CWZ: het ziekenhuis van de regio

CWZ is in anderhalve eeuw tijd sterk geworteld in de samenleving. 53 procent van de inwoners van Nijmegen en omstreken kiest voor ons ziekenhuis als ze zorg nodig hebben. Voor onze bijzondere expertises komen patiënten van nog verder weg. In de regio werken we nauw samen met onze zorgpartners, want samen staan we voor de opdracht om de zorg beschikbaar te houden voor iedereen. Liefst zo dicht mogelijk bij huis.

De patiënt zien we als onze partner. Wanneer de patiënt en de arts samen beslissen over onderzoek en behandeling geeft dat de beste resultaten. Helemaal als de kwaliteit van leven voorop staat bij alle keuzes. Iedere mens en elke situatie is uniek. De één wil in alles de regie houden, de ander leunt meer op de zorgverlener. De één wil afwachten, de ander wil ingrijpen. Dit betekent dat onze zorgverleners oog hebben voor de behoeften van de patiënt. Dat ze goed luisteren én goede informatie geven. Maatwerk dus.

Het patiëntportaal MijnCWZ vergroot de betrokkenheid van patiënten bij hun zorg en maakt hen tot partner. Inmiddels maakt meer dan de helft van de patiënten gebruik van het portaal. Veel meer dan verwacht. Mensen kunnen in deze digitale omgeving een groot deel van hun medisch dossier inzien, zoals afspraken, uitslagen en folders. Ook de digitale uitwisseling over medicatie kwam vanaf maart 2019 op gang. Meer dan de helft van de recepten op de polikliniek wordt op dit moment digitaal uitgewisseld met apotheken in de regio. We zijn het derde ziekenhuis in Nederland dat dit voor elkaar kreeg. Met deze mooie resultaten slaagde CWZ glansrijk tijdens de landelijke audits van de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen. ‘We zorgen zo dat patiënten meer kunnen participeren in hun zorg’, aldus het trotse projectteam.

255.855 Fietsritten voor werk
3.919.186 Kilometers gefietst
181.486 Gespaarde bikies
Meer kerngegevens www.cwz.nl

In 2019 is CWZ opnieuw erkend als topklinisch ziekenhuis. De vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) oordeelde in juni dat we voldoen aan alle voorwaarden voor opleiden, wetenschap, kwaliteit en innovatie. Deze toetsing gebeurt elke 5 jaar. Topklinisch betekent dat we naast basiszorg en 24-uurs spoedzorg een aantal unieke expertises bieden én dat we een opleidingsziekenhuis zijn. Opleiden, innovatie en wetenschappelijk onderzoek gaan bij ons hand en hand.

Dat de inzet van e-health een uitstekende oplossing is voor actuele problemen, werd afgelopen anderhalf jaar goed duidelijk. Zorg zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis verlenen was onze opdracht. Door de COVID-pandemie werd de uitdaging nog groter: we wilden zo min mogelijk mensen tegelijk in het ziekenhuis hebben om anderhalve meter afstand te kunnen houden en besmetting met het virus te voorkomen.

Zo gingen artsen beeldbellen met patiënten om hen op afstand te helpen. Er kwamen meer teleconsulten met huisartsen, zodat de eerste lijn patiënten in de eigen praktijk kon helpen en het niet nodig was om hen door te sturen naar het ziekenhuis. Door monitoring op afstand kunnen patiënten sneller met ontslag. En de ontwikkelingen staan niet stil: we werken aan een nazorgapp die COVID-patiënten langer zal volgen, zodat duidelijk wordt of ze de juiste nazorg en revalidatie krijgen.

Terwijl we terugkeken op 2019 bracht de coronapandemie de wereld tot stilstand en de ziekenhuiszorg in een ongekende stroomversnelling. Midden in die crisis liet CWZ zien wat ze waard is. Sterk, veerkrachtig, saamhorig en daadkrachtig.

Afdelingen en specialismen bundelden hun krachten. Medewerkers kregen vleugels en overstegen zichzelf. Innovaties en wetenschappelijk onderzoek kwamen in no-time van de grond. Patiënten accepteerden consulten op afstand of later in de tijd. Bezoekers schikten zich naar de strenge maatregelen, hoe moeilijk ook. Samen maakten we mogelijk wat onmogelijk leek.

De coronacrisis heeft laten zien wat we in huis hebben en hoe groot het vertrouwen van de samenleving is. Een mooi fundament om op verder te bouwen. We bedanken onze toegewijde medewerkers en vrijwilligers voor hun inzet. Dank ook aan onze patiënten en hun familie voor het vertrouwen in ons ziekenhuis. Aan onze zorgpartners en andere relaties voor de goede samenwerking. En aan onze vrienden voor hun steun.

Voorwoord van de raad van bestuur

Terwijl we terugkeken op het voorbije jaar bracht de coronapandemie de wereld tot stilstand en de ziekenhuiszorg in een ongekende stroomversnelling. Midden in die crisis liet CWZ zien wat ze waard is. Sterk, veerkrachtig, saamhorig en daadkrachtig.

In een paar weken tijd wisten we het ziekenhuis om te bouwen tot een coronaziekenhuis dat grote aantallen ernstig zieke mensen opving. Afdelingen en specialismen bundelden hun krachten. Medewerkers kregen vleugels en overstegen zichzelf. Innovaties en wetenschappelijk onderzoek kwamen in no-time van de grond. Patiënten accepteerden consulten op afstand of later in de tijd. Bezoekers schikten zich naar de strenge maatregelen, hoe moeilijk ook. Samen maakten we mogelijk wat onmogelijk leek.

Hoezeer wij het ziekenhuis van de regio zijn, bleek in die maanden wel uit de massale steunbetuigingen aan de helden in CWZ. Maar liefst 1.800 zorgverleners van buiten het ziekenhuis boden hun hulp aan. Dagelijks ontvingen we donaties en verwennerijen om ons een hart onder de riem te steken. En elke dag wel berichtten de media vol trots over de CWZ-patiëntenzorg in de frontlinie en over onze wetenschappelijke inspanningen in de zoektocht naar sneltesten, behandeling en vaccin.

We zijn ontzettend trots op de ongelofelijke prestatie die we nog steeds leveren om patiëntenzorg te verlenen in deze moeilijke omstandigheden. Onze hoop is gevestigd op voorspoediger tijden. Maar we realiseren ons dat het virus ook de komende tijd nog een flinke impact zal hebben. Er zullen coronapatiënten blijven komen zolang er geen vaccin is. Intussen zullen we alle zeilen bij moeten zetten om de reguliere zorg weer op orde te krijgen na de opgelopen vertraging. Er is veel van onze zorgverleners gevraagd en zij hebben nogal wat te verwerken. Dit alles heeft tijd nodig.

Terug naar het jaar dat achter ons ligt. Ook 2019 was een roerige tijd met veel noodzakelijke veranderingen om het ziekenhuis gezond te houden. De impact van deze veranderingen was groot voor onze medewerkers. In medewerkersbijeenkomsten hebben we hen geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen en de ruimte gegeven om mee te praten en te denken over de veranderingen waar ze mee te maken kregen. In 2020 is binnen CWZ het binden en boeien van medewerkers een actueel thema, wat een flinke uitdaging is in een tijd waarin alle ziekenhuizen vacatures hebben voor verpleegkundigen. Werkplezier is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Dankzij de veerkracht en de inspanningen van al onze medewerkers om slimmer te werken hebben we 2019 met een positief resultaat afgesloten. Het zorglandschap verandert razendsnel en dat maakt dat we ver vooruit moeten kijken. Onze visie en ambities moeten we aanscherpen. Zeker is dat er meer focus komt op waardevolle zorg, waarbij we partner zijn voor de patiënt. Ook zullen we ons nadrukkelijker positioneren als het innovatieve topklinische ziekenhuis van de wijde regio. Met een cultuur van leren en inspireren die ons tot een aantrekkelijke werkgever maakt. De coronacrisis heeft laten zien wat we in huis hebben en hoe groot het vertrouwen van de samenleving is. Een mooi fundament om op verder te bouwen.

We bedanken onze toegewijde medewerkers en vrijwilligers voor hun inzet. Dank ook aan onze patiënten en hun familie voor het vertrouwen in ons ziekenhuis. Aan onze zorgpartners en andere relaties voor de goede samenwerking. En aan onze vrienden voor hun steun.

Raad van bestuur
Ale Houtsma en Gosse van der Veen

Foto: zorg aan coronapatiënten in IC-bedden op het OK-complex

Sluit venster

Samen beslissen, what else?

Met ‘samen beslissen’ stemt de zorgverlener de behandeling af op de patiënt door hem erbij te betrekken. Voor Miranda Boom, verpleegkundig specialist interne geneeskunde, is het net als bij de Nespresso-reclame: samen beslissen, what else? ‘Wat mij betreft is er niets anders.’

Vraag het de patiënt

Miranda: ‘Ik kan denken dat een bepaald medicijn de beste behandelmethode is, maar het kan zijn dat de patiënt liever geen medicijnen inneemt. Dan heeft iemand meer baat bij één pilletje in een lage dosering dan bij medicijnen die hij vaker moet innemen. Of heeft iemand prikangst? Dan is minder prikken fijner. Dat weet je pas als je het de patiënt vraagt.’

Wat past bij mij?

Een mooi voorbeeld is meneer van Sandbergen (70). Door de ziekte van Graves heeft hij een te snel werkende schildklier, waarvoor hij in 2019 onder behandeling was bij Miranda. Meneer vertelt: ‘Miranda heeft uitgebreid met mij besproken welke medicijnen er zijn en wat de mogelijkheden zijn. Door de auto-immuunziekte is mijn lichaam erg gevoelig en reageert het dus ook snel op medicijnen. Samen hebben we besloten welk medicijn het uiteindelijk gaat worden. Ik vond het prettig om te bespreken wat het beste bij mij past.’

Niet ‘u mag het zeggen’

Samen beslissen betekent niet dat de patiënt alles zelf moet bepalen, benadrukt Miranda. ‘De patiënt heeft de kennis en de wetenschap nodig van de expert. En de zorgverlener heeft van de patiënt informatie nodig over zijn situatie. Samen beslissen is dus ook echt sámen beslissen en niet “u mag het zeggen”. Dan sla je de plank mis. Er zijn mensen die precies weten wat ze willen, er zijn ook mensen die uiteindelijk toch zeggen “Beslis jij het maar”. Maar ook dan moet je als zorgverlener kijken wat bij diegene past.’

Foto: verpleegkundig specialist Miranda Boom in gesprek met een patiënt

Sluit venster

Geriatrie blij met hulp van Pepper

Geriatrie zette Pepper in tijdens het spreekuur van de verpleegkundig specialist om te onderzoeken of de robot zelfstandig een vragenlijst bij een patiënt kan uitvoeren. Het ging om een multicenter-onderzoek in samenwerking met het Radboudumc.

Dringend nieuwe middelen nodig

Aanleiding is het wereldwijd groeiende tekort aan voldoende opgeleide zorgprofessionals. Tegelijkertijd groeit het aantal mensen dat zorg nodig heeft snel, onder meer door de vergrijzende bevolking. Er zijn daardoor dringend nieuwe middelen nodig om de beschikbare zorgverleners te ondersteunen. Verpleegkundig specialist Marèse Jansen: ‘Een van onze taken in de behandeling van onze patiënten is het voeren van een dialoog. Wanneer zo’n dialoog gestructureerd verloopt, bijvoorbeeld volgens een vragenlijst, blijkt dat sprekende sociale robots dit ook kunnen doen. We doen nu eerst ervaring op met het interviewen van oudere proefpersonen op de poli. Als de uitkomsten positief zijn, willen we de inzet van een sociale robot in een heel zorgtraject (polikliniek én kliniek) onderzoeken. Zodra de meerwaarde is bewezen, hopen we natuurlijk dat Pepper blijft.’

Objectief en snel

De eerste indrukken zijn positief. Patiënten vinden het prettig als de robot hen vragen stelt en het gaat nog vlot ook. Verpleegkundig specialist Marieke Peters: ‘Pepper is heel geduldig. Wanneer een patiënt nerveus is, verdwijnt die spanning al snel doordat Pepper zo uitnodigend is. Mensen hebben al snel door hoe het werkt.’ Het doornemen van de vragen verloopt bovendien heel efficiënt, merken ze. Joyce Albers, ook verpleegkundig specialist: ‘Pepper interpreteert niet, stuurt niet en heeft geen oordeel of emotie. Als iemand geen goed antwoord geeft of er omheen draait, blijft hij onverstoorbaar herhalen tot de vraag beantwoord is. Bij de vraag ‘Hoe heeft u geslapen’ is er keuze tussen ‘goed’, ‘matig’ of ‘slecht’. Als wij dat vragen, krijgen we vaak een uitgebreid antwoord, maar bij Pepper geven mensen kort antwoord. Het is dus snel en objectief!’

Foto: zorgrobot Pepper op polikliniek geriatrie

Sluit venster

Van keuzehulp tot app

CWZ introduceerde in 2019 een aantal nieuwe middelen die patiënten helpen bij het nemen van de regie over hun gezondheid.

CWZ Zorgapp uitgebreid

Jaren terug ontwikkelde orthopedie een succesvolle informatie-app, die inmiddels is omgedoopt tot CWZ Zorgapp. Afgelopen jaar nam kindergeneeskunde de app in gebruik voor couveuseouders en voor ouders van kinderen die een voedselprovocatietest moeten ondergaan. Oogheelkunde deed dat voor mensen die een staaroperatie krijgen. De gratis app geeft mensen alle belangrijke informatie over operatie, onderzoek of behandeling in CWZ. De app stuurt berichten en herinneringen op het moment dat bepaalde informatie belangrijk is.

Landelijke keuzehulp ‘Testen op prostaatkanker?’

Begin december ging op thuisarts.nl de nieuwe keuzehulp ‘Testen op prostaatkanker?’ online. Dit hulpmiddel ontwikkelde CWZ urologie samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap, het Radboudumc, de ProstaatKankerStichting.nl en de Nederlandse Vereniging voor Urologie. ‘We zagen veel verschillen tussen huisartsen in hoe zij patiënten, die wij in ons expertisecentrum prostaatkanker zien, informeren over de voor- en nadelen van een PSA-test. Daarom hebben wij de keuzehulp mee ontwikkeld. Zo zorgen we dat alle mannen die bij de huisarts komen met een verzoek tot een PSA-test, dezelfde informatie krijgen. Ze kunnen nu een goede beslissing nemen of ze hun PSA wel of niet laten bepalen,’ aldus uroloog Rik Somford.

Dikkedarmkanker

Voor patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker kwam er in CWZ een nieuwe keuzehulp. Die werd ontwikkeld door een team van internist-oncologen, ZorgKeuzeLab, de Maag Lever Darm Stichting, Darmkanker Nederland en een expert- en patiëntpanel.

E-health

De CWZ Zorgapp, de online keuzehulpen en zorgrobot Pepper laten zien dat E-health - digitale ondersteuning van de zorg voor de patiënt - in CWZ in opmars is. Tijdens de landelijke e-healthweek in januari 2020 liet CWZ zien wat er op dit gebied allemaal al gebeurt. In maart lanceerden we de app Corona Check waarmee CWZ mensen in de regio volgt en adviseert bij corona-gerelateerde klachten. Met die app waren we het tweede ziekenhuis in Nederland.

Foto: internist-oncologen met hun nieuwe keuzehulp

Sluit venster

Online je dossier inzien

Ruim 235.000 keer bekeken patiënten in 2019 hun medische gegevens in MijnCWZ. Het online patiëntportaal voorziet in een grote behoefte.

3 keer per maand

Meer dan de helft van de patiënten logt tegenwoordig in via het portaal en zij doen dat gemiddeld 3 keer per maand. Mensen bekijken het vaakst hun afspraken, maar ze lezen ook graag de behandelverslagen na een ziekenhuisafspraak. Ze houden via allerlei uitslagen in de gaten hoe het met hen gaat.

Uitslagen realtime beschikbaar

‘We horen geregeld ˮVaak moet je 1 of 2 weken wachten op de uitslag, terwijl je die in MijnCWZ al na een paar dagen kunt zienˮ, zegt projectleider en marketeer Marjolein de Grunt. ‘Dat is een van de sterke kanten van MijnCWZ: we hebben in ons ziekenhuis de keuze gemaakt om de gegevens in het portaal te zetten zodra ze beschikbaar zijn. Dat waarderen mensen. Tijdens het consult kan de arts dan al sneller ingaan op behandelmogelijkheden. Vaak is bij het onderzoek al besproken wat mogelijke uitslagen kunnen zijn en wat dit betekent voor het vervolg. Wie de gegevens pas wil weten tijdens de afspraak met de arts, hoeft ze niet te bekijken. Ook dat is prima.’

Zelf dingen regelen

Afgelopen jaar konden patiënten steeds meer zelf gaan regelen in MijnCWZ. Zo kregen patiënten van KNO, dermatologie en sportgeneeskunde de mogelijkheid om online een afspraak te maken. Ook kunnen gebruikers nu hun persoonlijke gegevens in het portaal controleren en aanpassen. Voor ouders van kinderen op de kinderafdeling kwam het verpleegkundig kinddossier beschikbaar. Verder zijn er in MijnCWZ tegenwoordig relevante patiëntenfolders vinden en video’s met informatie over het voorgeschreven medicijn. In MijnCWZ kunnen mensen alle afspraakinformatie terugvinden. Deze informatie is altijd actueel en op elk moment te bekijken. De wens is om in 2020 de omslag te maken naar nog meer interactief gebruik van het portaal.

Sluit venster

Quilttechniek bij borstkanker

De quilttechniek is een manier om een amputatiewond bij borstkanker nauwgezet te sluiten. CWZ-chirurg-oncoloog Luc Strobbe liet in juli collega's uit andere Santeon ziekenhuizen meekijken tijdens een operatie in CWZ. De techniek biedt goede resultaten voor patiënten blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Deze informatie is belangrijk wanneer de patiënt kan kiezen uit verschillende behandelopties.

Minder puncties, sneller behandelen

De kans op vochtophoping in een holte (seroom) kan door de quilttechniek van ongeveer 70 naar 10 procent afnemen. Als gevolg daarvan zijn minder puncties nodig en hoeven patiënten veel minder vaak op de polikliniek terug te komen. De techniek zorgt er ook voor dat bestraling of chemotherapie sneller kunnen starten. Bovendien wordt het risico op postoperatieve wondinfecties meer dan gehalveerd.

Waardevolle zorg

Elk half jaar komt de borstkankergroep van de Santeon ziekenhuizen bij elkaar om kennis te delen. Samen bekijken ze dossiers van hun patiënten. Welke behandeling hebben ze gehad? Waren er complicaties? Als de gegevens van alle ziekenhuizen verzameld zijn, kan elk ziekenhuis daar lessen uit trekken. Een groep, bestaande uit één patiënt en verscheidene specialisten samen, kijkt dan wat er beter kan in het zorgtraject. Vervolgens zetten de ziekenhuizen een verandering in die ze continu monitoren. Door deze werkwijze - value based health care genoemd - zijn patiënten verzekerd van waardevolle zorg. Zorg die bewezen bijdraagt aan een betere gezondheid of kwaliteit van leven.

Foto: CWZ-chirurg-oncoloog Luc Strobbe met collega-chirurgen Anneriet Dassen (Medisch Spectrum Twente, links) en Hille Witjes (Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, midden)

Sluit venster

Slimmer werken

Slimmer werken was de opdracht in 2019. Door het werk anders te organiseren kan CWZ zorg van hoge kwaliteit blijven bieden bij een toenemend aantal patiënten.

Andere patiëntenlogistiek

Focus lag op een andere patiëntenlogistiek in de kliniek. ‘In de middag zijn de meeste, vaak ongeplande opnames. Daarom is het slim om de ontslagen zoveel mogelijk in de ochtend te laten plaatsvinden’, zeggen managers bedrijfsvoering Monique Royen en Antoine Migchielsen. ‘Dan is er ‘s middags ruimte en tijd voor patiënten die worden opgenomen. Zo voorkomen we pieken in werkdruk en hoeven we minder verpleegkundigen in te zetten.’ De afdelingen werden gestimuleerd om ontslaggericht te werken. Door tijdig onderzoeken te plannen en bij opname al vervolgzorg buiten CWZ te regelen, hoeven patiënten niet langer dan nodig in het ziekenhuis te liggen.

Samen bedden en personeel verdelen

Om de verpleegafdelingen te ondersteunen bij het anders werken, kwam er per 1 mei een dagelijks beddenoverleg. Twee keer per dag beslissen de afdelingen hier samen hoe ze bedden inzetten, flexibel personeel verdelen en elkaar kunnen helpen. Dit bleek van grote meerwaarde. Nieuw was ook de inzet van integraal capaciteitsmanagement. De data van patiëntenstromen uit het EPD maken een analyse mogelijk van de processen op de verpleegafdelingen, poliklinieken en OK. Ze laten haarfijn zien waar de zorg patiëntgerichter en slimmer kan.

Grote daling in ligduur

Adviseur integraal capaciteitsmanagement Freek Hertman: ‘Door alle inspanningen was in 2019 een grote daling in ligduur te zien: van 10 tot 15 procent. De tijd die patiënten op een verpleegafdeling verblijven nam sterk af doordat specialismen meer mensen in dagbehandeling helpen en meer ontslaggericht werken. Bij alle specialismen zagen we een lichte verschuiving naar ontslag van patiënten vroeger op de dag.’ Maag-darm-leverziekten startte op 1 april 2019 een pilot kwetsbare ouderen met het Herstelhotel van ZZG zorggroep om mensen sneller vervolgzorg buiten het ziekenhuis te geven.

Verpleegafdelingen verlichten

In mei ging een nieuwe operatie opnameafdeling (OOA) van start, waar de pre-operatieve zorg voortaan gebeurt. Patiënten geven deze nieuwe afdeling een 8,9. Onlangs opende ook een nieuwe acute opnameafdeling (AOA) haar deuren, waarmee een flinke kwaliteitsslag wordt gemaakt. Deze afdeling is bedoeld voor de opvang van acute patiënten van interne geneeskunde, maag-darm-leverziekten en longziekten. Beide nieuwe afdelingen ontlasten de gewone verpleegafdelingen. Die houden meer tijd over voor patiënten die er al liggen of met ontslag gaan.

Initiatieven buiten de kliniek

Ook buiten de kliniek werd gewerkt aan slimmere processen. In maart ging de polikliniek oogheelkunde digitale afspraakbrieven versturen, wat grote voordelen heeft voor patiënten, medewerkers én de portemonnee. Inmiddels gebeurt dit bij alle grote poliklinieken. De spoedeisende hulp ging in gesprek met zorgpartners in de regio om de instroom van patiënten zonder medische maar met een sociale indicatie in te dammen. Een pilot van interne geneeskunde liet zien dat een deel van de spoedpatiënten helemaal niet naar de SEH hoeft. Voor een trombosebeen bijvoorbeeld is een goed protocol waarmee de poli prima uit de voeten kan.

Foto: arts en verpleegkundige bespreken het ontslag met een patiënt tijdens de visite

Sluit venster

Huis van de toekomst

Ook het gebouw moet toekomstbestendig zijn. Al jaren wordt er flink verbouwd aan het ziekenhuis, dat dateert uit 1992. Na de poliklinieken komen nu de verpleegafdelingen aan de beurt. Op het dak liggen sinds vorige zomer zonnepanelen.

1.000 zonnepanelen

Op 5 juli vierde CWZ de komst van 1.000 zonnepanelen op het dak van het ziekenhuis. Een investering van de artsen die jaarlijks 270.000 kilowattuur moet opbrengen. Een opbrengt vergelijkbaar met de stroom die ruim 90 huishoudens gebruiken. 'Met deze langlopende investering tonen we onze duurzame betrokkenheid bij het ziekenhuis', aldus internist Bart Veldman. ‘Bovendien vinden we het belangrijk om bewust om te gaan met onze leefomgeving. Op deze manier doen we dat heel direct, door de energievoorziening van ons eigen ziekenhuis een beetje groener te maken.’

Laatste poliklinieken bij de tijd

Afgelopen jaar werd het ‘poliplein’ verbouwd. Aan dat plein liggen de poliklinieken KNO, kindergeneeskunde, longziekten en medische psychologie. De werkzaamheden luidden de laatste fase in van de vernieuwing van de poliklinieken in CWZ. De laatste poli’s zijn binnenkort met hun inrichting en look weer helemaal bij de tijd.

Ontwerp verpleegafdeling

Afgelopen jaar is CWZ gestart met het ontwerp van een verpleegafdeling, die past bij de eisen van deze tijd én de toekomst. ‘De huidige staat en de grote behoefte aan meer 1-persoonskamers maken de komst van nieuwe verpleegafdelingen noodzakelijk, zegt hoofd projectenbureau Jurgen Maatkamp. ‘De nieuwe verpleegafdelingen worden als een Y-vorm ontworpen, waarbij we de twee huidige bouwkundig samenvoegen’, vertelt Jurgen. Elke afdeling zal bij het huidige liftblok beginnen met een ontvangstruimte. Van daaruit kunnen bezoekers, patiënten en medewerkers naar de twee vleugels lopen. ‘Zo ontstaat er een transparante verpleegafdeling met voldoende rust en privacy voor patiënt en medewerker.’ In 2023 zullen alle verpleegafdelingen vernieuwd zijn.

Foto: opening zonnepanelen op het dak

Sluit venster

Santeon: waarde vergroten

Binnen Santeon werken zeven topklinische ziekenhuizen open met elkaar samen met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing.

In elkaars keuken kijken

Wat onze samenwerking uniek maakt, is dat onze professionals bij elkaar in de keuken kijken. Verbeteren kun je namelijk niet alleen. Je hebt andere vergelijkbare ziekenhuizen, teams en uitkomsten nodig om van elkaar te leren. Met onze aanpak kunnen we binnen Santeon sneller en beter verbeteren, iets wat de patiënt en de zorg regionaal en landelijk ten goede komt.

Meer over Santeon

Sluit venster

Goed opleidingsklimaat

Als topklinisch opleidingsziekenhuis maakt CWZ zich sterk voor een goed opleidingsklimaat. Door het opleiden van artsen blijven onze professionals in huis alert en innovatief. Het houdt ons bij de tijd. Zo behouden we onze kwaliteit.

Opleider van het jaar

Tijdens het jaarlijkse diner van de centrale opleidingscommissie op 19 december vielen drie artsen in de prijzen. Opleider van 2019 werd internist Bart Veldman, AIOS van het jaar werd arts-assistent interne geneeskunde Rob Arts, en co-opleider van 2019 werd Eefke Vos.

CWZ academie

Niet alleen artsen maar ook studenten van andere opleidingen bereiden zich in CWZ voor op werken in het ziekenhuis. Denk aan verpleegkundigen, dokters- en operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en radiologisch laboranten. Vaak zijn de onderwijssituaties multidisciplinair. Verder doen op andere terreinen tal van stagiairs werkervaring bij ons op. De opleidingsfuncties zijn gebundeld in het leerhuis, dat begin 2020 zijn naam veranderde in ‘CWZ academie’.

Foto: verpleegkundigen in opleiding

Sluit venster

Wetenschappelijk onderzoek maakt het verschil

Infectieziekten deed in 2019 volop wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar hepatitis C en antibiotica. ‘Daarmee kunnen we echt het verschil maken voor patiënten.’

Verstandig omgaan met antibiotica

Internist en infectioloog Tom Sprong zorgt dat het antibioticabeleid in CWZ continu wordt bijgehouden en aangescherpt. Welke vorm van antibiotica geef je een patiënt bij een bepaalde aandoening? Hoe voorkom je dat een bacterie resistent wordt voor een bepaald middel? Hoe ga je om met eventuele bijwerkingen? En hoe voorkom je onnodig gebruik of onjuist gebruik van antibiotica. Allemaal zaken die hij afgelopen jaar meenam in het ‘antibiotic stewardship’ programma. ‘Een goed programma vraagt om veel onderzoek én om luisteren naar patiëntervaringen. Het A-team van CWZ adviseert artsen dagelijks over de keuze voor een antibioticum en verstandig gebruik ervan’.

Hepatitis C kan genezen

Wetenschappelijk onderzoek leidde tot een betere behandeling van mensen met hepatis C. Internist en infectioloog ton Dofferhoff: ‘We weten nu dat één pil per dag, gedurende 8 weken, hepatitis C kan genezen. Er bestaat ook nog zoiets als acute hepatitis C, die met name voorkomt bij homoseksuele mannen. Recent onderzoek bevestigt niet alleen dat genezen mogelijk is. Ook de verspreiding van deze vorm kan worden tegengegaan.’

COVID-19 studies

In de coronacrisis werd veel innovatief onderzoek over COVID-19 opgestart door het research support office. CWZ ziet het bijdragen aan kennis over het virus en de bestrijding ervan als een belangrijke taak voor een topklinisch ziekenhuis in een regio waar relatief veel corona besmettingen zijn. Er liepen in mei meer dan 15 studies op dit terrein. Bijvoorbeeld naar een behandeling met bloedplasma en een onderzoek naar het verband tussen het verloop van corona en vitamine K.

Meer wetenschappelijk onderzoek in 2019

Foto: internist-infectiologen Ton Dofferhoff (links) en Tom Sprong

Sluit venster

Expertisecentra timmeren aan de weg

Het prostaatkanker expertisecentrum van CWZ behoort tot de drie grootste en beste centra in Nederland. Ook de andere expertisecentra timmeren aan de weg. Een paar hoogtepunten uit het afgelopen jaar.

Prosper

Op 13 juni 2019 kreeg de samenwerking van het prostaatkanker expertisecentrum CWZ met Radboudumc en Catharina Ziekenhuis bij robotgeassisteerde prostaatverwijderingen een officiële naam: Prosper Samenwerkende prostaatkankerklinieken. De drie ziekenhuizen werken al sinds 2013 samen. Afgelopen jaar deden zij meer dan 300 robotoperaties in een speciaal daarvoor gebouwde operatiekamer in CWZ. De deskundigheid en ervaring die de urologen hier hebben opgedaan, leidden tot betere resultaten voor de patiënten. Zo nam het aantal positieve snijvlakken (tumor niet helemaal verwijderd) af met 10 procent. Het percentage patiënten dat 3 maanden na de operatie weer volledig continent is, steeg van 20,5 naar 45,8 procent. Met deze resultaten behoort Proper tot de drie beste centra in Nederland. In mei promoveerde CWZ-uroloog Diederick Duijvesz, die een nieuwe ‘marker’ voor prostaatkanker op het spoor kwam. ‘Patiënten hoeven daardoor mogelijk in de toekomst geen pijnlijke biopten meer te ondergaan bij een verdenking van prostaatkanker’, stelt hij.

9,5 voor knie expertisecentrum

Op Zorgkaart beoordelen patiënten het knie expertisecentrum van CWZ met een 9,5. In dit centrum gebeurt veel wetenschappelijk onderzoek. Zo startte in 2019 een pilotstudie naar op maat gemaakte ‘richters’ voor het nauwkeurig plaatsen van een voorste kruisband. Daardoor neemt de kans op nieuw letsel af (nu rond de 10%) en de kans op artrose ook (nu is de kans 10 keer zo hoog als normaal). Voor de studie stelde het Wetenschapsfonds van CWZ subsidie beschikbaar.

Baanbrekend onderzoek maligne hyperthermie

In juni 2019 werd baanbrekend onderzoek van het CWZ expertisecentrum maligne hyperthermie gehonoreerd door het promotiefonds van het Radboudumc en de regionale ziekenhuizen. Maligne hyperthermie is een zeldzame, levensbedreigende complicatie van algehele anesthesie. Varianten in het RYR1-gen kunnen leiden tot een groot aantal aangeboren aandoeningen of tot versnelde spierafbraak en snelle temperatuurstijgingen bij verder gezonde volwassenen. In het onderzoek wordt de rol van verschillende RYR1-varianten verder onderzocht. CWZ beschikt over het enige expertisecentrum in Nederland op dit gebied. De kans op overlijden is gelukkig sterk gedaald sinds er meer bekend is over deze aandoening.

Gevaarlijk gist in kaart gebracht

Op 8 april 2019 was arts-microbioloog Jacques Meis van het CWZ expertisecentrum schimmelinfecties in het programma Nieuws & Co. Meis is een van de sleutelfiguren die de wereldwijde uitbraak van het resistente en gevaarlijke gist Candida Auris in kaart bracht. In de uitzending vertelde hij over de ernst van de situatie.

Foto: uroloog Robert Hoekstra en operatieassistent Kim Minderhout bereiden een robotoperatie voor

Sluit venster

Een baan zonder sollicitatiebrief

Zorgorganisaties vissen in dezelfde vijver van werkzoekende verpleegkundigen. Daarom zocht P&O in 2019 naar andere manieren om met hen in contact te komen. Dat werkt.

Direct op de koffie

Aan de werving van verpleegkundigen voor de nieuwe acute opnameafdeling kwam geen brief te pas. Geïnteresseerden hoefden alleen hun naam en opleidingsniveau in te vullen op het contactformulier bij de vacature, meer niet. Adviseur recruitment Margreet van Laanen: ‘Het succes zit ‘m in de laagdrempelige manier van contact leggen. De verpleegkundige hoeft niet eerst het CV bij te werken of een brief te schrijven. We plannen direct een kennismakingsgesprek. Bij een kop koffie bespreek ik met de verpleegkundige wat hij of zij zoekt. De volgende stap is een meeloopdag op een verpleegafdeling. Als de kandidaat én het hoofd de samenwerking zien zitten, wordt er aan het einde van de dag een baan aangeboden.’

Chocoladeworkshop

In december was er een chocoladeworkshop, waar werkzoekenden tijdens het maken van chocolade konden kennismaken met verpleegkundigen van CWZ. Er kwamen tien kandidaat-verpleegkundigen op af. ‘We zien dat deze nieuwe manier van werven werkt’, zegt Margreet. ‘Afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van veel verpleegkundigen, maar we zien een aantal van hen terugkeren nu er weer vacatures zijn. We zijn een ziekenhuis waar mensen graag komen werken.’

Foto: Deelnemers aan de chocoladeworkshop

Sluit venster

Aandacht voor je loopbaan

Eind september organiseerden de loopbaancoaches van CWZ in de ‘Week van de loopbaan’ een groepsactiviteit voor medewerkers van de buitenpoli’s. Die waren er enthousiast over. ‘Je hebt andere gesprekken met elkaar’, ‘Je hoort dingen die je niet van elkaar weet’ en ‘Zo’n activiteit is goed voor het contact en de verbinding.’

De juiste koers

Tijdens de activiteit gebruikten de coaches een KoersKaart. Dat is een kaart zo groot als een landkaart met allerlei vragen over een bepaald thema, in dit geval ‘sterk in je werk’. Ieder bracht voor zichzelf in beeld: sta ik sterk in mijn werk en wat heb ik nodig om sterk in mijn werk te komen of te blijven? De antwoorden schreven de deelnemers op, in de vorm van een afspraak die ze op een later moment nog eens konden teruglezen.

Ook individueel

Het loopbaancentrum van CWZ bood in 2019 naast activiteiten voor teams individuele loopbaantrajecten en trainingen voor medewerkers in verschillende levensfasen. Ook organiseerde het centrum met werkgeversvereniging Zorg en Welzijn inspiratiemiddagen. Door samen met medewerkers te kijken naar kwaliteiten, kernwaarden en wat iemand zoekt in het werk wordt duidelijk of de huidige baan nog past of dat het tijd is voor verandering.

Foto: loopbaanactiviteit buitenpoli’s

Sluit venster

Actiedag ‘Aandacht voor elkaar’

Ook al staakte CWZ op 20 november niet, er waren volop acties om sympathie te betuigen aan de collega’s die landelijk op de bres gingen voor een betere cao en hoger loon. ‘Aandacht voor elkaar’ was het thema van de actiedag in CWZ.

Fruit en koekjes

In de ochtend deelden de raad van bestuur en het management in CWZ fruit uit met de boodschap: ‘Arbeidsvitaminen voor het mooiste beroep ter wereld!’ Elke afdeling kreeg even aandacht. Veel afdelingen en de binnenhof waren versierd met spandoeken en posters met originele teksten. Bij een lift was de knop naar boven voorzien van de tekst 'Salaris omhoog' en bij de knop naar beneden stond 'Werkdruk omlaag'. Tussen twaalf en twee kregen patiënten en bezoekers koekjes en fruit uitgedeeld met ‘5%’ erop.

Enthousiasme

SEH-verpleegkundige Michel van Megen van het actievoerend comité noemde het enthousiasme waarmee collega's hun stem lieten horen 'boven verwachting'. Gedacht werd dat CWZ als een van de weinige ziekenhuizen in Nederland nauwelijks actie zou voeren. Er werden inderdaad geen afdelingen gesloten, operaties uitgesteld, bedden gesloten en wilde acties uitgevoerd zoals in andere ziekenhuizen. Maar in een kalme sfeer maakten we ons punt meer dan duidelijk: ‘Al vinden wij ons werk nog zo fijn, betaling moet er wel naar zijn.’

CAO rond

Half januari 2020 werd bekend dat er een nieuwe cao ziekenhuizen is. Die loopt van 1 april 2019 tot 1 juli 2021.

Bekijk de video van de actiedag in CWZ.

Foto: Drie actievoerende CWZ’ers tijdens de actiedag

Sluit venster

Zorg aan huis

Zorg aan huis is prettig. Als patiënt hoef je niet te reizen en je kunt sneller je normale leven weer oppakken. CWZ geeft al jaren bepaalde ziekenhuiszorg bij mensen thuis. Afgelopen jaar kwamen daar thuisdialyse in het verpleeghuis en het wisselen van een urinekatheter bij.

Thuisdialyse in verpleeghuis

Sinds maart is thuisdialyse bij verpleeghuis Kalorama in Beek bij Nijmegen mogelijk. Er komen vanuit het ziekenhuis steeds meer dialysepatiënten die tijdelijk in het verpleeghuis verblijven voor revalidatie. CWZ-nefroloog Marc ten Dam: ‘Als zij drie of vier keer per week met de taxi of ambulance naar het ziekenhuis moeten gaan, is dat belastend. Bovendien verliezen deze mensen kostbare tijd, die nodig is voor de revalidatie. Dankzij de goede samenwerking tussen CWZ, het Radboudumc, Kalorama en Dianet - aanbieder van thuishemodialyse - kunnen wij hen nu in het verpleeghuis behandelen.’

‘Minder stress, meer energie’

Hanneke van Beusichem, locatiemanager Kalorama: ‘De dialysekamer is een uitkomst. Een cliënt van ons zei: “Het is een grote plus dat dit mogelijk is. Ik had een moeilijke periode met een ziekenhuisopname op de IC. Dat ik daarna voor de dialyse niet meer naar het ziekenhuis hoefde, gaf veel rust en meer vrijheid. Ik had minder stress en meer energie, wat gunstig was voor mijn herstel.” In de toekomst hopen we dat ook andere dialysepatiënten van binnen en buiten Kalorama de weg naar de dialysekamer weten te vinden.’

Thuis wisselen blaaskatheter

Ook het wisselen van een blaaskatheter kan tegenwoordig thuis. Elk jaar komen ruim 1.200 mensen hiervoor naar de polikliniek urologie. Sinds 1 juli 2019 gebeurt dat niet meer altijd op de polikliniek, maar - waar mogelijk - bij mensen thuis. Afdelingshoofd poli urologie Linda van Munster: ‘De thuiszorgmedewerkers hebben dit van ons overgenomen nadat ze door ons waren geschoold. Ik denk dat het voor patiënten fijner is als dit in hun eigen omgeving kan gebeuren.’

Foto: Regioteamleider Suzanne Hinderks van Dianet begeleidt de dialysebehandeling van een patiënt op de revalidatieafdeling van Kalorama

Sluit venster

Minder verwijzingen door teleconsult

Sinds begin 2019 kunnen huisartsen bij vragen over nieuwe patiënten een teleconsult aanvragen bij 10 specialismen in CWZ. Daar gingen succesvolle proeven aan vooraf. ‘De nieuwe manier van overleggen helpt bij het terugdringen van wachttijden en voorkomt onnodige zorg. Voor patiënten is er het gemak van niet naar het ziekenhuis te hoeven.’ Aldus manager transmurale zorg Marc ten Dam en huisarts Guido Adriaansens. Zij trokken samen op om deze service van de grond te krijgen.

1.726 consulten in 2019

In 2019 vroegen 141 huisartsenpraktijken regelmatig een teleconsult aan: 1.726 teleconsulten in totaal. Dermatologie is koploper en ook bij vragen over nefrologie en gewrichtsklachten weten de huisartsen de CWZ-specialisten goed te vinden. Die reageren snel: gemiddeld geven ze binnen 1¼ dag antwoord. Dankzij teleconsultatie konden bijna 8 op de 10 patiënten in de huisartsenpraktijk onder behandeling blijven.

Specialistische expertise

De voordelen van het teleconsult zijn groot. Voor de patiënt het prettig dat hij niet naar het ziekenhuis hoeft. Bovendien valt het teleconsult onder huisartsenzorg en gaan de kosten dus niet van het eigen risico af. De vele verwijzingen naar het ziekenhuis leiden tot dichtslibbende poliklinieken en dus langere wachttijden. Bij een teleconsult ligt er binnen 3 dagen een antwoord. Adriaansens: ‘Patiënten willen vooral specialistische expertise. Maar dat hoeft niet per se een fysieke verwijzing te zijn. Als de specialist kan meedenken via deze moderne techniek, waarom dan niet?’

Meerwaarde aangetoond

Ten Dam en Adriaansens hebben in de pilotfase de meerwaarde van het teleconsult wetenschappelijk aangetoond. Zowel Medisch Contact als het wetenschappelijk tijdschrift BMC Family Practice schreven er een publicatie over. CWZ, regionale huisartsenorganisaties en de zorgverzekeraars willen de service graag uitbreiden naar meer specialismen en zorgvragen.

Sluit venster

Nu ook spreekuur cardiologie in CWZ Waalsprong

Sinds oktober houden de cardiologen ook spreekuur in CWZ Waalsprong. Patiënten kunnen er terecht voor controleafspraken, onderzoeken en alle andere niet spoed-verwijzingen. Cardioloog Marc Gomes: ‘Ook doen we er fietsproeven en maken we hart-echo’s. Dat gebeurt steeds vaker tijdens één bezoek. Dan krijgen mensen de diagnose direct al mee.’

Bijna alle specialismen plus voorzieningen

Met de komst van de cardiologen zijn bijna alle specialismen nu te vinden in de buitenpoli van CWZ. Vorige zomer opende op deze locatie ook een apotheek. Deze biedt dezelfde service als de apotheek in het hoofdgebouw in Nijmegen. Patiënten kunnen er bovendien bloed laten prikken en een röntgenfoto laten maken. Het pand wordt gedeeld met een huisarts, fysiotherapeut, de GGD, verloskundige en logopedist. Een totaalpakket aan zorg en voorzieningen dicht bij huis dus.

Open Huis

Op 26 oktober zette CWZ Waalsprong zijn deuren open voor het publiek. Er was van alles te beleven: zelf bloedprikken, je eigen medicijn maken of een snijpracticum met een echt hart. Zo’n 650 mensen bezochten het Open Huis. ‘Er is zoveel te zien, echt bijzonder om dat zo te ervaren’, was een veelgehoorde reactie.

Foto: cardioloog Erwin Zegers geeft een snijpracticum tijdens het Open Huis CWZ Waalsprong

Sluit venster

Diagnostiek dichtbij voor alle patiënten

Zorgverzekeraar VGZ koos CWZ als regievoerder diagnostiek. Het doel is een betere afstemming tussen ziekenhuizen en verwijzers. CWZ krijgt een actieve rol in drie regio’s: Gelderland-Midden (met Rijnstate), Noord-Brabant (met Jeroen Bosch ziekenhuis) en Gelderland-Zuid (met Ziekenhuis Rivierenland).

Goed en passend aanbod in de regio

Sinds januari 2020 wordt toegewerkt naar diagnostiek die dichtbij wordt aangeboden aan alle patiënten in de regio. Uitslagen moeten digitaal beschikbaar komen voor zorgverlener én patiënt. Er moet één goed prik- en distributienetwerk voor de hele regio komen. En tot slot is het doel een goede interdisciplinaire regionale samenwerking tussen huisartsen en specialisten. ‘Deze stap biedt perspectief voor de toekomst’, aldus de raad van bestuur.

Foto: petrischaaltjes in een van de laboratoria van CWZ

Sluit venster

Prijswinnaars

Afgelopen jaar vielen verschillende zorgprofessionals in de prijzen vanwege hun bijzondere prestatie.

CWZ Wetenschapsprijs

De wetenschapsprijs van 2019 was voor Casper Reijnen, arts-onderzoeker op de afdeling gynaecologie. Hij onderzocht voorspellende factoren van agressieve of minder agressieve vormen van baarmoederkanker. Ynze Puts won de CWZ-aanmoedigingsprijs en Kim Albers ging er met de CWZ-publieksprijs vandoor. De prijzen werden uitgereikt tijdens de jaarlijkse wetenschapsavond op 4 april.

Publieksprijs STZ-innovatiechallenge

Nicole Boerboom en Lianne Wiltink, beide klinisch psycholoog in CWZ, wonnen op 20 juni 2019 met het Diabetes Groeimodel de publieksprijs STZ innovatiechallenge. De publieksjury zag hun model als een van de meest vernieuwende innovaties voor de zorg in ziekenhuizen. Het groeimodel bestaat uit een handige web app en een bijbehorende oudercursus. Doel is ouders te leren hoe zij hun kinderen kunnen coachen richting zelfstandigheid in de zorg rond hun ziekte.

Verpleegkundige zorgprijs CWZ

Verpleegkundige Linda Budde kreeg deze prijs van de verpleegkundige staf op 9 oktober voor haar onderzoek naar de invoering van NANDA-NIC-NOC in het elektronisch patiëntdossier op verpleegafdeling heelkunde/gynaecologie. Het gaat om classificaties voor verpleegkundige diagnose, interventies en zorgresultaten. De prijs hield in dat zij in het najaar haar onderzoek ook mocht presenteren tijdens het verpleegkundig congres van alle Santeon ziekenhuizen.

Foto: Verpleegkundige Linda Budde wint de verpleegkundige zorgprijs, naast haar de andere genomineerden

Sluit venster

Toponderzoeker

In de top van de 1% meest geciteerde wetenschappers ter wereld uit de periode 2008-2018 staat arts-microbioloog Jacques Meis. Dit maakte Web of Science in december bekend. Web of Science is een platform waarop de artikelen uit zo’n 11.000 wetenschappelijke tijdschriften te vinden zijn.

450 publicaties

Jacques Meis doet in het expertisecentrum schimmelinfecties CWZ vooral onderzoek naar schimmels, zoals naar resistentie bij Aspergillus en de gevaarlijke gist Candida auris die wereldwijd oprukt. Hij reageert verheugd: ’De continue aandacht voor innovatie en onderzoek in CWZ gedurende mijn 20-jarige loopbaan resulteerde in 450 wetenschappelijke publicaties en in deze erkenning van hoogwaardig onderzoek in een topklinisch ziekenhuis.’

Trots

De lijst van de 1% meest geciteerde onderzoekers bevat in totaal 6.217 wetenschappers uit 60 landen. Nederland bezet wereldwijd de 7e plaats met totaal 164 onderzoekers. Voorzitter research support office CWZ Sander Koëter: ‘We zijn als CWZ’ers ontzettend trots op Jacques. Zo’n goede wetenschapper onder je dak is uniek, zeker voor een niet-academisch ziekenhuis.’

Foto: arts-microbioloog Jacques Meis in het lab

Sluit venster

Onze verpleegkundigen

De verpleegkundigen kregen in 2019 en tijdens de coronacrisis veel voor hun kiezen. Toch stonden ze dag en nacht klaar voor onze patiënten.

Veel veranderingen

Het ziekenhuis zette in 2019 veel veranderingen in gang op de verpleegafdelingen. Het bleek dat vergelijkbare ziekenhuizen de zorg in de kliniek efficiënter hadden georganiseerd. Per 1 mei werd de verpleegkundige formatie teruggebracht met 100 formatieplaatsen. Tegelijk kreeg de kliniek de opdracht om ontslaggericht te werken, dat wil zeggen: patiënten niet langer dan nodig opnemen. Ook gingen de verpleegkundigen werken in nieuwe teams. Specialismen werden samengevoegd of juist uit elkaar gehaald. Bij de chirurgische specialismen verdween de oude afdeling kort verblijf en kwam er een nieuwe operatie opname afdeling voor de pre-operatieve zorg. Een nieuwe acute opname afdeling die de druk op de interne verpleegafdelingen moest verlichten, liet langer op zich wachten dan gehoopt. Al met al waren het veel veranderingen voor de verpleegkundigen.

Inzet en veerkracht

Voorzitter raad van bestuur Ale Houtsma en lid raad van bestuur Gosse van der Veen: ‘We zijn onder de indruk van de inzet en veerkracht die onze verpleegkundigen hebben getoond om ook in moeilijke tijden de schouders eronder te zetten en klaar te blijven staan voor onze patiënten. Op de actiedag voor een betere CAO - 20 november - voelden we een grote kracht en groot saamhorigheidsgevoel. Heel veel waardering hebben we voor hun enorme inzet tijdens de coronacrisis. Die kracht en betrokkenheid geven vertrouwen in de toekomst. We gaan ons best doen om in 2020 een aantrekkelijke leer- en werkplek te scheppen, juist ook voor verpleegkundigen. Daarbij zal er aandacht zijn voor goede communicatie, openheid, inspiratie en meer autonomie, want dat zijn belangrijke voorwaarden voor werkplezier.’

Foto: verpleegkundigen in de binnentuin

Sluit venster

Zuster Vincentia

Op 22 april 1926 arriveerden in Nijmegen tien religieuzen in het nieuwe ziekenhuis aan de Sint Annastraat om zich te wijden aan de verpleging van zieken. In 1951 waren de zusters met z’n honderdtwintigen. Afgelopen jaar ruimde de enige overgebleven zuster Vincentia haar vaste kantoorruimte leeg. Na maar liefst 52 jaar.

‘Met heel veel bloed’

Ze wilde eigenlijk altijd een groot gezin, tot het klooster op haar pad kwam. ‘Dat voelde als mijn roeping. Ik kwam in contact met de Zusters onder de Bogen in Maastricht en ben ingetreden bij de congregatie. In 1955 deed ik mijn eeuwige gelofte.’ In het klooster kreeg ze de naam zuster Vincentia en kwam ze erachter wat ze wilde gaan doen in haar leven. 'Ik wilde verpleegster worden. Maar dan wel eentje met heel veel bloed.'

‘Streng’

In 1966 begon ze in het oude Canisiusziekenhuis als hoofdverpleegkundige van de afdeling chirurgie. ‘Ik stond op de afdeling bekend als streng, maar verpleegsters zeiden wel “streng ja, maar ik heb nog nooit zoveel geleerd”.’ Ze heeft door de jaren heen heel wat meegemaakt. Bijzondere, opmerkelijke maar ook grappige gebeurtenissen. 'Er zijn zoveel verhalen, ik weet niet eens waar ik moet beginnen', zegt ze daarover. Een officieel afscheid wilde de 94-jarige Vincentia niet. ‘Want ik neem geen afscheid hoor. Ik bezoek nog regelmatig patiënten in het ziekenhuis, alleen dan zonder uniform.’

Alle gepensioneerden bedankt!

Er gingen nog meer CWZ’ers met pensioen. Alle collega’s die we uitzwaaiden: hartelijk bedankt voor jullie bijdrage aan ons prachtige ziekenhuis!

Foto: Zuster Vincentia rond haar afscheid

Sluit venster

‘Nobelprijs’-winnaar

Met een bankbiljet wisselen we niet alleen geld uit, maar ook bacteriën. Voor zijn onderzoek naar dirty money ontvingen Andreas Voss, arts-microbioloog in CWZ en hoogleraar medische microbiologie in Radboudumc, en zijn collega-onderzoekers op 12 september in de Verenigde Staten de Ig Nobel prijs. Een parodie op de Nobelprijs voor onderzoek naar een lachwekkend onderwerp, waarover bij nader inzien toch ook veel zinnigs te vertellen valt.

Papiergeld uit verschillende landen

Voss: ‘We hebben papiergeld uit diverse landen onderzocht, zoals de Amerikaanse en Canadese dollar, de Indiase roepie, de Kroatische Kuna, de Roemeense Lei, de Marokkaanse dirham en de euro. Op ongebruikte biljetten hebben we enkele bijzonder resistente micro-organismen aangebracht die een mogelijk risico kunnen vormen. Daarna is onderzocht of die bacteriën na 3, 6 en 24 uur nog op het geld te vinden waren.’ Dat leverde verrassende gegevens op. De onderzoekers denken dat het materiaal waarvan het bankbiljet gemaakt is (meestal textielvezels) een belangrijke factor is voor het wel of niet overleven van bacteriën.

Risico’s voor de zorg

Dirty money bestaat echt, maar of het een medisch probleem is? ‘Niet direct’, zegt Voss. ‘We komen de hele dag in aanraking met micro-organismen. Daar kan de afweer van de mens goed mee omgaan, zeker als hij wat basisregels van hygiëne in de gaten houdt, zoals handen wassen voor contact met slijmvliezen, voor het eten en voor contact met wondjes. Voor mensen in de zorg is het hooguit een ‘reminder’ dat contact met de omgeving tot besmette handen leidt. En dat handhygiëne, zoals desinfectie, in de zorginstellingen wel degelijk van groot belang is.’

Foto: arts-microbioloog en hoogleraar Andreas Voss (links) met zijn zoon in de VS

Sluit venster

Koninklijk onderscheiden

Op 10 januari 2020 verraste burgemeester Bruls CWZ-neuroloog Wim Verhagen met een Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding bij zijn pensionering omdat hij van grote betekenis is geweest voor het ziekenhuis.

Veel betekend voor CWZ

Verhagen was sinds 1986 als neuroloog verbonden aan CWZ. Een paar ‘wapenfeiten’: hij realiseerde de uitbouw van de afdeling klinische neurofysiologie, hij verbeterde de behandeling van patiënten met evenwichtsonderzoek, hij richtte de neurocare op voor mensen met een beroerte, en hij stond aan de basis van het MS-centrum.

Geroemd om patiëntbenadering

Zijn holistische benadering van de patiënt wordt geroemd. Wim had aandacht voor zowel de lichamelijke en psychische factoren, als voor de sociale omgeving en maatschappelijke aspecten. Als opleider was hij betrokken bij de ontwikkeling van arts-assistenten en begeleidde hij diverse promovendi. Dit leidde tot landelijke en CWZ-verkiezingen tot opleider van het jaar. Wim heeft 69 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en was mede-auteur van twee Nederlandstalige boeken over het evenwichtsorgaan, die als standaardwerken worden beschouwd.

Foto: Neuroloog Wim Verhagen met Koninklijke onderscheiding

Sluit venster

CWZ in coronatijd | CWZ Nijmegen

Deze fotovideo toont met foto's de inzet en saamhorigheid van CWZ'ers en de ontwikkelingen in de coronacrisis.

Sluit venster