Corona

1. Naar het ziekenhuis (in coronatijd)

Verplichte voorbereiding

 • Vul gedurende 2 dagen vóór uw afspraak de vragenlijst over coronaklachten in (als dat mogelijk is).
 • U vindt de vragenlijst in uw patiëntportaal MijnCWZ.
 • Als u geen vragenlijst heeft ontvangen of het lukt niet om die in te vullen, neem dan contact op met de polikliniek waar u de afspraak heeft.
 • Neem de uitslag van uw vragenlijst mee (op uw telefoon of geprint).

Wij vragen alle patiënten, bezoekers en medewerkers een mondkapje te dragen bij een bezoek aan CWZ.

 • Kom zoveel mogelijk alleen.
 • Houd uw toegangskaart bij de hand: vul de vragenlijst in.
 • Wij vragen patiënten, bezoekers en begeleiders een mondkapje te dragen. Houd deze op tijdens uw bezoek in het ziekenhuis. 
 • Houd 1,5 meter afstand. Is de ruimte wat krapper? Wacht dan even op de ander.
 • Was uw handen regelmatig. We hebben ook op zoveel mogelijk plaatsen desinfectiepompjes.
 • U verlaat zo snel mogelijk na uw afspraak het ziekenhuis.
 • De wachtruimtes zijn aangepast op 1,5 meter afstand.
 • Volg instructies op van CWZ-medewerkers.
 • Laat de uitslag van de vragenlijst zien: uw groene of oranje toegangskaart (op uw telefoon of geprint).
 • Is uw uitslag groen? U mag het ziekenhuis in.
 • Is uw uitslag oranje? Dan krijgt u een chirurgisch mondneusmasker en een oranje toegangskaart. 
 • Houd uw toegangskaart gedurende uw hele bezoek bij de hand.

Kom alleen, tenzij er dringende redenen zijn om toch een begeleider mee te nemen. Dat is wanneer de patiënt jonger is dan 18 jaar, verward is, minder mobiel is of kanker heeft.  In een dergelijk geval mag dat maximaal 1 persoon zijn. Wij gaan er vanuit dat u zelf een afweging kunt maken of het nodig is om 1 begeleider mee te nemen.

De begeleider vult thuis de vragenlijst in.

Let op! Is de uitslag van de corona-vragenlijst van de begeleider oranje, dan mag hij niet het ziekenhuis in.

Om de veiligheid van patiënten en medewerkers te waarborgen volgen we de regels omtrent de 1,5 meter afstand. Dat betekent dat er in de wachtkamers minder ruimte is voor patiënten dan voorheen. Die ruimte willen we zoveel mogelijk gebruiken voor patiënten die wachten.

Klik hier voor de vragenlijst.

2. Controle op corona: vragenlijst

Wat is het?
U vult online een vragenlijst in om te kijken of u klachten heeft die wijzen op corona. Voor alle locaties van CWZ vragen we iedereen om de vragenlijst in te vullen. Patiënten vullen de vragenlijst in via MijnCWZ. Klik hier voor vragenlijst voor bezoekers en begeleiders. Let op: als u als ouder/verzorger mee gaat met een kind, vult u voor uzelf én het kind een vragenlijst in.

Waarom?
We kunnen zo vooraf aan uw afspraak zien of u klachten heeft die kunnen wijzen op corona. Zo voorkomen we dat u bij de ingang niet naar binnen mag.
U krijgt na het invullen een groene of oranje toegangskaart.

 • Heeft u een groene toegangskaart? Dan mag u naar het ziekenhuis komen.
 • Heeft u een oranje toegangskaarten en bent u patiënt? Dan mag u ook komen.
 • Bent u begeleider/bezoeker met een oranje toegangskaart? Blijf dan thuis.

Wanneer?

Vul  gedurende 2 dagen vóór uw afspraak de vragenlijst over coronaklachten in (als dat mogelijk is). Voorbeeld: Als u op woensdag uw afspraak heeft, dan vult u op maandag én dinsdag de vragenlijst in. De uitslag van de laatste vragenlijst neemt u mee als toegangskaart. Laat dit zien op uw telefoon of print dit uit.

Klik hier voor de vragenlijst voor bezoekers en begeleiders.

Neem uw toegangskaart mee naar uw afspraak. Dit is de uitslag van de ingevulde vragenlijst. Laat dit zien op uw telefoon of print het uit.

Ja, dit is uw toegangskaart. Laat dit zien bij de ingang op uw telefoon of print het uit.

Dit is de uitslag die u krijgt na het invullen van de vragenlijst. Er zijn 3 manieren om aan de toegangskaart te komen.

 1. Patiënten vullen thuis de vragenlijst in op het patiëntportaal MijnCWZ
 2. Bezoekers, begeleiders en patiënten zonder portaal vullen de vragenlijst in op cwz.nl/vragenlijst.
 3. Bezoekers, begeleiders en patiënten zonder toegangskaart kunnen op een vragenzuil bij de ingangen de vragenlijst invullen, waarna een toegangskaart wordt geprint.

Ook als u gevaccineerd bent, moet u de vragenlijst invullen. De prik beschermt alleen uzelf tegen ziekte door corona. Het is nog niet duidelijk of iemand na vaccinatie het virus toch kan verspreiden en dus anderen kan besmetten. Daarom blijven wij u vragen naar mogelijke klachten.

Voor iedereen in Nederland gelden dezelfde coronaregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zoals 1,5 meter afstand houden, een mondneusmasker dragen in openbare ruimten, en een coronatest laten doen bij klachten die passen bij corona. 

 

3. In het ziekenhuis (in coronatijd)

Restaurant de Binnenhof is geopend:

 • maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 16.00 uur
 • in het weekend gesloten.

Let op: tussen 12:00 en 14:00 uur is het restaurant gesloten voor patiënten en bezoekers. Afhalen is wel mogelijk.

Het is altijd mogelijk om, op elk moment van de dag, uit de verkoopautomaten (tegenover het winkeltje) consumpties en maaltijden te verkrijgen.

Wij vragen iedereen om een mondkapje te dragen in CWZ. Ook als u gevaccineerd bent.

Voor iedereen

 • Bij binnenkomst in het ziekenhuis desinfecteert iedereen de handen.
 • We vragen iedereen om 1,5 meter afstand te houden.
 • Bij balies zijn spatschermen geplaatst.
 • In wachtruimtes staat duidelijk aangegeven welke stoelen gebruikt mogen worden om 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Ook zijn er schermen tussen de stoelen geplaatst.

Voor medewerkers

 • Alle medewerkers van CWZ doen dagelijks een zelfcheck. Ze meten dagelijks hun lichaamstemperatuur en doen bij klachten een digitale check of ze mogen werken. Ze mogen alleen werken als ze geen klachten hebben of negatief getest zijn op corona.
 • Bij klachten worden medewerkers meteen getest, ook als de klachten heel mild zijn.
 • Ook medewerkers moeten zich aan strikte regels houden, zoals 1,5 meter afstand houden en vaak handen wassen.
 • Medewerkers gebruiken een andere ingang dan patiënten.
 • Medewerkers met een kantoorfunctie werken zoveel mogelijk thuis.
 • Medewerkers in de directe COVID-zorg zijn gevaccineerd.

Voor coronapatiënten in isolatie

 • Opgenomen patiënten met bewezen corona of met een verdenking liggen in isolatie.
 • Zorgverleners werken volgens strikte protocollen en beschermen zichzelf goed. Ook bezoekers moeten zich beschermen.
 • Tot dusver is er in CWZ geen tekort een beschermingsmiddelen.

U mag maximaal 15 minuten voor uw afspraak naar binnen.

4. Bezoektijden (maatregelen en tijdstippen)

 • Maximaal 1 bezoeker per patiënt per dag.
 • U mag 2 uur blijven.
 • Bezoektijden: in overleg met de afdeling (van 11.00 tot 20.00 uur) om te zorgen voor een goede spreiding. Bel hiervoor naar de afdeling.
 • Het kan per afdeling verschillen hoe het bezoek wordt ingepland. Bel hiervoor naar de verpleegafdeling.

Uitzonderingen op onze aangepaste bezoekregeling:

 • Vul altijd thuis de vragenlijst in en neem uw toegangskaart mee. En draag een mondkapje in het ziekenhuis.
 • Bezoek voor de couveuse/kinderafdeling: ouders/verzorgers van opgenomen kinderen. Vul thuis de vragenlijst in. Heeft 1 van de ouders klachten, dan mag de ouder die geen klachten heeft komen. Hebben beide ouders klachten, overleg met de afdeling wat de mogelijkheden zijn.
 • Partner van kraamvrouw tijdens bevalling en in kraamperiode.
 • Bezoek voor intensive care (IC).
 • Bezoek voor psychiatrie.
 • Bezoek voor terminale en palliatieve patiënt.
 • Bezoek voor langdurige opname (langer dan 2 weken).
 • Bezoek voor ernstig zieke patiënten op 1-persoonskamer.
 • Graag overleggen met de afdeling over het bezoek aan een patiënt.
 • Vul de vragenlijst in.
 • Neem uw toegangskaart mee en laat deze zien bij de ingang.
 • Bij een niet-COVID-patiënt is een groene toegangskaart verplicht.
 • Bij een COVID-patiënt is een oranje toegangskaart toegestaan (mits quarantaine zonder klachten).
 • Draag een mondkapje in het ziekenhuis.
 • Houd 1,5 meter afstand in het ziekenhuis.
 • Blijf tijdens het bezoek op de kamer.

Als u een bezoek wilt brengen aan een patiënt of een patiënt begeleidt tijdens zijn afspraak, vul dan thuis de vragenlijst in.
Neem uw toegangskaart mee (geprint of op uw telefoon) naar het ziekenhuis.
Draag een mondkapje in het ziekenhuis. Houd deze op tijdens uw bezoek in het ziekenhuis. 

 • Bij een niet-COVID-patiënt is een groene toegangskaart verplicht.
 • Bij een COVID-patiënt is een oranje toegangskaart toegestaan (mits quarantaine zonder klachten).

Klik hier voor de vragenlijst.

Dit verschilt per afdeling en gaat in overleg, maar is altijd tussen 11.00 en 20.00 uur. Bel voor de exacte tijden naar de afdeling.