De juiste zorgverlener op de juiste plek

De tijd dat er alleen dokters en zusters aan het bed kwamen, is al lang voorbij. Tegenwoordig zorgen veel verschillende zorgverleners dat patiënten zo snel mogelijk weer op de been zijn. Internist en opleider Ton Dofferhoff vertelt welke taken welke professional heeft.

Verpleegkundige

'De verpleegkundige beroepsgroep maakte in de loop van de jaren een enorme beweging. Er kwamen gespecialiseerde verpleegkundigen die onder verantwoordelijkheid van de arts steeds meer dingen zelfstandig gingen doen. Van patiëntenzorg volgens protocol tot aan het uitschrijven van recepten. Er kwamen gespecialiseerde poliklinieken die werden aangestuurd door gespecialiseerde verpleegkundigen'. 

Verpleegkundig specialist

'Een verpleegkundig specialist werkt zelfstandig en combineert verpleegkundige handelingen met medische behandelingen. Met het huidige tekort aan personeel in de zorg kunnen huisartsen en medisch specialisten niet meer alles zelf. De verpleegkundig specialist biedt uitkomst en aanvulling. Een VS mag namelijk medicijnen voorschrijven en kleine medische ingrepen doen. Ook geeft een VS voorlichting en preventie voor een goede kwaliteit van leven. De verpleegkundig specialist kijkt niet alleen naar de ziekte, maar ook naar sociale omstandigheden van de patiënt en de psychische belasting van een ziekte. Een VS wordt daarom ook vaak regiebehandelaar genoemd, omdat hij/zij verschillende zorgaspecten op elkaar afstemt. Een HBO-verpleegkundige kan een 2-jarige masteropleiding volgen tot verpleegkundig specialist. De VS kan zich daarnaast nog specialiseren binnen een vakgebied. Hierdoor levert de verpleegkundig specialist op dat betreffende medische stuk vaak dezelfde kwaliteit als een arts'.

Physician assistant

'Daarnaast deed zo'n 10 jaar geleden de physician assistant (PA) zijn intrede. Een HBO-verpleegkundige of andere paramedicus met een aantal jaren zorgervaring kan een 2,5-jarige opleiding volgen om deze masteropleiding te halen. De PA is zelfstandig bevoegd, maar werkt vaak samen met een arts en kan ook taken overnemen van de arts. Een PA kan o.a. klachten in kaart brengen, de behandeling bepalen, medicijnen voorschrijven en medische ingrepen doen. Heelkunde was de een van de eerste specialismen met een physician assistant. Daarna volgden andere afdelingen waaronder cardiologie en nefrologie/dialyse.

Ziekenhuisarts

De nieuwste trend is de komst van een ziekenhuisarts. We hebben net bij interne geneeskunde de eerste binnengehaald. Deze zorgverlener is opgeleid tot basisarts en heeft een driejarige KNMG-erkende vervolgopleiding gevolgd. De ziekenhuisarts heeft naast de dagelijkse zorg vooral de regie: wat is nodig voor de patiënt, wie moet ik erbij halen en hoe is de nazorg geregeld?'

Arts-assistent

'Dan lopen er nog honderden artsen rond die al dan niet in opleiding zijn tot medisch specialist. In 2013 kwamen de ziekenhuizen en de overheid een Opleidingsakkoord overeen om de bezuinigingen van het Regeerakkoord 2012 te realiseren. Door deze maatregel krijgen ziekenhuizen minder geld voor het opleiden van arts-assistenten (AIOS) en vermindert het aantal opleidingsplaatsen. Dit heeft grote gevolgen voor de ziekenhuizen.'

Taakherschikking

'Daarom zijn we in CWZ bezig met een taakherschikking van diverse functies, zodat we de juiste persoon op de juiste plek kunnen zetten. Insteek is: kwaliteit waarborgen tegen zo min mogelijk kosten. Onze uitdaging is om de zorg naar een hoger plan te tillen. Voorheen kwam er bij pensionering van een specialist een nieuwe specialist. Nu staan we voor de vraag of we niet beter kunnen kiezen voor meerdere PA's of voor een ziekenhuisarts. Ik voorspel dat binnen 25 jaar het aantal medisch specialisten sterk is afgenomen. En dat er dan veel meer ondersteunende zorgverleners rondlopen die de zorg van de patiënt 24/7 managen.'

Afkortingen van ziekenhuisfuncties

AIOS: arts in opleiding tot specialist. Een (basis)arts die een opleiding volgt voor een medisch specialisme.
ANIOS: arts niet in opleiding tot specialist. Een (basis)arts die geen opleiding volgt voor een bepaald specialisme.
PA: physician assistant: Verpleegkundige of paramedicus op HBO-niveau die een 2,5-jarige opleiding heeft gevolgd, vaak intern.
NP/VS: nurse practitioner/verpleegkundig specialist. Een nurse practitioner is een verpleegkundige die een HBO-masteropleiding Advanced Nursing Practice heeft gevolgd.

CWZ-ambitie doelmatige zorg

Het inzetten van de juiste zorgverlener op de juiste plek past bij de CWZ-ambitie om doelmatige zorg te leveren.