16 februari: bijeenkomst Longpunt over het astma/COPD overlapsyndroom

13 februari 2018

Bent u COPD-patiënt met een astmahistorie? Of wilt u weten wat risicofactor voor COPD als u astma heeft? U hoort er meer over tijdens deze bijeenkomst.

Vijf keer per jaar is deze bijeenkomst in Nijmegen voor mensen met een chronische longziekte. De ene keer in CWZ, de andere keren in UCCZ Dekkerswald of Voorzieningenhart De Biezantijn. De bijeenkomsten hebben een ontspannen en informeel karakter en vormen zo een ontmoetingsplaats voor patiënten, partners, mantelzorgers, familie, zorgverleners en andere belangstellenden. Deelnemers wisselen via Longpunt ervaringen uit, krijgen tips en delen hun zorgen. Voor zorgverleners en vrijwilligers is Longpunt dé gelegenheid om patiënten en hun omgeving te ontmoeten en te informeren. Door de bijeenkomsten willen we de kwaliteit van leven voor longpatiënten vergroten. We helpen hen de ziektelast te verminderen door lotgenotencontact en zelfmanagement te stimuleren.

De toegang is gratis. Tijdens de bijeenkomst verzoeken we u om geen geurtjes gebruiken.

Aanmelden
Is niet verplicht, wel fijn!

Meer informatie