Gegevens delen

Uw toestemming

De wet schrijft voor dat een zorgverlener of ziekenhuis zonder uw toestemming geen medische gegevens mag verstrekken aan andere zorgverleners. Wilt u dat bijvoorbeeld uw huisarts uw medische gegevens in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) kan opvragen? Dan moet u CWZ eenmalig toestemming geven om uw gegevens te delen. 

Waarom toestemming?

Als uw zorgverlener inzage heeft in uw medische gegevens van het ziekenhuis, kan hij zich een completer beeld vormen van uw medische situatie. Onderzoeken en behandelingen kunnen beter op elkaar afgestemd worden. U krijgt de juiste zorg en onnodige afspraken worden voorkomen.

Wie kunnen inzage krijgen?

De zorgverleners in de regio die met uw toestemming uw medische gegevens in CWZ kunnen inzien, zijn:

 • uw huisarts (en de andere huisartsen in uw huisartsenpraktijk)
 • apothekers
 • CWZ apotheek (vlak bij de hoofdingang)
 • dienstapotheek
 • andere medisch specialisten

Alleen de zorgverleners met wie u een behandelrelatie heeft, kunnen toegang krijgen tot uw gegevens. Ook de waarnemend huisarts op de huisartsenpost. Dossiers van medische psychologie en medisch maatschappelijk werk worden nooit met andere zorgverleners gedeeld. 

Hoe geeft u toestemming?

U kunt uw keuze doorgeven via het toestemmingsformulier.  

Lever dit formulier in bij een Meldpunt of bij de registratiebalie in de hoofdingang van het ziekenhuis.

Of stuur het formulier per post naar (postzegel niet nodig):
CWZ, afdeling opname B02-09
Antwoordnummer 90
6500 WC Nijmegen

Waarom is het belangrijk om toestemming te geven?

Als u geen toestemming geeft aan CWZ om uw gegevens te delen, dan kunnen zorgverleners uit de regio de volgende gegevens niet actief opvragen:

 • medicijnen en allergieën bekend in CWZ
 • uitslagen laboratoriumonderzoeken die niet door uw huisarts zijn aangevraagd
 • overzicht van opnames en afspraken in CWZ
 • verwijzingen huisarts naar CWZ
 • behandelbeperking en wilsbeschikking bekend in CWZ
 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats).

Toestemming geven bij kinderen

 • Voor kinderen jonger dan 12 jaar geldt dat de beide ouders toestemming moeten geven.
 • Kinderen van 12 tot en met 15 jaar geven samen met de ouders toestemming.
 • Vanaf 16 jaar maakt het kind zelfstandig de keuze om de medische gegevens wel of niet te delen.

Wilt u uw keuze wijzigen?

Dan kunt u zich melden bij een Meldpunt of de registratiebalie bij de hoofdingang.
U kunt uw toestemming ook schriftelijk intrekken (postzegel niet nodig):
CWZ, afdeling opname B02-09
Antwoordnummer 90 
6500 WC Nijmegen
Neem een geldig legitimatiebewijs en uw registratiekaart mee.

Wij registreren uw keuze in uw EPD. 

Let op: ook andere zorgverleners (zoals uw apotheek) houden medische gegevens van u bij in een eigen dossier. Ook zij vragen u toestemming om uw gegevens te mogen delen.

Regionale beelduitwisseling

CWZ werkt intensief samen met regionale zorgpartners om iedere patiënt de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Denk bijvoorbeeld aan huisartsen, het Radboudumc en de Sint Maartenskliniek, maar ook aan verpleeg- & verzorgingstehuizen en thuiszorginstellingen in Nijmegen en omstreken.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, zijn een goede informatieoverdracht en beelduitwisseling heel belangrijk. Als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven (zie boven), delen wij als uw situatie daarom vraagt uw gegevens of beelden met uw behandelend zorgverlener bij één van onze partners. Noodzakelijke medische gegevens halen we hiervoor op uit het Elektronisch Patiënten Dossier. Beelden van onderzoek wisselen we waar nodig uit via een XDS-verbinding met huisartsen of het Radboudumc. Dit doen we vanzelfsprekend veilig, snel en efficiënt en alleen als dat noodzakelijk is.