Whole Body Plethysmografie (bodybox)

Een Whole Body Plethysmografie is een longfunctieonderzoek.

Bij dit onderzoek kijkt de arts naar de weerstand van de luchtwegen en de inhoud van de longen. Een andere naam voor dit onderzoek is bodybox.

Hoe verloopt een Whole Body Plethysmografie?

Tijdens het onderzoek zit u in een glazen, gesloten cabine. De cabine lijkt op een telefooncel. De deur is van binnen uit te openen en u heeft contact met de longfunctieanaliste via een intercom. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Waar vindt een Whole Body Plethysmografie plaats?

Een Whole Body Plethysmografie wordt gemaakt op de longfunctieafdeling.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs voor identificatie, CWZ-registratiekaart, actueel medicijnoverzicht (AMO), zorgpas.

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.