Sterftecijfers voor ziekenhuizen

Jaarlijks wordt voor elk ziekenhuis het sterftecijfer berekend, de Hospital Standardised Mortality Rate (HSMR). Het sterftecijfer (HSMR) van een ziekenhuis geeft de verhouding aan tussen het aantal mensen dat in een jaar overleed in het ziekenhuis en het aantal verwachte sterfgevallen in dat ziekenhuis. Is het cijfer 100, dan overlijden er precies zo veel mensen als verwacht op basis van bijvoorbeeld de grootte van het ziekenhuis, de gezondheid van de meeste patiënten of veel voorkomende aandoeningen in dat ziekenhuis. Een cijfer lager dan 100 betekent dus dat er minder mensen sterven dan verwacht.

Het laatst bekende sterftecijfer (HSMR) is van 2016. Voor dat jaar was de HSMR voor CWZ 85, vergelijkbaar met de HSMR voor 2015 en 2014. Over de drie jaren samen was de HSMR voor CWZ 85, dus stabiel lager dan het landelijke gemiddelde.

Wat doet CWZ met de sterftecijfers?

Uit onderzoek is gebleken dat een hoger of lager sterftecijfer vaak met andere dingen samenhangt dan de kwaliteit van zorg. Het kan daarbij gaan om hoe de registratie wordt uitgevoerd, maar ook of de patiënten in een bepaalde regio sneller geneigd zijn naar het ziekenhuis te gaan in de stervensfase. Het is bekend dat de HSMR van jaar tot jaar behoorlijk kan verschillen, ook als er geen wezenlijk verschil is in de kwaliteit van zorg.

In het verleden heeft CWZ op basis van de uitkomsten de registratie verbeterd en het is ook beter mogelijk geworden om patiënten in de stervensfase thuis de noodzakelijke hulp en begeleiding te bieden. Daardoor was het voor minder mensen nodig om naar CWZ te komen om (veilig en met goede zorg) te sterven. Dit heeft geleid tot lagere sterftecijfers in 2014 tot en met 2016. De cijfers voor 2014 tot en met 2016 geven geen aanleiding voor nader onderzoek.

Elk overlijden wordt onderzocht
CWZ laat sinds 2008 het dossier van iedere overleden patiënt kritisch beoordelen door ervaren artsen, om na te gaan of alles goed is gegaan in de zorg. De artsen van CWZ bespreken de leerpunten uit de ziektegeschiedenis van deze patiënten. Zo monitort CWZ gedurende het hele jaar de behandeling van patiënten die zijn overleden in het ziekenhuis.