Onderzoek naar ervaringen van patiënten (CQ-index of CQI-Z onderzoek)

Deelname

Voor inhoudelijke vragen over het onderzoek, de vragen of methodiek kunt u bellen met Mediquest: T 088 - 0306900 (lokaal tarief). Meer informatie hierover kunt u ook vinden op www.ervaringmetziekenhuis.nl/FAQ.html.

Nee, als u bent geselecteerd en een uitnodigingsbrief heeft ontvangen, dan heeft u ook de mogelijkheid om een schriftelijke vragenlijst aan te vragen. Dit kan via het onafhankelijke onderzoeksbureau Mediquest op telefoonnummer 088-0306900 (lokaal tarief).

Bent u 75 jaar of ouder, dan krijgt u automatisch bij de herinneringsbrief een schriftelijke vragenlijst toegestuurd. U hoeft hiervoor niets te doen.

We nodigen een willekeurige groep van ongeveer 16.000 patiënten uit voor deelname aan ons onderzoek. Het is dus toevallig dat u bent gekozen. Deelname is vrijwillig en anoniem en heeft geen gevolgen voor u of uw behandeling.

Inloggen/ gegevens

Bij het selecteren van patiënten voor dit onderzoek zijn we uitgegaan van de meest recente, bij ons bekende informatie. Helaas kan het toch voorkomen dat er iets veranderd is in de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld verhuizen, overlijden, andere wijzigingen) van een patiënt wat helaas nog niet in onze systemen verwerkt is.

Is dit het geval verzoeken we patiënten of naasten vriendelijk om de uitnodigingsbrief als niet verzonden te beschouwen. Onze excuses voor het ongemak.

U kunt contact opnemen met Mediquest T 088 - 0306900 (lokaal tarief). Zij kunnen de inlogprocedure samen met u doornemen.

Dit kunt u doorgeven aan Mediquest via T 088 - 0306900 (lokaal tarief). In geval van verhuizing of overlijden verzoeken wij u vriendelijk dit tevens door te geven aan CWZ.

Kenmerken onderzoek

Het CQI-Z onderzoek is een onderzoek naar ervaringen van patiënten. Patiënten die de polikliniek bezochten of opgenomen zijn geweest krijgen per post een verzoek om een vragenlijst (CQ-index) in te vullen. Het CQI-Z onderzoek vindt één keer per jaar plaats. CWZ wil graag uw mening over de zorg weten, zodat wij de kwaliteit van onze zorg verder kunnen verbeteren.

CWZ werkt samen met andere ziekenhuizen. Zo kunnen resultaten onderling vergeleken worden. Tevens zijn de zorgverzekeraars betrokken (via Stichting Miletus), zodat er gebruik wordt gemaakt van één landelijke lijst. U kunt dus niet vaker dan één keer per jaar benaderd worden. Het onderzoek wordt gesteund door de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF).