Slim georganiseerd

Doelmatige zorg betekent dat we de zorg slim organiseren. Dan kunnen we hoge kwaliteit bieden tegen aanvaardbare kosten. Zo kan CWZ uitblinken in persoonlijke en waardevolle zorg dicht bij huis: beter beter worden - onze zorg.

Korter in CWZ bij uitdroging zwangerschap

De afdeling verloskunde maakt het mogelijk om korter in het ziekenhuis te blijven bij ernstige misselijkheid tijdens de eerste maanden zwangerschap. Meer over de ligduurverkorting >

Hogeschool HAN helpt bij patiëntenlogistiek

Meer kennis over zorglogistiek leidt tot kortere wacht- en doorlooptijden en een efficiëntere bedrijfsvoering. Daarom werken CWZ en HAN samen. Meer over de samenwerking >

Zorg van KNO veel patiëntgerichter

Door toenemende wachttijden moest er wat gebeuren om de meer dan 10.000 nieuwe patiënten per jaar toch goede zorg te bieden. De aanpak van KNO >

Eerder naar huis na longoperatie

Door andere pijnstilling kunnen longkankerpatiënten eerder van slangen, katheters en drains af. Daardoor herstellen ze sneller. Nieuw pijnbeleid >

Orthopedie-patiënten eerder naar huis

Orthopedie onderzoekt bij verschillende patiëntengroepen of de opname korter kan. Maar veiligheid staat altijd voorop! Ligduurverkorting orthopedie>

Sneltesten bloedonderzoek op SEH

Twee nieuwe point of care-apparaten (POCT) zouden de wachttijd op de spoedeisende hulp wel eens flink kunnen verkorten. Sneltesten SEH >

Uitwisseling beelden met Radboudumc

Door de beveiligde verbinding XDS kunnen de elektronische patiëntendossiers en beeldopslagsystemen van de Nijmeegse ziekenhuizen met elkaar communiceren. Beelduitwisseling >

Urologie-patiënten korter opgenomen

Urologie-patiënten blijven steeds korter in CWZ. De verpleegafdeling had in 2018 15% minder ligdagen dan het jaar ervoor. Ligduurverkorting urologie >

Fijn thuis slapen na schouderoperatie

Orrthopedie heeft een succesvolle proef afgerond om zoveel mogelijk operatieve schouderingrepen in dagbehandeling te laten plaatsvinden. Dagbehandeling schouderoperatie >

Alle staarpatiënten tegelijk voorlichting

De cataractdag is een efficiënte manier van werken. Het is een van de maatregelen die de oogkliniek neemt om de wachtlijst te verkleinen. Cataractdag >

Van triage tot inzet optometrist

Hoe zorgt de oogkliniek ervoor dat de wachttijd niet nog langer wordt? ‘We richten ons er vooral op dat de juiste zorgverlener de zorg biedt.’ Gerichte zorg oogkliniek >

Zorg door de juiste zorgverlener

CWZ herschikt de taken van verschillende functies zodat de juiste zorgverlener de juiste zorg kan leveren. Zorg door de juiste zorgverlener >

Kortere ziekenhuisopname

Door betere operatietechnieken, efficiëntere behandelingen en voortschrijdend inzicht kunnen patiënten steeds eerder naar huis. Kortere ziekenhuisopname > 

CWZ-ambitie doelmatige zorg

Dit zijn voorbeelden van onze ambitie om doelmatige zorg te verlenen. In CWZ is de zorg slim georganiseerd, gericht op een waardevol resultaat dat patiënten echt verder helpt, en gaan we bewust om met middelen om de zorgkosten omlaag te brengen.