Betrokken patiënt

Ambitie betrokken patiënt

Onze ambitie is om patiënten actiever te betrekken bij onze zorg. Want mensen willen graag de regie hebben als ze dat kunnen en willen. Ze zijn dan meer tevreden. 

We kijken goed wat iemand nodig heeft. Dit betekent dat we ons verplaatsen in de ander, in gesprek gaan en goed luisteren, juiste informatie geven en tijd nemen voor vragen. Maar ook feedback benutten om zorg en service te verbeteren. Maatwerk van artsen en verpleegkundigen is belangrijk omdat ieder mens anders is.

In CWZ maken we werk van samen beslissen. Wie goed op de hoogte is van zijn mogelijkheden, neemt samen met de zorgverlener besluiten die het beste passen bij zijn persoonlijke situatie. En blijft eerder trouw aan de ingezette therapie. Dat levert de beste resultaten op voor de patiënt. Bovendien voorkomt het onnodige behandelingen en kosten.

Samen beslissen

Samen beslissen geeft de beste resultaten voor de patiënt. CWZ zet verschillende middelen in die hierbij helpen. Samen beslissen >

Keuzehulp

Een keuzehulp is bedoeld om patiënten en hun zorgverleners te helpen bij het maken van een keuze voor een behandeling die het beste bij hen past. Keuzehulp >

Beter beter worden

Internist-hematoloog Susan de Jonge is Beter beter worden-ambassadeur voor de CWZ-ambitie betrokken patiënt. 'Geef de patiënt de zorg die voor hém of haar het beste is.' Onze ambities >

Informatie-app

Dankzij het internet en digitale media zijn patiënten beter op de hoogte en meer betrokken bij hun zorg. CWZ gebruikt steeds vaker een informatie-app. Informatie-app >

Patiëntportaal MijnCWZ

MijnCWZ is een persoonlijk, beveiligd online portaal voor patiënten van CWZ. U kunt hier delen van uw medisch dossier inzien. Patiëntportaal MijnCWZ >

CWZ wil uitblinken in persoonlijke en waardevolle zorg dicht bij huis

Met het programma Beter beter worden - onze zorg zet CWZ in op het waarmaken van 4 ambities: betrokken patiënt, doelmatige zorg, juiste zorg op de juiste plek, en topklinische zorg.