Gegevens delen

Uw toestemmingen: voor betere en veilige zorg!

Bezoekt u een arts, verpleegkundige of ander zorgverlener in CWZ? Dan houdt deze zorgverlener een medisch dossier over u bij. In dit dossier staat belangrijke informatie.
Zoals informatie over uw klachten en hoe die worden behandeld, gegevens over medicijnen die u gebruikt en uitslagen van onderzoeken. Behalve zorgverleners van CWZ zijn er vaak
ook zorgverleners buiten ons ziekenhuis die u behandelen. Of die (een deel van) de behandeling overnemen. Zoals uw huisarts, thuiszorg, uw apotheker of medisch specialist uit een ander ziekenhuis. Met deze zorgverleners kan CWZ medische gegevens uitwisselen als u daarvoor toestemming geeft. Uw zorg kan daardoor nog beter afgestemd worden.

Het geven van toestemming regelt u gemakkelijk en snel in patiëntportaal MijnCWZ onder 'Mijn gegevens --> Instellingen --> Mijn gegevens delen'

Toestemming geven of wijzigen

 • in MijnCWZ kunt u uw toestemmingen online snel en eenvoudig regelen, onder 'Mijn gegevens --> Instellingen --> Mijn gegevens delen'. Met één druk op de knop geeft u toestemming. U kunt uw toestemming in MijnCWZ op elk moment aanpassen
 • bij een Meldpunt of de registratiebalie bij de hoofdingang van het ziekenhuis door het toestemmingskaartje in te vullen of mondeling toestemming te geven

Wij registreren uw keuze in uw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Let op: ook andere zorgverleners (zoals uw apotheek) houden medische gegevens van u bij in een eigen dossier. Ook zij vragen u toestemming om uw gegevens te mogen delen.

Met wie en hoe wisselt CWZ gegevens uit?

 • Medische gegevens via het Zorgverlenersportaal. Bijvoorbeeld met huisartsen, artsen werkzaam bij andere instellingen die u ook behandelen, verloskundigen, thuiszorg, apothekers.
 • Beelden van (röntgen)onderzoek via XDS met ziekenhuizen waar u onder behandeling bent en die dit uitwisselingssysteem hebben.
 • Medicijngegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) met de apotheek waar u komt om medicijnen te halen.

Goed om te weten:

 • Zorgverleners bekijken alleen voor hen belangrijke gegevens.
 • Er wordt bijgehouden welke zorgverlener welke gegevens bekijkt.
 • Zorgverzekeraars en verzekeringsartsen krijgen geen toegang tot uw gegevens.
 • Uitwisseling via goed beveiligde ICT-systemen voor de zorg.
 • Alleen als u toestemming geeft!
 • Dossiers van medische psychologie en medisch maatschappelijk werk worden nooit met andere zorgverleners gedeeld. 

Toelichting op de digitale gegevensuitwisseling

In de afbeelding hiernaast ziet u welke gegevens CWZ momenteel digitaal uitwisselt, met wie en hoe. Soms komen er zorgverleners bij of worden andere gegegevens uitgewisseld. Het gaat om rechtstreekse digitale uitwisseling via systemen. Brieven van zorgverleners aan andere zorgverleners (digitaal of per post verzonden) vallen hier niet onder. Zorgverzekeraars en verzekeringsartsen zullen nooit toestemming krijgen om (delen van) uw dossier in te zien.

Toelichting:
Zorgverlenersportaal: Dit is een online platform met een strenge beveiliging waar zorgverleners zoals huisartsen op kunnen inloggen.  Zij kunnen medische gegevens inzien zodat zij ook op de hoogte zijn van de zorg die in CWZ aan u is gegeven.
XDS gegevens uitwisseling: Beelden van onderzoek (bijvoorbeeld röntgenfoto’s, CT-scans of MRI-beelden) deelt het ziekenhuis via een beveiligde verbinding (XDS) met andere zorgverleners in andere ziekenhuizne zoals RadboudUMC indien uw behandeling daar wordt voortgezet. Dan hoeven de beelden niet opnieuw gemaakt te worden en beschikt de dokter in dat ziekenhuis direct over alle noodzakelijke informatie voor een goede behandeling.
LSP (Landelijk Schakelpunt): Via dit online platform kan CWZ gegevens delen over medicijnen met apotheken waar u komt om medicijnen op te halen. In het overzicht staan de medicijnen die u gebruikt en die bij ons bekend zijn. Ook staat er of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen. Het delen van deze gegevens maakt uw medicijngebruik veilig(er).

Waarom is het belangrijk om toestemming te geven?

Als zorgverleners inzage hebben in uw belangrijke medische gegevens van CWZ, dan kunnen zij een completer beeld vormen van uw medische situatie.

 • Onderzoeken en behandelingen worden beter op elkaar afgestemd.
 • Met de juiste gegevens krijgt u de juiste zorg.
 • Onnodige afspraken of dubbel onderzoek worden voorkomen.
 • U hoeft uw verhaal niet telkens opnieuw te vertellen.

Toestemming geven bij kinderen

 • Voor kinderen jonger dan 12 jaar geldt dat de beide ouders toestemming moeten geven.
 • Met een machtiging voor uw kind voor het patiëntportaal MijnCWZ kunt u de toestemming voor uw kind aangeven in MijnCWZ
 • Kinderen van 12 tot en met 15 jaar geven samen met de ouders toestemming.
 • Vanaf 16 jaar maakt het kind zelfstandig de keuze om de medische gegevens wel of niet te delen.