Keuringen bedrijven: persluchtkeuring

Op basis van de brandweerwet vindt een periodiek medisch onderzoek plaats bij zowel de vrijwillige als de beroepsbrandweer.

De uitvoeringsinrichting is bij de Arbo-unie gebaseerd op de landelijke richtlijnen, zoals deze zijn uitgewerkt in overleg met het Ministerie van Binnenlandse zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

De medewerkers in de uitruk van de bedrijfsbrandweer dienen periodiek gekeurd te worden om de medische geschiktheid vast te stellen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen brandweerlieden met en zonder ademluchtbevoegdheid.

Toon meer

Hoe verloopt een persluchtkeuring?

  • anamnese en bespreken vragenlijst
  • algemeen lichamelijk onderzoek
  • meten van bloeddruk lengte, gewicht, vetpercentage
  • spirometrie (=longfunctietest)
  • gehoortest
  • gezichtsscherpteonderzoek, kleurentest en gezichtsveldonderzoek
  • ECG (=hartfilmpje)
  • urine-onderzoek op eiwit, glucose
  • bloedmeting 
  • inspannings-ECG met ademgasanalyse voor brandweerlieden met adembevoegdheid en zonder ademgasanalyse voor mensen zonder adembevoegdheid.

Hoe bereidt u zich voor op een persluchtkeuring?

U kunt hieronder de sportmedische vragenlijst downloaden. Neem deze ingevuld mee naar uw afspraak.

Vragenlijst

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs voor identificatie, CWZ-registratiekaart, actueel medicijnoverzicht (AMO), zorgpas.

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.