Instructie

Hoe inloggen?

 • Klik op de knop MijnCWZ rechtsboven op de website www.cwz.nl. U komt nu op de openbare startpagina van MijnCWZ.
 • Klik op de knop Inloggen via DigiD. U komt nu op het invulscherm van DigiD.
 • Vul uw DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op inloggen. Heeft u geen DigiD, vraag dan een DigiD met sms-functie aan via www.digid.nl (duurt 5 werkdagen).
 • U krijgt meteen een sms-bericht met een code op uw mobiele telefoon. Als u geen mobiele telefoon heeft, kunt u de code ook ontvangen op uw vaste telefoon (regel dit op www.digid.nl).
 • Voer de code in op het scherm van uw computer, tablet of telefoon.
 • Nu heeft u toegang tot de gegevens in MijnCWZ.

Video: hoe werkt MijnCWZ

Wat kunt u zien of doen in MijnCWZ?

U kunt in MijnCWZ verschillende onderdelen uit uw eigen medisch dossier inzien, controleren en raadplegen. Dit kunt u zien of doen:

Agenda
Hier vindt u uw geplande afspraken/opnames: dag, datum, tijd, specialisme, naam van de zorgverlener, locatie en telefoonnummer.

Zelf afspraak inplannen
Na het bezoek aan uw huisarts heeft u een verwijzing voor een specialisme in CWZ meekregen. Dit is een Zorgdomeinverwijzing. Voor sommige specialismen kunt u daarna zelf een afspraak inplannen in MijnCWZ. Dit staat dan vermeld op de Zorgdomeinverwijzing.

Dossier
Hierin vindt u verschillende onderdelen uit uw medisch dossier in CWZ. Het gaat om verslagen van uw zorgverlener, brieven aan uw huisarts, uitslagen en metingen. Ook staat vermeld welke medicijnen u gebruikt en welke allergieën u heeft, voor zover dat in CWZ bekend is.

Behandelverslagen
Hier kunt u lezen wat uw zorgverlener in uw medisch dossier heeft genoteerd tijdens een polikliniekbezoek, ziekenhuisopname of telefonisch consult. Het gaat om informatie na 8 december 2017. Op die dag nam CWZ het elektronisch patiëntendossier in gebruik.

Diagnoses
Hier kunt u de diagnoses lezen die uw zorgverlener in het medisch dossier heeft genoteerd. Dit is de vastgestelde ziekte of stoornis.

Metingen
Hier kunt u de resultaten vinden van diverse metingen die bij u zijn uitgevoerd in het ziekenhuis.

Uitslagen
In dit onderdeel vindt u de uitslagen van verschillende onderzoeken die bij u zijn uitgevoerd na 8 december 2017. Bijvoorbeeld bloedonderzoek, urineonderzoek, weefselonderzoek of onderzoek in het maagdarmkanaal. Van beeldvormend onderzoek (radiologie zoals een echo of MRI) vindt u alleen de verslagen. U ziet geen beeldmateriaal (foto’s of filmpjes).

Medicijnoverzicht
Hier vindt u het overzicht van medicijnen die u op dit moment gebruikt en die bij uw zorgverleners in CWZ bekend zijn.

Herhaalrecept aanvragen
Voor een aantal medicijnen kunt u via MijnCWZ zelf een herhaalrecept aanvragen. Bijvoorbeeld als u vergeten bent om dit te vragen tijdens uw afspraak met de arts die de medicijnen voorschrijft.

Patiëntbrieven
Hier vindt u brieven over uw medische situatie die zijn verstuurd na 8 december 2017. Dit kunnen brieven zijn die uw zorgverlener in CWZ aan u heeft gericht. Maar ook brieven die naar uw huisarts of een andere arts zijn verstuurd.

E-consult
Aan de ontwikkeling van een e-consult wordt op dit moment gewerkt. Als dit ziekenhuisbreed mogelijk is wordt u op deze plek weer geïnformeerd.

Melding nieuw e-consult
U kunt per e-mail een melding krijgen wanneer u een nieuw e-consult heeft ontvangen in MijnCWZ. Als u nog geen melding ontvangt, kunt u dat zelf instellen:

 • ga naar ‘Mijn gegevens’
 • kies bij ‘Mijn instellingen’ dat u een e-mail wilt ontvangen bij een nieuw e-consultbericht
 • geef dit ook door aan de registratiebalie bij de hoofdingang, aan de medewerkers van de meldpunten of via het opt-in formulier.

Mijn actielijst
Hier staan uit te voeren acties zoals digitale vragenlijsten invullen of een dagboek bijhouden. Mijn gegevens Hier staan uw gegevens zoals bekend bij CWZ, zoals uw naam, adres en woonplaats. Maar ook de gegevens van uw huisarts, verzekeraar en apotheek. Het is belangrijk dat alles klopt. Controleer ze dus goed en geef eventuele wijzigingen door.

Meer mogelijkheden in 2018
 Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, werken wij constant aan nieuwe mogelijkheden in het patiëntportaal. In de loop van 2018 kunt u:

 • zelf online afspraken maken voor meer afdelingen
 • vragenlijsten invullen voor meer afdelingen beelden
 • (foto’s en filmpjes) bekijken bij de onderzoeksverslagen.