Juiste zorg op de juiste plek

Ambitie juiste zorg op de juiste plek

Onze ambitie is om mensen de juiste zorg op de juiste plek te geven. Ons streven is: alleen verwijzen naar het ziekenhuis als het nodig is. Dat is fijn voor de patiënt en CWZ kan zich focussen op zorg die echt in het ziekenhuis moet gebeuren.

Zorg aan huis is prettig. De patiënt hoeft niet te reizen en kan sneller zijn normale leven weer kan oppakken. CWZ wil daarom de zorg naar de patiënt toe brengen. Veel zorg kan ook gebeuren door zorgpartners in de regio zoals verpleeghuizen. Wijkverpleegkundigen, huisartsen en verloskundigen kunnen controles overnemen van het ziekenhuis. Uiteraard vraagt dit om een goede samenwerking in de ketenzorg. Daar investeren wij in.

E-health maakt zorg op afstand mogelijk. Chronisch zieke mensen kunnen door nieuwe technieken bijvoorbeeld thuis hun gezondheid monitoren. Nieuwe communicatiemiddelen maken het overleg met zorgverleners in de regio veel gemakkelijker.

Zorg aan huis

Zorg aan huis is wel zo fijn. CWZ brengt steeds meer zorg naar patiënten toe. Zorg aan huis >

Ketenzorg met zorgpartners

Samenwerken met zorgpartners in de regio is belangrijk om verwijzing naar het ziekenhuis te voorkomen. Ketenzorg >

Beter beter worden

Medisch manager transmurale zorg en internist Marc ten Dam is Beter beter worden-ambassadeur voor de CWZ-ambitie juiste zorg op de juiste plek. 'We hebben de mogelijkheden nog lang niet benut en ze gaan alleen maar groter worden!’ Onze ambities >

E-health

Nieuwe technieken maken zorg op afstand mogelijk en kunnen ziekenhuisopname voorkomen. E-health >

Polikliniek in de regio

Met de poliklinieken in de Waalsprong en Druten brengt CWZ de ziekenhuiszorg naar de patiënt toe  Polikliniek in de regio >

CWZ wil uitblinken in persoonlijke en waardevolle zorg dicht bij huis

Met het programma Beter beter worden - onze zorg zet CWZ in op het waarmaken van 4 ambities: betrokken patiënt, doelmatige zorg, juiste zorg op de juiste plek, en topklinische zorg.