Klachten

Onze medewerkers doen hun best om optimale zorg te verlenen. Toch kan het gebeuren dat u onze zorg niet als goed hebt ervaren en dus niet tevreden bent. Wij vinden het prettig als u ons dit laat weten, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.

Klachtbehandeling loopt vertraging op

Door de zware belasting van zorgverleners in de zorg vanwege corona kan de klachtbehandeling vertraging oplopen. Dit verschilt per specialisme en per klacht. De klachtenfunctionaris bespreekt dit met elke klager. De klachtbemiddeling gebeurt geheel telefonisch en bemiddelingsgesprekken worden uitgesteld.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Wij hopen dat uw bezoek aan CWZ naar tevredenheid is verlopen. Bent u ergens niet tevreden over? Bespreek dit dan bij voorkeur direct met de betreffende zorgverlener of de leidinggevende van de afdeling waar u onder behandeling bent.

Klachtenbemiddeling

Komt u er met de medewerkers niet uit of vindt u het prettiger om uw onvrede met een ander te bespreken? Dan staan de klantenservice en onze klachtenfunctionarissen, Jacqueline Lambert en Petra van Hemel, voor u klaar. U kunt hen bereiken via de klantenservice. Zij geven u informatie, advies, doen onderzoek en kunnen voor u bemiddelen.

Wilt u direct een klacht indienen? Dat kan via het klachtenformulier (opent in nieuwe pagina).

Heeft u een klacht over een factuur? Vul dan het formulier klacht over een factuur in.

Meer informatie