Onderzoek naar patiëntenervaringen

Wij hechten veel waarde aan de mening van onze patiënten. Waar bent u tevreden over en waarover niet? We horen dit graag van u, want we zoeken altijd naar verbetermogelijkheden. Daarom doen we twee keer per jaar onderzoek naar de ervaringen van onze patiënten via de Consumer Quality Index Ziekenhuizen (CQI-Z) metingen. We stellen dan bijvoorbeeld vragen over wachttijden, communicatie en nazorg. Ook vragen we regelmatig naar de mening van patiënten in het ziekenhuis zelf tijdens een polikliniekbezoek, dagbehandeling of opname. Als laatste vormen we discussiegroepen met patiënten en hebben we een online patientenpanel.

De meetmethode Consumer Quality Index Ziekenhuizen

Sinds 2011 meet het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis samen met de andere Santeon-ziekenhuizen patiëntervaringen met de Consumer Quality Index Ziekenhuizen (CQI-Z). Zo kunnen wij onze resultaten vergelijken met die van de andere Santeon-ziekenhuizen. We leren van elkaar en kunnen samen verbetertrajecten opstarten. We doen dit 2 keer per jaar. Per meting nodigen we een willekeurige groep patiënten uit om hun mening te geven over de kwaliteit van onze zorg. Via een persoonlijke uitnodigingsbrief vragen wij hen een online vragenlijst in te vullen op internet.

Samenvatting

Voor het meten van de ervaringen van de patiënt in de zorg, werken we onder meer samen met Stichting Miletus, een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars en met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). De verzending van de uitnodigingsbrieven, de verwerking van de resultaten en het beantwoorden van vragen van patiënten is uitbesteed aan het onafhankelijke onderzoeksbureau Mediquest.