Corona

1. Meestgestelde vragen over corona

CWZ doet poliafspraken zoveel mogelijk telefonisch of per e-consult of de afspraak wordt uitgesteld. 

 • Dit gebeurt uiteraard alleen als het medisch verantwoord is.
 • Gaat uw afspraak gewoon door? Dan krijgt u géén bericht.
 • Wordt uw afspraak gewijzigd? Dan bellen we u of u ontvangt hierover een mail.
 • Vriendelijke verzoek om ons niet te bellen, alleen als het dringend is. Zo houden we CWZ bereikbaar.

In het patiëntportaal MijnCWZ vindt u de actuele informatie over uw afspraak of afspraken.

Zorgvuldige afweging

Artsen beoordelen elke poliklinische afspraak zorgvuldig. Zo maken ze een verantwoorde keuze voor een van de volgende opties:

 • de patiënt toch zien op de polikliniek
 • de afspraak per telefoon doen
 • de afspraak uitstellen tot nader datum.

Doe dan vóórdat u naar CWZ komt de digitale check. Aan het einde krijgt u een advies of het verstandig is om naar het ziekenhuis te komen.

Alle mensen die een geplande operatie hebben staan, zijn of worden gebeld of de operatie kan doorgaan of niet. Uitstellen van operaties is nodig om bedden en personeel beschikbaar te houden voor spoed.

Doe voor uw bezoek de digitale check. Als het antwoord ja is op een van deze vragen dan contact opnemen met de polikliniek of afdeling waar u de afspraak heeft.

Bezoeker
De regels voor bezoek vindt u op deze pagina. Doe voor uw bezoek de digitale check. Aan het einde van de check krijgt een advies of u wel of niet naar het ziekenhuis mag komen.

Begeleider
Er mag 1 begeleider per patiënt meekomen. Doe voor uw bezoek de digitale check. Aan het einde van de check krijgt een advies of u wel of niet naar het ziekenhuis mag komen.

Als u niet in contact bent geweest met een besmette patiënt of medewerker, hoeft u zich geen zorgen te maken. Indien u wel in contact bent gekomen met een besmette patiënt of medewerker, wordt er contact met u opgenomen.

Indien u met klachten in het ziekenhuis komt, bepaalt uw arts of er een test nodig is.

2. Coronamaatregelen bij CWZ

Ja, maar waar mogelijk gaan artsen poliklinische afspraken telefonisch doen of uitstellen. Dit geldt uiteraard niet bij spoed. De behandelend arts bepaalt dit. 

Bij mogelijke capaciteitsproblemen bepaalt de behandelend arts of de afspraak of operatie doorgaat. Indien deze niet doorgaat wordt u hierover gebeld.

Polikliniek Waalsprong en Druten
Ook de poliklinieken Waalsprong en Druten zijn geopend.

Prikposten
De meeste prikposten zijn geopend. De actuele openingstijden.

Restaurant
Het restaurant is niet meer toegangkelijk voor patiënten en bezoekers. Het winkeltje is nog wel geopend.

CWZ doet poliafspraken zoveel mogelijk telefonisch, per e-consult of stelt de afspraak uit. 

Dit gebeurt uiteraard alleen als het medisch verantwoord is. Als de afspraak verandert, wordt de patiënt gebeld. Zo niet, dan krijgt de patiënt géén bericht. Vriendelijk verzoek om ons alleen te bellen als het dringend is. Dan blijft het ziekenhuis bereikbaar.

 • Dit gebeurt uiteraard alleen als het medisch verantwoord is.
 • Gaat uw afspraak gewoon door? Dan krijgt u géén bericht.
 • Wordt uw afspraak gewijzigd? Dan bellen we u.
 • Vriendelijke verzoek om ons niet te bellen, alleen als het dringend is. Zo houden we CWZ bereikbaar.

Zorgvuldige afweging

Artsen beoordelen elke poliklinische afspraak zorgvuldig. Zo maken ze een verantwoorde keuze voor een van de volgende opties:

 • de patiënt toch zien op de polikliniek
 • de afspraak per telefoon doen
 • de afspraak uitstellen tot nader datum.

Gaat uw afspraak gewoon door? Dan krijgt u géén bericht. Doe dan vóórdat u naar CWZ komt de digitale check. Aan het einde krijgt u een advies of het verstandig is om naar het ziekenhuis te komen.

Nee, we ontvangen u met een glimlach, niet met een handdruk. Het is beleid om in geen enkel geval handen te schudden.

3. Afspraken in CWZ

Ja, maar bij mogelijke capaciteitsproblemen bepaalt de behandeld arts of de operatie doorgaat. Indien deze niet doorgaat wordt u hierover gebeld.

Doe voor uw bezoek de digitale check. Als het antwoord ja is op een van deze vragen dan contact opnemen met de polikliniek of afdeling waar u de afspraak heeft.
 

Wij vragen u om vooraf thuis de digitale check te doen. U beantwoordt in de digitale check een aantal vragen over uw gezondheid.  Aan het einde krijgt u een advies of het verstandig is om naar het ziekenhuis te komen.

Bent u patiënt en heeft u klachten zoals hoesten, kortademigheid, verkoudheid etc.? Doe dan vóór u naar CWZ komt de digitale check. Aan het einde krijgt u een advies.
Komt u op bezoek of mee als begeleider bij een afspraak? Kom dan niet naar het ziekenhuis.

Uitzondering: ouders/verzorgers van opgenomen kinderen, naasten van patiënten in de palliatieve fase van hun leven, naasten van patiënten op de intensive care blijven altijd welkom.

Dit is afhankelijk of u in een risicogebied bent geweest en of u koorts heeft (>38 graden). Het risicogebied vindt u hier:  www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Doe voor uw bezoek de digitale check. Het advies uit de digitale check bepaalt of u wel of niet naar het ziekenhuis mag komen.

De meeste prikposten zijn geopend. De actuele openingstijden. Op de website van de INR Trombosedienst vindt u meer informatie. 

4. Algemene coronavragen

Omdat nog niemand antistoffen heeft tegen het nieuwe coronavirus is de kans op verspreiding groter dan bij griep en kunnen er heel veel mensen tegelijk ziek worden. CWZ neemt daarom extra maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Die maatregelen zijn strenger dan in het publieke domein, omdat we moeten zorgen dat we voldoende personeel beschikbaar houden én kwetsbare patiënten beschermen.

Er zijn een aantal maatregelen die u zelf kan treffen om de kans op besmetting te verkleinen:

 • Moet u niezen of hoesten? Doe dat in uw elleboog.
 • Gebruik altijd een tissue of een papieren zakdoekje en was/desinfecteer daarna uw handen.
 • Was regelmatig uw handen. Was/desinfecteer uw handen altijd voordat u contact heeft met uw slijmvliezen (ogen, neus, mond).
 • Vermijd reizen naar locaties waarvan bekend is dat er veel patiënten besmet zijn. Een actuele lijst staat op https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen en www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.
 • Bent u ziek of verkouden (hoesten, snotneus, koorts,of kortademigheid)? Blijf thuis, houd afstand tot uw naasten en maak gebruik van goede hoest- en nieshygiëne. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.
 • Beperk sociale contacten. Werk thuis als dat kan en blijf zoveel mogelijk thuis. 
 • Vermijd (slecht geventileerde) ruimtes met veel mensen.
 • Probeer 1 tot 1,5 meter afstand te houden tot anderen.
 • Een mond-neus-masker voor mensen in het openbaar wordt niet geadviseerd. Als het masker niet goed wordt gebruikt (te lang gedragen, hergebruik, aanraken van de buitenkant met de handen) geeft dit juist een groter risico op besmetting.

Meer informatie over het virus staat op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Het RIVM is ook telefonisch bereikbaar via 0800-1351 (dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur).

U kunt ook de website van CWZ bekijken voor de laatste ontwikkelingen in het ziekenhuis: www.cwz.nl/coronavirus.

5. Testen op het coronavirus

Indien u met klachten in het ziekenhuis komt, bepaalt uw arts of er een test nodig is.

Bij een positieve uitslag wordt u gebeld door uw behandelend arts. U kunt alle uitslagen vinden in het patiëntportaal MijnCWZ.

U kunt de uitslag zien in het patiëntportaal MijnCWZ. Dit betekent wel dat u als patiënt bij CWZ geregistreerd moet zijn en dat de BSN-controle al eerder uitgevoerd is bij de registratiebalie.

6. Risico op besmetting

Als u niet in contact bent geweest met een besmette patiënt of medewerker, hoeft u zich geen zorgen te maken. Indien u wel in contact bent gekomen met een besmette patiënt of medewerker, wordt er contact met u opgenomen.

Nee, u hoeft zich geen zorgen te maken. Medewerkers die mogelijk een risico lopen, worden gemonitord. Medewerkers die verdacht of ziek zijn, komen niet in contact met patiënten.

We hebben nu voldoende kamers voor patiënten met corona.

Er zijn een aantal maatregelen die u zelf kan treffen om de kans op besmetting te verkleinen:

 • Moet u niezen of hoesten? Doe dat in uw elleboog.
 • Gebruik altijd een tissue of een papieren zakdoekje en was/desinfecteer daarna uw handen.
 • Was regelmatig uw handen. Was/desinfecteer uw handen altijd voordat u contact heeft met uw slijmvliezen (ogen, neus, mond).
 • Vermijd reizen naar locaties waarvan bekend is dat er veel patiënten besmet zijn. Een actuele lijst staat op https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen en www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
 • Bent u ziek of verkouden (hoesten, snotneus, koorts,of kortademigheid)? Blijf thuis, houd afstand tot uw naasten en maak gebruik van goede hoest- en nieshygiëne. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.
 • Beperk sociale contacten. Werk thuis als dat kan en blijf zoveel mogelijk thuis. 
 • Vermijd (slecht geventileerde) ruimtes met veel mensen.
 • Probeer 1 tot 1,5 meter afstand te houden tot anderen.
 • Een mond-neus-masker voor mensen in het openbaar wordt niet geadviseerd. Als het masker niet goed wordt gebruikt (te lang gedragen, hergebruik, aanraken van de buitenkant met de handen) geeft dit juist een groter risico op besmetting.

7. Vragen over spoed

Ja. Patiënten die voor spoedeisende hulp komen, moeten zich eerst melden bij de portocabin met de rode deur vóór de ingang van het spoedplein. Naast de portocabin staat een tent, waar mensen bij slecht weer kunnen wachten. Dit wordt met een groot bord heel duidelijk aangegeven. In de portocabin wordt met vragen bepaald of iemand een verdenking op corona-besmetting heeft of niet. Er komen 
Dit geldt voor álle patiënten voor de spoedeisende hulp CWZ, eerste harthulp CWZ, de huisartsenpost, spoedeisende verloskundige zorg of radiotherapie.

Dringend verzoek aan patiënten: breng maximaal 1 begeleider mee. Meer mogen er niet mee naar binnen. Uiteraard mag de begeleider geen coronaverschijnselen hebben. De begeleider moet dus vóór komst naar CWZ de digitale check doen en alleen meekomen als dat is toegestaan. Anders loopt hij of zij het risico om te worden geweigerd en dat willen we graag voorkomen.

CWZ maakt bij de opvang van spoedpatiënten een onderscheid tussen patiënten MET en ZONDER verdenking op het coronavirus. Patiënten MET verdenking op corona gaan de spoedeisende hulp binnen via de normale ingang. Patiënten ZONDER verdenking gaan de SEH binnen via een andere ingang. Hierover krijgen zij ter plekke uitleg en er staan borden die de weg wijzen.

Op de spoedeisende hulp zijn twee gedeelten. Er is een gedeelte met kamers voor patiënten met verdenking op het coronavirus. En er zijn kamers voor patiënten zonder verdenking op het coronavirus.

Dringend verzoek aan patiënten: breng maximaal 1 begeleider mee. Meer mogen er niet mee naar binnen. Uiteraard mag de begeleider geen coronaverschijnselen hebben. De begeleider moet dus vóór komst naar CWZ de digitale check doen en alleen meekomen als dat is toegestaan. Anders loopt hij of zij het risico om te worden geweigerd en dat willen we graag voorkomen.

De zwangere is onder controle bij de gynaecoloog
De zwangere belt naar verloskunde voor overleg. Daarbij wordt de verdenking op het coronavirus uitgevraagd. Als de zwangere het advies krijg om via de SEH-ingang naar verloskunde te komen, meldt ze zich bij de portakabin voor de SEH. Daar worden opnieuw een aantal vragen gesteld. Bij verdenking op corona worden de zwangere en begeleider voorzien van een mondkapje. De zwangere kan de borden volgen naar A42.

De zwangere wordt ingestuurd door de verloskundige
De verloskundige belt naar verloskunde voor overleg. Daarbij wordt de verdenking op het coronavirus van de zwangere uitgevraagd. Als de zwangere het advies krijg om via de SEH-ingang naar verloskunde te komen, meldt ze zich bij de portakabin voor de SEH. Daar worden opnieuw een aantal vragen gesteld. Bij verdenking op corona worden de zwangere en begeleider voorzien van een mondkapje. Ze kunnen de borden volgen naar A42.

De zwangere komt met verloskundige voor een bevalling
De verloskundige belt naar verloskunde voor overleg. Daarbij wordt de verdenking op het coronavirus van de patiënt en de verloskundige uitgevraagd. De verloskundige mag niet meekomen bij een verdenking op corona. Als de zwangere het advies krijgt om via de SEH-ingang naar verloskunde te komen, melden de zwangere, begeleider en verloskundige zich bij de portakabin voor de SEH. Zo nodig worden ze voorzien van een mondkapje. Ze kunnen de borden volgen naar A42.

Grote spoed
Als er sprake is van dusdanige spoed dat melden bij de portakabin niet verstandig is, blijkt dit uit het advies van verloskunde. De zwangere mag dan uiteraard direct de borden volgen naar A42.              

8. Bezoek in CWZ

De regels voor bezoek vindt u op deze pagina. Doe voor uw bezoek de digitale check. Aan het einde van de check krijgt een advies of u wel of niet naar het ziekenhuis mag komen.

De regels voor bezoek vindt u op deze pagina. Doe voor uw bezoek de digitale check. Aan het einde van de check krijgt een advies of u wel of niet naar het ziekenhuis mag komen.

Er mag maximaal één begeleider per patiënt meekomen. Doe voor uw bezoek te digitale check op cwz.nl. Aan het einde van de check krijgt u een advies of u wel of niet naar het ziekenhuis mag komen.

8. Patiënten met een lage afweer

Bent u 1 van onderstaande patiënten, dan heeft u een verlaagd afweersysteem.  

 • Patiënten met een ernstig aangeboren immuundeficiëntie.
 • Patiënten die in de afgelopen 6 maanden chemotherapie en/of radiotherapie heeft gehad.
 • Solide orgaantransplantatie met afweeronderdrukkende therapie.
 • Patiënten die een stamcel transplantatie hebben ondergaan, met afweeronderdrukkende therapie (of afgelopen 12 maanden therapie gehad).
 • Patiënten met omgekeerde afstotingsreactie na transplantatie (graft versus host disease).
 • Patiënten met hoge doses corticosteroïden (>40 mg prednisolon per dag gedurende > 1 week), tot 3 maanden na stop therapie.
 • Patiënten met HIV met CD4 getal < 200.
 • Patiënten die een andere afweeronderdrukkende behandeling ondergaan zoals:
  • Hematologie-oncologie: hydroxyureum, rituximab, obinutuzumab,  ruxolitinib, ibrutinib, venetoclax, imatinib, nilotinib, dasatinib, sunitunib, interferon.
  • Maag-, darm-,  leverziekten: infliximab, adalimumab, ustekinimab, vedolizumab, golimumab, tofactinib, prednison, methotrexaat, thioguanine, mercaptopurine,azathioprine.
  • Nefrologie:  tacrolimus en mycofenolaatmofetil.

Voor u gelden dezelfde maatregelen zoals voor de gehele Nederlandse bevolking. Daarnaast zijn er extra aanvullende preventie-adviezen voor hoogrisicogroepen (bron RIVM). Bewaar een sociale afstand. Dit houdt in:

 • Als er iemand in het gezin/huishouden koorts heeft, verkouden is en/of hoest, vermijd verblijf in dezelfde ruimte zoveel mogelijk.
 • Beperk sociale contacten tot het hoogstnodige; vermijd gezelschappen .
 • Beperk activiteiten buitenshuis in afgesloten ruimtes. Dus geen bezoek bij anderen thuis, kerkbezoek, bar, restaurant, fitness, sport, zwembad, etc. 
 • Vermijd het openbaar vervoer zoveel mogelijk, zeker in de spits.
 • Beperk boodschappen doen, zeker in de spits. Vraag iemand anders of laat boodschappen thuis bezorgen. 
 • Ga niet naar school/universiteit/onderwijsinstellingen.
 • Bezoek geen (klein)kinderen, pas niet op kinderen en bezoek geen scholen. 
 • Neem bij klachten die erger worden telefonisch contact op met uw specialist om te overleggen of u getest moet worden.

Het nieuwe coronavirus kan bij mensen met een gestoorde afweer kan mogelijk een ernstiger verloop hebben, daarom nemen we graag het zekere voor het onzekere. Neem bij koorts en / of nieuwe klachten van hoesten of (neus)verkoudheid contact  op met uw behandelend specialist.

Zorg ervoor dat u de aanwijzingen van de Nederlandse overheid rondom preventie van coronavirusinfectie goed opvolgt. Daarnaast gelden de instructies van sociale afstand bewaren (zie vorige vraag)

Probeer hierbij vooral aandacht te geven aan:

 • Goede handhygiëne.
 • Schud geen handen en wees terughoudend met zoenen.
 • Mijd bijeenkomsten met meerdere personen.
 • Mijd contact met mensen met symptomen van koorts, hoesten of verkoudheidsklachten.
 • Werkt u zelf in de zorg: overleg dan met uw werkgever.

U bent verdacht voor een infectie met het coronavirus en moet getest worden. Neem contact op met uw polikliniek, zij instrueren u hoe u zich kan laten testen. U volgt daar de instructies op alwaar een coronatest wordt afgenomen. U krijgt de volgende dag bericht over de uitslag.

U wordt dagelijks gebeld door de verpleegkundig specialist Infectieziekten om te informeren hoe het gaat. U hoeft niet behandeld te worden. Bij verslechtering wordt u opgenomen in het ziekenhuis.

U bent verdacht voor een infectie met coronavirus en moet getest worden voor u naar de dagbehandeling mag komen. Neem contact op met dagbehandeling B09  (024 365 8788) en buiten kantooruren verpleegafdeling B12 (024 365 7860). Zij instrueren u hoe u zich kan laten testen.

U volgt de instructies op alwaar de coronatest wordt afgenomen. U krijgt de volgende dag bericht over de uitslag. Als u besmet bent met corona kan de chemokuur NIET doorgaan.

U wordt dagelijks gebeld door de oncologieverpleegkundige om te informeren hoe het gaat. Als u weinig klachten heeft hoeft u hoeft niet behandeld te worden. Bij verslechtering wordt u opgenomen in het ziekenhuis.

Uw kuur wordt uitgesteld. U mag pas 1 week na het einde van de klachten weer op de dagbehandeling komen voor een kuur.
Uw familieleden worden NIET getest en mogen pas 14 dagen nadat u hersteld bent weer in het ziekenhuis komen om u af te zetten. Er mag geen begeleider meer mee naar de dagbehandeling.

Familieleden die geen gestoorde afweer hebben worden niet getest (er is onvoldoende testmateriaal wereldwijd). Zij moeten wel de instructie van sociaal afstand houden handhaven. In dit geval geldt, zolang u geen klachten heeft wordt u niet getest. U mag gewoon naar de dagbehandeling komen. Wel graag voordat u naar de dagbehandeling komt de dagbehandeling bellen en doorgeven dat uw huisgenoten ziek zijn.

Uw dokter kan eventueel beslissen bij wijze van hoge uitzondering uw partner of huisgenoot te laten testen.
Indien u wel klachten dan moet u getest worden voor u naar de dagbehandeling mag komen. Neem contact op met dagbehandeling B09 (024 365 87 88) (buiten kantooruren verpleegafdeling B12 (024 365 78 60)). 

De polikliniek Maag Darm en Leverziekten (MDL) ontvangt de laatste dagen veel vragen van patiënten met de ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa of auto-immuun hepatitis, die afweer onderdrukkende medicijnen gebruiken. Een deel van deze medicijnen heeft als bijwerking een verminderde weerstand. Het voorkomen van een besmetting met het coronavirus is daarom de eerste prioriteit.

Op de pagina MDL polikliniek is een document te vinden waarin alle informatie staat die relevant is voor deze groep patiënten.