Juiste zorg op de juiste plek

Waar dat kan brengen we de ziekenhuiszorg naar de patiënt toe

Naar de patiënt

Zorg thuis betekent dat iemand sneller zijn normale leven weer kan oppakken. CWZ wil daarom de ziekenhuiszorg naar de patiënt toe brengen. Op de plek waar de zorg het beste kan gebeuren: bij hem thuis, bij zijn huisarts of in het verpleeghuis. We investeren dus in ons netwerk van zorgpartners én in nieuwe technieken. De wensen van de patiënt staan daarbij voorop. 

Alleen verwijzen naar het ziekenhuis als het nodig is = goed voor iedereen

Zorg dicht bij huis is persoonlijker en goedkoper. De patiënt hoeft minder ver te reizen en het ziekenhuis kan zich focussen op zorg die echt daar moet gebeuren. Denk aan chronisch zieke mensen die thuis hun gezondheid monitoren. Aan wijkverpleegkundigen en huisartspraktijken die controles overnemen van het ziekenhuis. Uiteraard vraagt dit om een goede samenwerking van CWZ met zorgpartners in de regio. Daar investeren wij in.

Hoe brengen we de zorg naar de regio?

Klik op de foto voor meer informatie

Onderzoek zwangere door gynaecoloog | CWZ Nijmegen

Gezonde zwangere vrouwen niet onnodig op controle in CWZ

Zorg bij een TIA | CWZ Nijmegen

Nazorg bij een TIA voorkomt onnodige zorg en heropnames

Observatiebed verpleeghuis | CWZ Nijmegen

Betere vervolgzorg voor kwetserbare ouderen dankzij observatiebedden verpleeghuis

Reanimatiecursus partners hartpatiënt | CWZ Nijmegen

Reanimatiecursus geeft partners van hartpatiënten houvast

Thuisdialyse | CWZ Nijmegen

Weer de regie over je leven dankzij hemodialyse thuis

Gezamenlijk spreekuur huisarts en medisch specialist | CWZ Nijmegen

Gezamenlijk spreekuur huisarts-specialist voorkomt onnodig verwijzen naar ziekenhuis

Thuisbegeleiding bij hartfalen | CWZ Nijmegen

Wijkverpleegkundige geeft hartfalenzorg aan huis onder regie van CWZ

De techniek biedt veel mogelijkheden

Internist-nefroloog Marc ten Dam | CWZ Nijmegen

Medisch manager transmurale zorg en internist Marc ten Dam: ‘De techniek biedt ons veel mogelijkheden om samen met onze collega’s in de regio de zorg dicht bij huis te geven. We hebben deze mogelijkheden nog lang niet benut en ze gaan alleen maar groter worden!’