Verklaringen

Inzien medische gegevens

U heeft in principe het recht op inzage van gegevens die over u zijn vastgelegd.

Online inzien van medische gegevens
U kunt veel van uw medische gegevens tijdens en na uw behandeling gemakkelijk en snel online inzien via patiëntportaal MijnCWZ.

Andere manieren van inzien medische gegevens
U kunt ook uw behandelend specialist tijdens uw behandeling vragen de informatie uit uw medisch dossier in te zien. Wilt u na beëindiging van de behandeling uw medisch dossier opvragen, dan moet u uw verzoek tot inzage schriftelijk aanvragen bij juridische zaken.

Opvragen persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke medisch en/of verpleegkundig dossier kunt u opvragen door een brief te schrijven met daarin de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Patiëntennummer (indien u deze weet)
 • Het specialisme waarover u de gegevens wilt ontvangen medisch/verpleegkundig
 • Het gewenste tijdvak
 • Handtekening
 • Kopie van geldig legitimatie bewijs, uw BSN nummer doorstrepen.

U kunt uw brief vervolgens sturen naar:

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)
Juridische Zaken (C22-08)
o.v.v. verzoek medisch dossier
Postbus 9015
6500 GS Nijmegen

E-mail: medischdossier@verwijder-dit.cwz.nl
Telefoonnummer: 024 - 365 74 00

Kopie medische gegevens

U kunt via dit aanvraagformulier uw radiologiebeelden aanvragen op cd. Bij vragen kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het radiologie-archief: 024 365 74 57.

Opvragen via een brief

U kunt ook uw radiologiebeelden opvragen op cd door een brief te schrijven met daarin de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Patiëntnummer
 • Om welke radiologie-onderzoeken gaat het?
 • Betreft het onderzoeken van OneStop Elst? Ja/nee
 • Handtekening
 • Kopie van geldig legitimatiebewijs, uw BSN nummer doorstrepen.

Het meesturen van een scan of foto van uw geldige legitimatiebewijs is verplicht (voor iedereen ouder dan 16 jaar). Gaat het om een kind jonger dan 12 jaar, dan volstaat het legitimatiebewijs van de ouder/verzorger. Is uw kind 12 tot 16 jaar oud, voeg dan ook een geldige legitimatie van uw kind bij (naast uw eigen legitimatie).

U kunt uw brief vervolgens sturen naar:

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)
Juridische Zaken (C22-08)
o.v.v. verzoek medisch dossier
Postbus 9015
6500 GS Nijmegen

E-mail: medischdossier@verwijder-dit.cwz.nl
Telefoonnummer: 024 - 365 74 00

Uw medische gegevens kunt u opvragen door een brief te schrijven met daarin de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Patiëntennummer (als u deze weet)
 • Het specialisme waarover u de gegevens wilt ontvangen
 • Handtekening
 • kopie van geldig legitimatie bewijs, uw BSN nummer doorstrepen.

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)
Juridische Zaken (C22-08)
o.v.v. verzoek medisch dossier
Postbus 9015
6500 GS Nijmegen

E-mail: medischdossier@verwijder-dit.cwz.nl
Telefoonnummer: 024 - 365 74 00

Houd er rekening mee dat de afwikkeling 5 weken kan duren.
 

Overige verklaringen

Ja, u kunt hiervoor bellen naar het verpleegkundig spreekuur orthopedie (op werkdagen van 11.30 tot 12.30 uur). Zij sturen u een kaartje toe met daarop vermeld uw type heupprothese. Dit kaartje kunt u laten zien als u gaat vliegen.

Deze informatie kunt u vinden in de ‘mijn omgeving’ op de website van uw zorgverzekeraar. Kijk voor meer informatie op www.zorgwijzer.nl.

Deze informatie kunt u vinden in de ‘mijn omgeving’ op de website van uw zorgverzekeraar. Kijk voor meer informatie op www.dezorgnota.nl.

Nee, wel stellen wij het op prijs als u zich meldt bij de Centrale Inschrijfbalie B00 met de gegevens van uw familielid, de datum van overlijden en de plaats van overlijden. Ook willen wij graag weten wat uw relatie tot de overledene is.