ANBI-gegevens CWZ

CWZ is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI):

Jaarrekening CWZ

In de jaarrekeningen van CWZ vindt u de bestuurssamenstelling en/of de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en de balans, incl. staat van baten en lasten.

Jaarimpressie 2015/2016

Benieuwd waar CWZ voor staat en hoe we dat in 2015/2016 vorm hebben gegeven? Lees het in de online jaarimpressie.