Gegevens delen

Uw toestemmingen: voor betere en veilige zorg!

Toestemming gegevens delen | CWZ Nijmegen

CWZ mag zonder uw toestemming geen medische gegevens delen met andere zorgverleners, buiten het ziekenhuis. Zoals het delen van uitslagen en beelden van onderzoeken met uw huisarts of medicijnen met uw apotheek. Als uw zorgverlener inzage heeft in uw medische gegevens van het ziekenhuis, kan hij zich een completer beeld vormen van uw medische situatie. Onderzoeken en behandelingen kunnen beter op elkaar afgestemd worden. U krijgt de juiste zorg en onnodige afspraken worden voorkomen. Ook wil CWZ u soms benaderen voor medisch inhoudelijke vragenlijsten of ervaringsonderzoeken om uw zorg te verbeteren. Hiervoor kunt u CWZ éénmalig toestemming geven.

Het geven van toestemming regelt u gemakkelijk en snel in patiëntportaal MijnCWZ.

Hoe geeft u toestemming?

 • in MijnCWZ kunt u uw toestemmingen online snel en eenvoudig regelen, onder 'Mijn instellingen'. Met één druk op de knop geeft u toestemming. U kunt uw toestemming in MijnCWZ op elk moment aanpassen
 • u kunt bij een Meldpunt of de registratiebalie bij de hoofdingang van het ziekenhuis het toestemmingsformulier invullen
 • of stuur het formulier per post naar (postzegel niet nodig):
  CWZ, afdeling opname B02-09
  Antwoordnummer 90
  6500 WC Nijmegen.

Wie kunnen inzage krijgen?

De zorgverleners in de regio die met uw toestemming uw medische gegevens in CWZ kunnen inzien, zijn:

 • uw huisarts (en de andere huisartsen in uw huisartsenpraktijk)
 • apothekers
 • CWZ apotheek (vlak bij de hoofdingang)
 • dienstapotheek
 • andere medisch specialisten

Alleen de zorgverleners met wie u een behandelrelatie heeft, kunnen toegang krijgen tot uw gegevens. Ook de waarnemend huisarts op de huisartsenpost. Dossiers van medische psychologie en medisch maatschappelijk werk worden nooit met andere zorgverleners gedeeld. 

Waarom is het belangrijk om toestemming te geven?

Als u geen toestemming geeft aan CWZ om uw gegevens te delen, dan kunnen zorgverleners uit de regio de volgende gegevens niet actief opvragen:

 • medicijnen en allergieën bekend in CWZ
 • uitslagen laboratoriumonderzoeken die niet door uw huisarts zijn aangevraagd
 • behandelverslagen van CWZ
 • overzicht van opnames en afspraken in CWZ
 • verwijzingen huisarts naar CWZ
 • behandelbeperking en wilsbeschikking bekend in CWZ
 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats).

Toestemming geven bij kinderen

 • Voor kinderen jonger dan 12 jaar geldt dat de beide ouders toestemming moeten geven.
 • Kinderen van 12 tot en met 15 jaar geven samen met de ouders toestemming.
 • Vanaf 16 jaar maakt het kind zelfstandig de keuze om de medische gegevens wel of niet te delen.

Wilt u uw keuze wijzigen?

 • in MijnCWZ kunt u uw toestemmingen op elk moment aanpassen, onder 'Mijn instellingen'
 • u kunt uw aanpassing doorgeven bij een Meldpunt of de registratiebalie bij de hoofdingang.
 • u kunt uw toestemming ook schriftelijk intrekken (postzegel niet nodig):
  CWZ, afdeling opname B02-09
  Antwoordnummer 90 
  6500 WC Nijmegen
  Neem een geldig legitimatiebewijs en uw registratiekaart mee.

Wij registreren uw keuze in uw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). 

Let op: ook andere zorgverleners (zoals uw apotheek) houden medische gegevens van u bij in een eigen dossier. Ook zij vragen u toestemming om uw gegevens te mogen delen.

Regionale beelduitwisseling

CWZ werkt intensief samen met regionale zorgpartners om iedere patiënt de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Denk bijvoorbeeld aan huisartsen, het Radboudumc en de Sint Maartenskliniek, maar ook aan verpleeg- & verzorgingstehuizen en thuiszorginstellingen in Nijmegen en omstreken. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, zijn een goede informatieoverdracht en beelduitwisseling heel belangrijk. Als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven (zie boven), delen wij als uw situatie daarom vraagt uw gegevens of beelden met uw behandelend zorgverlener bij één van onze partners. Noodzakelijke medische gegevens halen we hiervoor op uit het Elektronisch Patiënten Dossier. Beelden van onderzoek (bijvoorbeeld röntgenfoto's, CT-scans of MRI-beelden) deelt CWZ via een beveiligde verbinding (XDS) met andere zorgverleners in bijvoorbeeld het Radboudumc als uw behandeling daar wordt voortgezet. Dan hoeven de beelden niet opnieuw gemaakt te worden en beschikt de dokter in dat ziekenhuis direct over alle noodzakelijke informatie voor een goede behandeling.