Cognitie-on-tour voor MS-patiënten

05 april 2018

In het najaar van 2017 startte VUmc MS Centrum Amsterdam in samenwerking met MS Vereniging Nederland een reeks voorlichtingsbijeenkomsten door heel Nederland over cognitie bij MS. Medewerkers van het Expertisecentrum Cognitie reizen het hele land door om de nieuwste kennis uit de wetenschap te delen en aan te geven hoe dit invloed heeft op de zorg.

Cognitie 
Meer dan de helft (43-70%) van de mensen met MS ervaart problemen met het denkvermogen (cognitie). Deze klachten leiden tot sterk verminderde kwaliteit van leven en beperkingen in het dagelijks leven.

Expertisecentrum Cognitie 
Dankzij een grote donatie van de stichting MoveS is het VUmc MS Centrum Amsterdam een Expertisecentrum Cognitie gestart dat zich richt op specialistische zorg en onderzoek van cognitieve klachten bij MS. Op vrijdag 21 april 2017 openden Jeroen Geurts, leider van cognitieonderzoek, en Bernard Uitdehaag, verantwoordelijk voor de behandeling en zorg, samen met Edwin van Wijngaarden en Thomas Sanders van MoveS dit nieuwe kenniscentrum. Het Expertisecentrum Cognitie zal niet alleen de hersenprocessen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van cognitieve problemen onderzoeken, maar zich ook richten op mogelijke behandelingen. Daarnaast is het creëren van meer bekendheid over deze klachten bij MS in Nederland een van de doelstellingen.

Programma 
Met oog op deze doelstelling organiseert VUmc MS Centrum Amsterdam in samenwerking met MS Vereniging Nederland bijeenkomsten in het land. Op deze bijeenkomst wordt een presentatie gegeven over cognitie bij MS door een spreker van het VUmc MS Centrum Amsterdam en bent u in de gelegenheid vragen te stellen betreffende dit onderwerp.
 In mei doet ‘Cognitie-on-tour’ de regio Arnhem-Nijmegen aan. De spreker namens het VUmc MS Centrum Amsterdam is mevrouw Brigit de Jong.

Praktische gegevens

  • Zaterdag 19 mei 2018
  • Inloop om 12.30 uur
  • Programma start om 13.00 tot 15.00 uur
  • In Auditorium C01, CWZ
  • U kunt zich inschrijven via het online registratieformulier

Er is plaats voor maximaal 120 personen.