Keuringen bedrijven: bodemsaneringskeuring

De bodemsaneringskeuring is een arbeidsgezondheidskundig onderzoek van werknemers die werkzaamheden verrichten in of met verontreinigde grond.

De medische keuring is gericht op een vroegtijdig ontdekken van mogelijke gezondheidsschade. Ook is zij gericht op het beoordelen van de geschiktheid voor de werkzaamheden.

U kunt bij ons terecht voor alle typen bodemsaneringskeuringen (type A, B, en C):

  • De bodemsaneringskeuring klasse A is voor werknemers die in beginsel niet aan de verontreinigende stoffen worden blootgesteld. Dit is dankzij aanvullende maatregelen zoals het werken in een op overdruk gezette cabine.
  • De bodemsaneringskeuring klasse B is voor werknemers die in vervuilde grond werken en bescherming moeten kunnen dragen (zoals beschermende kleding en gelaatsmaskers). En voor situaties waarbij machinisten en chauffeurs buiten de cabine ook adembescherming moeten gebruiken.
  • De bodemsaneringskeuring klasse C is voor werknemers die met perslucht moeten kunnen werken.

Na afloop van de keuring ontvangt het bedrijf een goedkeuringsbewijs. Degene die gekeurd wordt, krijgt een verslag van de keuring en goedkeuringspasje.

Toon meer

Hoe verloopt een bodemsaneringskeuring?

  • bespreken van een sportmedische vragenlijst
  • lichamelijk onderzoekbloedonderzoek (inclusief bloeddrukmeting)
  • bepaling van lengte en gewicht
  • ogentest
  • longfunctietestrust
  • ECG (hartfilmpje) / inspannings ECG
  • urine-onderzoek

Hoe bereidt u zich voor op een bodemsaneringskeuring?

U kunt hieronder de sportmedische vragenlijst downloaden. Deze mag u ingevuld meebrengen naar uw afspraak.

Vragenlijst

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs voor identificatie, CWZ-registratiekaart, actueel medicijnoverzicht (AMO), zorgpas.

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.