Onderzoek naar patiëntenervaringen

Wij hechten veel waarde aan de mening van onze patiënten. Waar bent u tevreden over en waarover niet? We horen dit graag van u, want we zoeken altijd naar verbetermogelijkheden. Daarom doen we sinds 2011 elk voorjaar onderzoek naar de ervaringen van onze patiënten via de Consumer Quality Index Ziekenhuizen (CQI-Z) metingen. We stellen dan bijvoorbeeld vragen over wachttijden, communicatie en nazorg. In dit onderzoek werken we samen met de andere Santeon-ziekenhuizen. Zo kunnen wij onze resultaten met elkaar vergelijken. We leren van elkaar en kunnen samen verbetertrajecten opstarten. Per meting nodigen we een willekeurige groep patiënten uit om hun mening te geven over de kwaliteit van onze zorg. Via een persoonlijke uitnodigingsbrief vragen wij hen een online vragenlijst in te vullen op internet. De verzending van de uitnodigingsbrieven, de verwerking van de resultaten van het beantwoorden van vragen van patiënten is uitbesteed aan het onafhankelijke onderzoeksbureau Mediquest. Voor meer informatie over deze meting zie ook https://www.ervaringmetziekenhuis.nl

Ook vragen we regelmatig naar de mening van patiënten in het ziekenhuis zelf tijdens een polikliniekbezoek, dagbehandeling of opname Het kan zijn dat u hierover benaderd wordt; deelname hieraan is altijd vrijwillig. Als laatste vormen we discussiegroepen met patiënten en hebben we een online patientenpanel.

Samenvatting

Voor het meten van de ervaringen van de patiënt in de zorg, werken we onder meer samen met Stichting Miletus, een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars en met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). De verzending van de uitnodigingsbrieven, de verwerking van de resultaten en het beantwoorden van vragen van patiënten is uitbesteed aan het onafhankelijke onderzoeksbureau Mediquest.