Combinatietest

Hiermee kan het risico worden ingeschat of een kind Downsyndroom, Edwardssyndroom of Patausyndroom heeft. 

Elke zwangere vrouw kan in het begin van haar zwangerschap een combinatietest laten verrichten. Dit kan tussen de 9e en 14e week van de zwangerschap. Deze test is onderdeel van de prenatale screening

Hoe verloopt een combinatietest?

De combinatietest bestaat uit 2 onderzoeken:

  • Een bloedonderzoek bij de zwangere.
  • Een nekplooimeting (NT) via een echo bij het kind.

Uitslag
De combinatietest geeft een risico-inschatting, geen diagnose. U krijgt de uitslag van de combinatietest binnen 10 dagen schriftelijk thuis gestuurd. Als een verhoogd risico wordt gevonden, belt een arts u op en krijgt u een verwijzing voor gespecialiseerd prenataal onderzoek.

Waar vindt een combinatietest plaats?

U wordt voor de combinatietest verwezen naar het Verloskundig Centrum Nijmegen. Daar wordt een echo gemaakt om de nekplooi te meten en wordt tevens bloed afgenomen.

Meer over combinatietest

Meer informatie is te vinden op:

Andere soorten prenatale screening

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs voor identificatie, CWZ-registratiekaart, actueel medicijnoverzicht (AMO), zorgpas.

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.