Toegang mentoren en curatoren

Met een rechtbankbeschikking kan een mentor of curator toegang aanvragen tot MijnCWZ van een patiënt.

Een handelings- of wilsonbekwame patiënt kan een mentor of curator hebben. Met een beschikking van de rechtbank kan u als wettelijk vertegenwoordiger toegang aanvragen tot patiëntportaal MijnCWZ van de patiënt.

Hoe vraagt u toegang aan?

Mentoren en curatoren kunnen als volgt toegang aanvragen:
 

 • Download het aanvraagformulier op uw computer.
 • Print het formulier, zodat u het kunt invullen en ondertekenen.
 • Stuur naar CWZ per e-mail naar opname@verwijder-dit.cwz.nl:
  • het ondertekende formulier,
  • een kopie van uw eigen identiteitsbewijs en
  • een kopie van de originele, geldige en meest recente beschikking van de rechtbank.
  • is de ingangsdatum van de beschikking langer dan 5 jaar geleden? Stuur dan ook het bericht van de Rechtbank mee waaruit blijkt dat het mentorschap en/of de curatele is verlengd na de vijfjaarsevaluatie. Dit document mag niet ouder zijn dan 5 jaar. 
 • Na ontvangst controleert de medewerker de aanvraag, de beschikking, eventueel verlengingsdocument, uw identiteitsbewijs en of de handtekeningen op uw identiteitsbewijs en het aanvraagformulier overeenkomen.
 • De medewerker regelt in de loop van de dag (of uiterlijk de werkdag daarna) de toegang.
 • U krijgt een bericht per e-mail als de toegang geregeld is. Daarna kunt u met uw eigen DigiD met sms-functie of de DigiD app inloggen in MijnCWZ en de gegevens inzien van de patiënt die u vertegenwoordigt.
 • Uw toegang vervalt automatisch op de dag dat uw mentor- of curatorschap vervalt volgens de beschikking van de rechtbank of verlengingsdocument. Staat er geen einddatum op de beschikking / verlengingsdocument, dan vervalt toegang 5 jaar na de ingangsdatum. U ontvangt hiervan een bericht per e-mail. U kunt met een nieuwe beschikking / verlengingsdocument opnieuw toegang aanvragen via dezelfde procedure.

Aanvraagformulier mentoren en curatoren MijnCWZ

Aanvraagformulier toegang mentoren en curatoren voor MijnCWZ