Beperkte capaciteit voor nieuwe patiënten oogheelkunde

25 mei 2020

Beperkte capaciteit voor nieuwe patiënten oogheelkunde

Vanaf 25 mei is oogheelkunde voorzichtig weer aan het opschalen, we zitten daarmee nog niet op onze volledige capaciteit. Dat betekent dat we nu alleen spoedverwijzingen in behandeling nemen en voorlopig GEEN NIEUWE verwijzingen kunnen ontvangen.

Door de coronacrisis is de afgelopen weken enkel spoed oogheelkundige zorg verricht in CWZ. OK’s en reguliere patiëntafspraken hebben we als gevolg daarvan veelal moeten uitstellen. Deze oogzorg pakken we nu weer langzaam op. We willen daarom u verzoeken om niet-spoedeisende zorg de komende periode nog niet naar de CWZ polikliniek oogheelkunde te verwijzen. Een goed alternatief voor bijvoorbeeld langzame visusdaling, tranende, vermoeide of droge ogen is een optometrist in de regio. Een overzicht vindt u op www.optometrie.nl

Op deze manier hopen we de spoedzorg en zorg aan patiënten met reeds vastgestelde pathologie zo snel en zo goed mogelijk te helpen. Onze oogartsen zijn de komende tijd laagdrempelig telefonisch bereikbaar voor overleg. U kunt bij vragen of behoefte aan advies ook gebruik maken van een teleconsult in ZorgDomein.