Keurmerken en patiëntwijzers voor specialismen en afdelingen

Roze lintje borstkankerzorg

Borstkankervereniging Nederland (BVN) geeft CWZ een roze lintje voor onze goede patiëntgerichte borstkankerzorg (laatste update juli 2017). CWZ behandelt veel borstkankerpatiënten, biedt alle gangbare behandelingen aan en zorgt voor persoonlijke begeleiding. Borstkankervereniging Nederland heeft een Monitor Borstkankerzorg ontwikkeld. Deze helpt patiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis.

Groen vinkje patiëntenwijzer longkanker

De patiëntenwijzers van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) helpen patiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis. CWZ is een goede keuze voor longkanker.

Care4Neo-keurmerk

Met het Care4Neo-keurmerk van de Vereniging van Ouders voor Couveusekinderen laat CWZ zien dat we kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van ouders belangrijk vinden.

MS

Het MS centrum CWZ heeft van het Nationaal MS Fonds het Vlinderkeurmerk gekregen. Dit is het enige officiële kwaliteitskeurmerk voor MS centra.

Spataderkeurmerk

Het Spataderkeurmerk 2018 geeft aan welk ziekenhuis zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van spataderen én goede spataderzorg levert. CWZ heeft dit keurmerk ontvangen van de Hart & Vaatgroep (laatste update september 2018).

Vaatkeurmerk

Het Vaatkeurmerk richt zich op zorg voor aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals. CWZ ontving dit keurmerk in september 2017 van de Hart & Vaatgroep, net als het jaar ervoor.

Certificaat voor borstvoeding

Het WHO/UNICEF certificaat Baby Friendly Nederland (voorheen Zorg voor Borstvoeding) houdt in dat de WHO Code wordt nageleefd. Bijvoorbeeld het bevorderen van borstvoeding en geen reclame voor flesvoeding.

Freya Pluim voor fertiliteitszorg

Patiëntenvereniging Freya reikt pluimen uit aan Nederlandse ziekenhuizen en klinieken met goede fertiliteitszorg (zorg bij vruchtbaarheidsstoornissen). In totaal hebben 42 van de 92 onderzochte ziekenhuizen/klinieken een pluim ontvangen. CWZ is daar één van!

Kwaliteitszegel Dermatologie

Dit Kwaliteitszegel Dermatologie is door Huidpatiënten Nederland aan CWZ toegekend. We voldoen aan alle 18 kwaliteitscriteria.

Positief oordeel SONCOS over oncologische zorg CWZ

De Stichting Oncologische Samenwerking (kortweg SONCOS) stelt criteria vast waaraan zorginstellingen en zorgprofessionals moeten voldoen om mensen met kanker optimale zorg te bieden. Vergeleken met andere ziekenhuizen behaalt CWZ hoge scores.

Slaapcentrum Sterkliniek

CWZ is als sterkliniek beoordeeld door de ApneuVereniging. Het slaapcentrum is de enige kliniek in de regio Nijmegen waar u met álle slaapproblemen terecht kunt. De uitslagen van de onderzoeken worden besproken in het team van KNO-artsen, longartsen en neurologen, gespecialiseerd in slaapstoornissen. De ApneuVereniging kent sterren toe aan slaapklinieken die volgens patiënten bovengemiddeld presteren. Ze noemen dit de Sterklinieken.

Accreditatie Slaapcentrum

Het slaapcentrum CWZ is geaccrediteerd door de Federatie van Nederlandse Slaap Centra (juni 2016). Met deze accreditatie voldoet CWZ aan de regels van de European Sleep Research Society, die de kwaliteit van zorg, techniek en kennis bewaakt.

HKZ certificering

CWZ heeft voor de volgende afdelingen een HKZ certificering behaald. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Gezondheidszorg. Om in aanmerking te komen voor het HKZ certificaat moet een afdeling aan strenge kwaliteitseisen voldoen.

  • afdeling Dialyse
  • afdeling Endoscopie 

Accreditatie ISO15189 voor medische microbiologie

Het laboratorium is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd conform de ISO15189 norm onder nummer M086.

Accreditatie ISO 15189 voor pathologie

De ISO 15189 is een internationale norm voor kwaliteit en competentie in medische laboratoria. De Klinische Pathologie is geaccrediteerd voor de ISO 15189. Ga voor meer informatie naar de website Raad voor Accreditatie.

Accreditatie ISO 15189 voor KCL

Het leveren van laboratoriumonderzoek is belangrijk en daarom bezit het KCL een ISO 15189 en ISO 22870 accreditatie. Ga voor meer informatie naar de website Raad voor Accreditatie.

Erkenning 'weefselinstelling'

De afdeling gynaecologie biedt intra uteriene inseminatie (I.U.I.) aan (echt)paren aan. Het klinisch chemisch laboratorium (KCL) speelt hierbij een rol in de opwerking van het sperma. Daarvoor heeft KCL een erkenning als 'weefselinstelling' van het ministerie van VWS.

Erkenning darmonderzoek

CWZ heeft erkenning voor darmonderzoek in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker (laatste update 17 april 2018).