Patiëntportaal MijnCWZ

Thuis je medische gegevens inzien wanneer je maar wilt: dat is fijn!

Alle zorgverleners slaan medische patiëntgegevens op in een digitaal dossier (EPD). Gegevens die patiënten thuis kunnen bekijken in hun persoonlijke patiëntportaal MijnCWZ. Dat past in dit digitale tijdperk, waarin we gewend zijn aan online ondersteuning en informatie.

Meerwaarde

Het digitaal dossier en MijnCWZ zorgen voor de nodige tijdswinst. Mensen hoeven maar één keer hun verhaal te doen, want andere zorgverleners halen deze basisinformatie daarna uit het dossier. Bovendien kunnen mensen straks hun medische gegevens inzien waar en wanneer ze maar willen. Het maakt ze meer betrokken bij de zorg. Ze kunnen zich goed voorbereiden op het gesprek met de arts en tijdens dat consult betere beslissingen nemen samen met de arts. Eigen regie voor de patiënt, daar gaat het om.

Afsprakenoverzicht

CWZ-patiënten kunnen in MijnCWZ inloggen om een deel van hun eigen medische dossier te bekijken. Welke afspraken ze hebben met welke arts of verpleegkundige. Welke vragenlijsten ze voor de ziekenhuisafspraak moeten invullen. Wanneer de opnamedatum voor een operatie gepland is. En welke brieven de specialist aan de huisarts heeft gestuurd.

Inzicht

Ook uitslagen staan in MijnCWZ, bijvoorbeeld van bloedonderzoek of röntgenonderzoek. De patiënt heeft zelf de keuze om deze direct of later in te zien. De een wil immers snel de uitslag weten en goed voorbereid op het gesprek met de arts komen. De ander wil liever dat de arts de uitslag tijdens de afspraak vertelt en uitlegt wat het betekent.

Maak ook gebruik van het patiëntportaal MijnCWZ!

Als patiënt van CWZ heeft u toegang tot het patiëntportaal MijnCWZ. U kunt hier gedeelten van uw medisch dossier bekijken. Bijvoorbeeld welke afspraken er gepland staan in CWZ, welke medicijnen u gebruikt en wat uw uitslagen zijn. U kunt inloggen via Digid. 

Video: hoe werkt MijnCWZ

De betrokken patiënt = een CWZ-ambitie

Het patiëntportaal MijnCWZ past bij de CWZ-ambitie om patiënten actief bij hun zorg te betrekken.