Betrokken patiënt

Patiënten nemen steeds meer de regie als het om hun gezondheid gaat

Mensen betrekken bij de zorg

CWZ wil mensen meer en actiever betrekken bij de ziekenhuiszorg. Want patiënten willen graag de regie hebben als ze dat kunnen en willen. Het betekent dat we moeten kijken wat iemand nodig heeft. Ons verplaatsen in de ander. In gesprek gaan en goed luisteren. Juiste informatie geven en tijd nemen voor vragen. Samen beslissen over de behandeling. Maar ook feedback benutten om zorg en service te verbeteren. 

Betrokken = tevreden
Mensen zijn vaak meer tevreden als ze worden betrokken bij de zorg. Wie goed op de hoogte is van zijn mogelijkheden, neemt besluiten die het beste passen bij zijn persoonlijke situatie. En blijft eerder trouw aan de ingezette therapie. Dat levert de beste resultaten op voor de patiënt. Bovendien voorkomt het onnodige behandelingen en kosten. De ene patiënt geeft zelf aan wat hij graag wil en stelt hoge eisen. Terwijl een ander het best ingewikkeld vindt om over zijn eigen zorg na te denken. Maatwerk van artsen en verpleegkundigen is dus belangrijk.

Hoe betrekken we patiënten?

Klik op de foto voor meer informatie

Winnaars NIAZ-jaarprijs 2018 | CWZ Nijmegen

Diabetes groeimodel (web app en oudercursus) geeft gezinnen houvast en vertrouwen

Verpleegkundige motiveert zwangere tot gebruik zwangerschapsapp | CWZ Nijmegen

ZwApp vergroot de zelfregie en de kans op een goede gezondheid van moeder en kind

Uroloog Diederick Duijvesz in gesprek met patiënt over keuzehulp nierstenen | CWZ Nijmegen

Urologie start met keuzehulp nierstenen

Longarts Anneke van Veen | CWZ Nijmegen

Het nieuwe E-consult geeft mensen meer regie in hun zorg

3 goede vragen | CWZ Nijmegen

3 goede vragen: uitnodiging aan patiënten om vragen te stellen

Samen beslissen: gynaecoloog in gesprek met patiënt over behandeling | CWZ Nijmegen

Keuzehulp helpt patiënt samen met de arts te beslissen

Betrokken patiënt: patiënt bekijkt patiëntportaal MijnCWZ | CWZ Nijmegen

Elke CWZ-patiënt heeft een eigen patiëntportaal

Betrokken patiënt: informatie-app orthopedie | CWZ Nijmegen

Informatie-app betrekt patiënt bij behandeling

Zorgverlener en patiënt één team

Internist-hematoloog Susan de Jonge: 'Zorgverlener en patiënt zijn één team. Als we samen beslissen over de behandeling krijgt de patiënt de zorg die voor hém het beste is.'

Maak ook gebruik van het patiëntportaal MijnCWZ!

Als patiënt van CWZ heeft u toegang tot het patiëntportaal MijnCWZ. U kunt hier gedeelten van uw medisch dossier bekijken. Bijvoorbeeld welke afspraken er gepland staan in CWZ, welke medicijnen u gebruikt en wat uw uitslagen zijn. U kunt inloggen via Digid.