CWZ tevreden over financiële resultaten 2018

12 juni 2019

De financiële resultaten van CWZ stemmen tot tevredenheid. ‘We wisten dat 2017 en 2018 financieel moeilijke jaren zouden zijn waarin we verlies zouden draaien. De reden is dat de aanschaf en implementatie van het elektronisch patiëntendossier en het patiëntenportaal MijnCWZ veel geld heeft gekost. Zo’n systeem geeft ook financiële voordelen, maar die komen pas later. De kosten gaan ook hier voor de baten uit. Dat wisten we vooraf en daarover hebben we nooit geheimzinnig gedaan. Dit verlies van 1,7 miljoen is zelfs kleiner dan verwacht. We kunnen het opvangen uit onze reserves en hebben vertrouwen in de toekomst’, zegt bestuurder Gosse van der Veen.

Kwaliteit van zorg
‘Belangrijker is dat we de kwaliteit van zorg aan onze patiënten kunnen blijven garanderen. Begin dit jaar bracht de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) een bezoek aan CWZ om te beoordelen of we goede zorg geven. De reactie van de STZ tijdens dit bezoek was positief.
Verder zijn we begin dit jaar met verschillende maatregelen gestart om de zorg in CWZ anders – slimmer en efficiënter - in te richten. De ‘reis’ die onze patiënten maken door het ziekenhuis is verbeterd en die blijven we verbeteren. Zonder onnodig wachten, maar met ‘stops’ die goed op elkaar aansluiten. Zo verblijven patiënten alleen de tijd in het ziekenhuis die medisch gezien nodig is. Daarna is een andere plek beter en prettiger: thuis of in een herstelcentrum of verpleeghuis.

Investeren
Met deze veranderingen besparen we ook geld. Zodat er ruimte blijft om te investeren. Als ziekenhuis wil en moet je met de tijd meegaan. We investeren in een gebouw dat ruim 25 jaar geleden is neergezet. Om te blijven voldoen aan wettelijke eisen en om toekomstbestendig te zijn, moeten we verbouwen en renoveren. We willen onze patiënten laten profiteren van de nieuwste mogelijkheden en investeren daarom in technologie en medische ontwikkelingen. We investeren ook in samenwerking met zorgpartners, zodat we de juiste zorg op de juiste plek kunnen geven.

Vertrouwen
De verandermaatregelen werpen hun vruchten af. Het resultaat van het eerste kwartaal van 2019 is een miljoen in de plus. We hebben met zijn allen heel hard gewerkt en kijken met vertrouwen naar de toekomst.’

Bekijk onze jaarimpressie van 2018.