Ketenzorg

Goed samenwerken met andere zorgpartners in de keten zoals huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen en verloskundigen is belangrijk. Zo krijgen patiënten de zorg daar waar deze het beste kan worden gegeven. Ook voorkomt het onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis. 

Geen onnodige controle gezonde zwangere

Gynaecoloog onderzoekt zwangere | CWZ Nijmegen

Tegenwoordig maakt de verloskundige in de regio zelf een hartfilmpje van de baby. Alleen als ze het niet vertrouwt, komt de zwangere naar het ziekenhuis. Geen onnodige controle gezonde zwangere >

Observatiebed verpleeghuis voor betere nazorg

Patiënt in observatiebed verpleeghuis | CWZ Nijmegen

Door de inzet van observatiebedden in het verpleeghuis komen kwetsbare ouderen voor hun herstel sneller op een passende plek terecht voor vervolgzorg. Observatiebed verpleeghuis >

Nazorg bij TIA voorkomt problemen

Patiënt krijgt begeleiding na TIA | CWZ Nijmegen

Goede begeleiding in de maanden na een TIA zorgt ervoor dat mensen snel hulp krijgen als dat nodig is. Het voorkomt onnodige zorg en heropnames in de toekomst. Nazorg TIA >

Gezamenlijk spreekuur specialist en huisarts

Huisarts en longarts houden samen spreekuur voor patiënten | CWZ Nijmegen

Gezamenlijke spreekuren zijn prettig voor de patiënt én kunnen verwijzing naar het ziekenhuis voorkomen. Gezamenlijk spreekuur specialist en huisarts >

Logo beter beter worden

CWZ-ambitie juiste zorg op de juiste plek

Dit zijn voorbeelden van onze ambitie om de juiste zorg op de juiste plek te geven: als het kan bij hen thuis, bij de huisarts, in het verpleeghuis of op een buitenpoli van CWZ. Ons streven is alleen verwijzen naar het ziekenhuis als het nodig is. Daarvoor werken we nauw samen met zorgpartners in de regio en maken we gebruik van e-health innovaties.