CWZ-professionals op site landelijke schildklierwijzer

24 mei 2019

Patiënten met te langzaam werkende schildklier hebben recht op (hypothyreoïdie) meer eigen regie! CWZ-medewerkers verpleegkundig specialist Miranda Boom en internist Johan Meinardi werken mee aan de landelijke schildklierwijzer voor patiënten met een te langzaam werkende schildklier. Zo krijgen patiënten meer grip op hun aandoening en komen ze tot samen beslissen over hun behandeling. Kijk op www.mijnschildklierwijzer.nl.

CWZ-ambitie betrokken patiënt

De schildklierwijzer is een voorbeeld van onze ambitie om patiënten te betrekken bij hun zorg. Een betrokken patiënt betekent: mensen helpen om de regie te nemen, begrijpelijke informatie geven en samen beslissen over de zorg die het beste bij hen past.