De betrokken patiënt centraal

Ziekte en lichamelijk ongemak maken je onzeker en afhankelijk van anderen. Wat je dan nodig hebt, is goede zorg met aandacht voor jou als mens. Zorg waarin je een belangrijke stem hebt. Maar ook: zorg volgens de laatste inzichten, die bij je past en je echt verder helpt, en die aangeboden wordt dicht bij huis. In 2017 werkte CWZ hard om deze ambities waar te maken. Samen met al onze bevlogen medewerkers, die we een werkplek boden met ruimte voor ontwikkeling. In deze jaarimpressie kijken we terug op de hoogtepunten, waarbij het accent ligt op het thema ‘betrokken patiënt’.

Op 8 december nam CWZ het langverwachte elektronisch patiëntendossier HiX in gebruik. Uniek in de Nederlandse ziekenhuiswereld was dat het ziekenhuis tegelijk met het EPD twee nieuwe services voor patiënten introduceerde: het patiëntportaal en digitale aanmeldzuilen. Een enorme operatie en grote inzet van het hele huis waren nodig om dit te realiseren. De ontlading van al die inspanningen was voelbaar in de zinderende Binnenhof toen honderden CWZ’ers samen aftelden naar de Go Live.

3.650 e-cards uitgedeeld aan patiënten in 2017
1.232.708 kilometers afgelegd door de 1.170 medewerkers die op de fiets naar het werk komen
225.000 papieren dossiers die eind 2018 gedigitaliseerd zijn
Meer kerngegevens www.cwz.nl

Op 22 mei 2017 kreeg CWZ het NIAZ-kwaliteitskeurmerk uitgereikt. Anderhalve maand eerder bezocht het auditteam van het Nederlands Instituut voor Accreditatie Ziekenhuizen verpleegafdelingen, poliklinieken en onderzoeksafdelingen, die zich intensief hadden voorbereid op dit moment. De auditoren keken een week lang mee en spraken met medewerkers, patiënten en bezoekers. Het NIAZ oordeelde dat onze kwaliteit ruimschoots voldoet aan de normen van het internationale accreditatieprogramma Qmentum. ‘CWZ is een degelijk ziekenhuis met een duidelijke wil om merkbaar de kwaliteit te verbeteren. Niet alleen voor de eigen patiënten, maar ook in netwerkverband.’

Wie een kijkje krijgt achter onze schermen, is vaak verrast wat er allemaal komt kijken bij het verlenen van goede zorg. Het is ontzettend boeiend om de ziekenhuiswereld eens van een andere kant te zien. Maar dat niet alleen: het draagt bij aan het vertrouwen dat je bij CWZ in goede handen bent. Dat de betrokkenheid bij hét ziekenhuis van de regio groot is, bleek wel uit de vele bezoekers die afkwamen op het Open Huis in oktober 2017. Ook digitaal bieden we de nodige inkijkjes.

Santeon is een uniek landelijk samenwerkingsverband waarin zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Wat onze samenwerking uniek maakt, is dat onze professionals bij elkaar in de keuken kijken. Met Value-Based Health Care als leidend principe worden de beste resultaten overgenomen en als standaard geïmplementeerd om de waarde van zorg voor onze patiënten te vergroten.

Voor en met patiënten

Bij alles wat Santeon doet, staat het belang van de patiënt centraal. Hij wordt ‘beter beter’; niet alleen de medische kwaliteit, maar ook de ervaring van de patiënt verbetert. Dit komt doordat de zeven Santeon ziekenhuizen patiënten direct betrekken bij het verbeteren van de zorg. Zo worden zij steeds meer en beter geïnformeerd zodat ze mee kunnen beslissen, met de arts, over behandelopties in hun eigen behandeltraject.

Als je ziek en kwetsbaar bent, is aandacht belangrijk. Vriendelijkheid en betrokkenheid zitten in ons DNA. Dat horen we al meer dan 165 jaar van de mensen die naar hét ziekenhuis van de regio Nijmegen komen. Voor goede zorg en een prettige service, mogelijk gemaakt door toegewijde medewerkers en vrijwilligers. We bedanken hen voor hun inzet. Dank ook aan onze patiënten en hun familie voor het vertrouwen in ons ziekenhuis. Aan onze zorgpartners en andere relaties voor de goede samenwerking. En aan onze vrienden voor hun donaties. Met elkaar maken we het verschil!

Elke patiënt een eigen portaal

Met de overstap op het elektronisch patiëntendossier eind 2017 nam CWZ ook het patiëntportaal MijnCWZ in gebruik. In dit portaal kunnen patiënten thuis via een beveiligde verbinding onderdelen van hun eigen medische dossier inzien, zoals gestelde diagnoses en behandelverslagen. Veiligheid en privacy staan hierbij voorop.

Beter voorbereid

Dankzij MijnCWZ kunnen patiënten zich beter voorbereiden op het gesprek met de arts. Bijvoorbeeld door vooraf een vragenlijst in te vullen. Of ze kunnen na afloop van het gesprek bepaalde informatie nog eens rustig nalezen. Neem de uitslagen van bloed- of röntgenonderzoek. Deze staan vermeld zodra ze bekend zijn. De patiënt heeft zelf de keuze om ze direct of later in te zien. De een wil immers snel de uitslag weten en goed voorbereid op het gesprek met de arts komen. De ander wil liever dat de arts de uitslag tijdens de afspraak vertelt en uitlegt wat het betekent.

Praktisch

MijnCWZ bevat ook veel praktische informatie. Zoals een overzicht welke afspraken zijn gepland met welke arts of verpleegkundige. Wanneer de opnamedatum voor een operatie gepland is. Welke brieven de specialist aan de huisarts heeft gestuurd. Of welke medicijnen de patiënt gebruikt.

Een groot aantal patiënten maakt al actief gebruik van het patiëntportaal. In 2018 gaan we mensen uitgebreider informeren over de mogelijkheden van MijnCWZ.

Sluit venster

Keuzehulpen geven inzicht

In april 2017 introduceerde CWZ de keuzehulp bij een aantal aandoeningen. Dit digitale instrument is bedoeld om patiënt en arts te helpen bij het maken van de beste keuze voor een behandeling. Gynaecoloog Jan de Kruif hoort veel positieve reacties: ‘Mensen voelen zich door de keuzehulp goed geïnformeerd en kunnen daardoor een actieve rol pakken tijdens het consult. Bovendien neemt de stress over het nemen van de juiste beslissing af.’

Voorkeuren

Keuzehulpen geven mensen inzicht in de mogelijkheden en voor- en nadelen van verschillende behandelingen. Zij kunnen met schuifknoppen aangeven wat ze belangrijk vinden. Kim van de Water kreeg vóór haar eerste consult de keuzehulp toegestuurd. Kim: ‘Het was een mooie manier om me aan het denken te zetten. Wat kan eraan gedaan worden en wat past er bij mij?’ Als de patiënt op het spreekuur komt, weet de arts al welke voorkeuren de patiënt heeft. Zo kan het gesprek tijdens de eerste afspraak meteen gaan over de behandelingen die bij de patiënt passen. Arts en patiënt kunnen zo samen een weloverwogen keuze maken.

Inspraak

Door de keuzehulp voelen mensen zich meer betrokken bij de behandeling. Kim vertelt: ‘De arts luistert naar je en neemt je serieus. Het is bijzonder dat je als patiënt inspraak hebt, vooral als het gaat om meer risicovolle ingrepen. Er ontstaat een mooie samenwerking, waarin ik als patiënt mijn verhaal kwijt kan en de arts de veiligheid waarborgt.’

Foto: Kim van de Water (links) overlegt met arts-assistent gynaecologie Caroline Kruijdenberg

Sluit venster

3 goede vragen voor een goed gesprek

CWZ omarmde maart 2018 de landelijke campagne ‘3 goede vragen’. De vragen luiden als volgt: wat zijn mijn mogelijkheden, wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden, en wat betekent dat in mijn situatie? Met de 3 goede vragen kunnen arts en patiënt samen alles op een rijtje zetten. Moet er direct behandeld worden of is afwachten ook een optie? Welke resultaten mag je van een behandeling verwachten? Maar ook: welke persoonlijke omstandigheden als leeftijd en beroep spelen een rol? Adviseur patiëntenvoorlichting Mary de Weerd: ‘Een goede voorbereiding voorkomt dat je als patiënt overdonderd wordt.’

Spanning

Susan de Jonge, internist-hematoloog: ‘Over het algemeen stellen mensen te weinig vragen. Dat merken we aan de mailtjes en telefoontjes die we vaak na het gesprek krijgen. Door spanning vergeten mensen vaak wat je tijdens een gesprek vertelt. Bij een slechte uitslag krijgen veel mensen een soort black out. Luisteren lukt niet meer en ze klappen helemaal dicht. Als patiënten heel stil zijn, ligt het risico op de loer dat de dokter de behandeling van zijn eigen voorkeur naar voren schuift en alternatieven minder aandacht geeft. Met een hulpmiddel als de 3 goede vragen blijven arts én patiënt bij de les.’

Dialoog

Zorgverleners in CWZ worden bewust gemaakt om het gebruik van 3 goede vragen te stimuleren en de dialoog met de patiënt op te zoeken. Jan Bertrams, oud-patiënt en lid cliëntenraad CWZ: ‘Het is meer dan een vragenlijst, het is een instrument om het gesprek te verbeteren; daar gaat het om.'

Foto: Familie van Rossum in gesprek met internist-hematoloog Susan de Jonge

Sluit venster

Voorlichting een must

Patiënten kunnen alleen meepraten en meebeslissen over hun zorg als ze goede informatie hebben. Informatie die ze ook begrijpen. In 2017 organiseerde CWZ vele informatiebijeenkomsten over verschillende onderwerpen. Van de Zaterdagsmarkt voor zwangeren en speeddates over schouderklachten tot een Open dag over de gevolgen van een beroerte. Ook ondersteunde het ziekenhuis bijeenkomsten van patiëntenverenigingen zoals die voor apneupatiënten.

Nuttig

Anke Stam-Krul kwam jarenlang samen met haar man, die COPD-patiënt was, naar de bijeenkomsten van het Longpunt. Nu overweegt ze om vrijwilliger te worden: ‘Elke keer komt een ander thema aan bod. Je krijgt nuttige informatie zonder moeilijke medische termen, zodat iedereen het begrijpt. Op internet kun je natuurlijk veel vinden, maar daar schrik je vaak van en je weet niet altijd wat de juiste informatie is. Zo’n bijeenkomst is veel beter en laagdrempelig. Je kunt gewoon binnenlopen en luisteren. De interactie met ‘lotgenoten’ is ook erg prettig.’

Laaggeletterd

2,5 miljoen volwassen Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven. In 2017 tekende CWZ opnieuw het convenant Bondgenootschap Laaggeletterdheid regio Nijmegen. Dit betekent dat het ziekenhuis aandacht heeft voor begrijpelijke patiënteninformatie. Folders moeten duidelijk geschreven zijn en medewerkers moeten zich bewust zijn dat laaggeletterdheid vaker voorkomt dan ze denken.

Foto: Anke Stam-Krul, mantelzorger van COPD-patiënt

Sluit venster

Thuisdialyse

Stabiele dialysepatiënten van CWZ kunnen al 12,5 jaar gebruik maken van thuisdialyse. In 2017 waren dat vijf mensen.

Meer betrokken

Nefroloog Michaela Ixkes somt de voordelen van thuisdialyse op. ‘Patiënten hoeven niet meer drie tot vier keer per week naar het ziekenhuis te reizen. Dit bespaart hun veel energie. Ze zijn ook niet langer gebonden aan vaste aansluittijden en kunnen de behandeling zelf plannen rond werk, gezin en sociale activiteiten.’ Ze merkt dat patiënten door thuisdialyse meer betrokken raken bij hun eigen behandeling. ‘Wie zelf de dialyse uitvoert, begrijpt beter wat er speelt en wat goed is voor hem of haar’, aldus Michaela.

‘Ik zou niet anders meer willen!’

Mevrouw Jansen-Kuhnen dialyseert 4 ochtenden in haar slaapkamer. ‘Thuis heb ik veel meer rust en heb ik mijn eigen dingen om me heen. Als ik zin heb om een leuk tv-programma te zien, is de tv binnen handbereik. Als ik alleen al denk aan die keren dat ik op de taxi heb moeten wachten om opgehaald te worden uit CWZ, dan is dit een enorme vooruitgang.’

Foto: Mevrouw Jansen-Kuhnen met dialyseverpleegkundige Grace van den Bosch

Sluit venster

Medicatie aan huis

Een vervelend verschijnsel bij botkanker en uitzaaiingen van kanker in de botten is de afbraak van botweefsel. Met medicatie kan dit worden tegengegaan. Tegenwoordig hoeft dat niet meer via een infuus in het ziekenhuis. Het kan ook via een injectie met het medicijn denosumab (X-geva) onder de huid. Een verpleegkundige van INR Trombosedienst /DichtBij Zorg komt er elke maand voor aan huis.

Band opbouwen

‘In 2017 kregen gemiddeld zo’n 50 mensen de injectie thuis, zoveel mogelijk van dezelfde verpleegkundige’, zegt apotheker Manou Lennertz. ‘Dat is prettig, omdat ze zo een band kunnen opbouwen. Mensen die dit medicijn krijgen, zijn vrijwel altijd terminaal ziek. Dan is het fijn als een vertrouwd iemand langskomt.’

Foto: v.l.n.r. senior bij INR Trombosedienst Carolien van Onna, apotheker Manou Lennertz en senior bij INR Trombosedienst Manita Scholten in de CWZ-apotheek (november 2016)

Sluit venster

Je eigen uroloog mee naar CWZ

De ervaring van de operateur bepaalt het resultaat. Dat blijkt uit onderzoek en uit de praktijk. Neem bijvoorbeeld de operatie waarbij de prostaat vanwege kanker wordt verwijderd met de operatierobot. Hoe vaker een uroloog deze complexe ingreep doet, hoe beter hij daarin wordt. De kans dat hij de kanker volledig weghaalt, wordt dan groter. En de kans op complicaties als incontinentie en impotentie daalt.

Samenwerken loont

CWZ, Catharina Ziekenhuis Eindhoven en Radboudumc sloegen de handen ineen bij de prostaatkankerzorg. Een uroloog uit het Catharina Ziekenhuis en een uroloog uit het Radboudumc komen speciaal voor deze robotoperaties naar CWZ met hun patiënten. Samen met twee CWZ-urologen doen zij alle operaties op één locatie met één toegewijd operatieteam. Het hele team van operateurs bespreekt elke drie maanden de uitkomsten en probeert deze continu te verbeteren.

Ervaren team

Patiënten profiteren dus van een ervaren operatieteam in CWZ, maar blijven tegelijk in de vertrouwde handen van hun eigen uroloog. Zo biedt elk van de drie ziekenhuizen specifieke kennis. In het Radboudumc gebeuren bijvoorbeeld veel vernieuwende onderzoeken, waarvan ze gebruik kunnen maken. In het Catharina Ziekenhuis vindt inwendige bestraling voor prostaatkanker plaats, die weer niet in Nijmegen gebeurt. Door de samenwerking heeft elke patiënt toegang tot de voor hem beste zorg.

In 2017 kwamen 106 patiënten met een uroloog vanuit hun eigen ziekenhuis naar CWZ. In totaal werden in CWZ 216 ingrepen verricht.

Foto: Jacqueline Coenen, uroloog in opleiding (2014)

Sluit venster

Thuis in CWZ Waalsprong

De nieuwe polikliniek CWZ Waalsprong is veel groter dan het vorige gebouw en heeft meer voorzieningen. Wat gebleven is, zijn de vriendelijke ontvangst en de faciliteiten zoals gratis parkeren. ‘Die zijn voor ons zeer belangrijk om het laagdrempelige karakter van de Waalsprong te kunnen behouden. Gastvrijheid en oog voor iedere patiënt afzonderlijk staan bij onze medewerkers hoog in het vaandel’, aldus het voormalige en nieuwe hoofd poliklinieken Jet Liebrand en Mariël Kamps.

Nieuwe MRI

De spreek- en onderzoekskamers zijn ruim, schoon en fris. Nog een verbetering: dankzij de luchtbehandeling is de temperatuur in het nieuwe gebouw aangenamer en stabieler dan in het vorige gebouw. Jet en Mariël: ‘En de nieuwe MRI is een geweldige aanwinst voor de regio.’

Huisartsen

Bijna alle specialismen houden spreekuur in CWZ Waalsprong. Verder zijn er ook spreekuren van de huisartsen van praktijk Oosterhout. Handig voor snel overleg, dat onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis kan voorkomen. In 2017 waren er 13.000 (medische) consulten op de buitenpoli in Nijmegen Noord.

Foto: Radiologiemedewerker Micheline Leijten met een patiënt

Sluit venster

Afgestudeerd

Momenteel is driekwart van de verpleegkundigen in CWZ mbo of inservice (binnen het ziekenhuis) opgeleid. Maar de zorg is in beweging en de zorgvraag verandert. De zorg in ziekenhuizen stelt steeds hogere eisen aan de verpleegkundigen. Dit vraagt om een andere verhouding van kennis en vaardigheden op de werkvloer.

Gezonde verhouding

Daarom startte CWZ in 2016 met het deeltijd opleiden van mbo en inservice verpleegkundigen naar hbo-verpleegkundigen. Zo ontstaat een gezondere verhouding van mbo-hbo. Beide niveaus zullen elkaar beter kunnen aanvullen en ondersteunen, waardoor de verpleegkundige zorg voor de patiënt verbetert.

Blijven leren

Maart 2018 studeerden de eerste 9 CWZ-medewerkers af, die deelnamen aan de verkorte deeltijd hbo-v opleiding Bachelor of Nursing. Op dit moment volgen nog 46 anderen een deeltijd opleiding tot hbo-verpleegkundige. CWZ hecht waarde aan ontwikkeling en doorgroeien, en is dan ook trots op medewerkers die zich hiervoor inzetten. Met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar laat deze groep deelnemers zien dat je nooit te oud bent om te leren.

Foto: De 9 afstudeerders van de verkorte deeltijd hbo-v opleiding Bachelor of Nursing en voorzitter raad van bestuur a.i. Hans Broertjes

Sluit venster

Onderzoeksplaats

Na de succesvolle pilot voor een regionaal promotiefonds stelden de samenwerkingspartners CWZ, Radboudumc, Sint Maartenskliniek, Rijnstate en het Jeroen Bosch Ziekenhuis het afgelopen jaar maar liefst 4 junior onderzoeksplaatsen beschikbaar. Arts-onderzoeker Casper Reijnen wist een plekje te bemachtigen.

Baarmoederkanker

‘Ik rolde in het onderzoekstraject toen ik op gynaecologie in het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis in Tilburg rondliep. Het oncologisch onderzoek had al direct mijn interesse. In het Radboudumc liep destijds al een groot onderzoek naar baarmoederkanker. Via het junior researchproject kreeg ik de mogelijkheid daarop aan te haken. We dienden een onderzoeksvoorstel in en onze inzending werd gehonoreerd. Deze studie is een vervolg op bestaand onderzoek. Vier jaar lang mag ik me hier verder in verdiepen.'

Niet alleen

'Ik doe het onderzoek zeker niet alleen. In CWZ werk ik veel samen met gynaecoloog Marc Snijders en patholoog Heidi Küsters en ook in het Radboudumc zijn er gynaecologen en pathologen betrokken. Het mooiste van het project is, dat we gebruikmaken van het beste uit beide ziekenhuizen. We brengen de expertises bij elkaar. Door dit project zijn de banden flink aangehaald. Uiteindelijk gaat het om het verbinden van een groep onderzoekers om het beste voor de patiënt eruit te halen. En dat lukt goed.'

Wetenschappelijk onderzoek zoals dat van Casper past bij de CWZ-ambitie om unieke expertises te ontwikkelen en de topklinische status van het ziekenhuis te versterken.

Foto: Arts-onderzoeker Casper Reijnen

Sluit venster

Opleider van 2017

Tijdens het kerstdiner van de centrale opleidingscommissie vielen 20 december neuroloog Wim Verhagen, arts-assistent neurologie Anne Kurver en arts-assistent heelkunde Steven Strang in de prijzen.

Opleider van het jaar

Neuroloog Wim Verhagen werd benoemd tot opleider van het jaar. De jury: ‘Hij heeft écht oog voor de individuele arts-assistent in opleiding tot specialist (AIOS)en stelt diens belang voorop. Ook als dat betekent dat deze een deel van de opleiding elders volgt. Hij komt altijd voor de AIOS op en pakt eventuele misstanden aan.’ Wim is blij en trots met zijn verkiezing. ‘De eer straalt op mij af, maar je kunt het alleen met een goede opleidersgroep en een betrokken AIOS-groep. Daar ben ik nog blijer mee.’

Goed en veilig

Enkele jaren terug won Wim ook al de prijs voor de opleider van het jaar van de landelijke Vereniging voor Arts-Assistenten Neurologie. Hoe krijgt hij dit voor elkaar? Wim: ‘Ik ben continu betrokken bij de opleiding van onze AIOS. Je moet zorgen voor een goede en veilige infrastructuur en met hen kijken hoe je hun opleiding het meest passend kunt maken. Wat misstanden betreft, dat kan van alles zijn: een externe stage die niet wordt ingevuld zoals was afgesproken of een piketkamer die niet beschikbaar is. Met dat soort dingen moet een AIOS niet bezig hoeven zijn. Als opleider heb je wat meer mogelijkheden om iets te regelen als je vindt dat het belang van de AIOS geschaad wordt. Ik vind de AIOS meer dan een werknemer in een leerproces. Talloze persoonlijke zaken zijn belangrijk om de dingen goed te kunnen doen. Ook daar moet je als opleider aandacht voor hebben. Hoe beter het contact, hoe beter je kunt helpen om de opleiding te optimaliseren.’

Foto: Neuroloog Wim Verhagen met AIOS Wienke Galama (2016)

Sluit venster

Topwerkgever

Voor het tiende achtereenvolgende jaar kreeg CWZ begin 2018 de certificatie Topwerkgever. Net als vorig jaar eindigden we op de eerste plaats in de categorie Cure & Care.

Strenge criteria

Het internationale Top Employers Institute certificeert organisaties als Top Employer Nederland. Dit keurmerk krijg je niet zomaar. Jaarlijks worden de organisaties die zich hiervoor opgeven, getoetst aan de hand van strenge criteria. De eisen gaan over geformaliseerd HR-beleid (waaronder primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden), maar ook over de communicatie en HR in de praktijk. Denk hierbij aan intranet, de elektronische leeromgeving, opleidingen, lunchbijeenkomsten, persoonlijke aandacht voor medewerkers en hun ontwikkeling, goede doelen en deelname aan maatschappelijke zaken.

Waardevol

Erich Jan Wiechert, manager P&O: ‘Met het Santeon-brede programma ‘Sterk in je Werk’ zetten we in op vitaliteit en motivatie van medewerkers. Als werkgever willen we hen zo goed mogelijk faciliteren op het gebied van talenten en kwaliteiten, balans, ontwikkeling, gezondheid en werkwaarden. Het zijn immers onze medewerkers die staan voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg.’

Foto: Jolein Cilissen (links) en Laura Bardoel (2015)

Sluit venster

Zin in een nieuwe stap

Karin Tijsse-Claase maakte na haar 50ste de overstap naar allround verpleegkundige neurologie/neurochirurgie. ‘Leeftijd maakt voor mij eigenlijk niks uit, ik had weer zin in een nieuwe uitdaging. Die prikkel gaf mij de doorslag om in CWZ te solliciteren.’

Meeloopdag

Ze zag de vacature voor allround verpleegkundige neurologie/neurochirurgie in CWZ. ‘Die sprak mij vooral aan omdat er een gelegenheid was om een dag mee te lopen. Want een overstap maken zonder eigenlijk te weten waar je precies instapt, dat is lastig. Tijdens de meeloopdag sprak ik met een collega die op de afdeling werkte en op 0-uren basis in de wijk erbij werkte. Ik dacht: “goh, dat vind ik wel een leuke combi”. En dat doe ik nu ook. Ik heb het beste van alle twee, vind ik. De nieuwe uitdaging waar ik naar op zoek was, heb ik gevonden!’

Vast contract

De 55-jarige Karin heeft al bijna 40 jaar ervaring in de gezondheidszorg. ‘CWZ biedt de mogelijkheid voor ervaren verpleegkundigen om, na twee maanden proeftijd, direct een vast contract te krijgen als je vanuit een vast contract komt bij een andere organisatie. Dat vind ik echt een pré. Deze basis van vertrouwen is belangrijk.’

Foto: Allround verpleegkundige Karin Tijsse-Claase

Sluit venster

Op de fiets

Fietsen draagt bij aan de vitaliteit van medewerkers. Het zorgt ervoor dat het ziekenhuis beter bereikbaar is in de spits. En het leidt tot meer parkeerplaatsen voor patiënten en bezoekers. Geen wonder dat CWZ het fietsen stimuleert. Bijna 1.200 medewerkers komen met de fiets naar het werk.

Bikies sparen

Voor fietsende medewerkers heeft CWZ een fietsbonussysteem opgezet. Medewerkers kunnen punten sparen afhankelijk van de afstand die zij afleggen van huis naar het werk. De gespaarde punten, oftewel bikies, zijn te verzilveren in een speciale webshop of bij aangesloten rijwielhandelaren.

‘Rode Ferrari’

Fysio- en manueel therapeut Els Oude Voshaar draait haar hand niet om voor een retourtje Wageningen op haar 'rode Ferrari'. ‘Ik trek een lijn hemelsbreed over een kaart en dan teken ik mijn route naar CWZ ernaast. Heen fiets ik vaak de kortste route en terug een wat langere’, zegt de 64-jarige Els. Ze fietst in de zomer op een fiets zonder accu of motor één tot twee dagen per week naar CWZ. ‘Ik vind het vooral gewoon erg leuk.’

De opbrengst

De 1.170 fietsende CWZ’ers zorgden in een jaar tijd samen voor:
88.210 woon-werk ritten
1.232.708 gefietste kilometers
78.130 liter bespaarde brandstof
38.264.156 verbrande calorieën
185.529 kilogram CO₂ reductie
1.119.691 gespaarde bikies.

Foto: Fysio- en manueel therapeut Els Oude Voshaar

Sluit venster

CWZ Open Huis

In 2017 was CWZ 25 jaar gehuisvest aan het pand aan de Weg door Jonkerbos. Reden voor een feestje! Op 7 oktober zetten we de deuren open voor oud en jong. Iedereen die achter de schermen wilde kijken, was welkom. Die uitnodiging pakten ruim 4.000 mensen met beide handen aan. Het was de hele dag gezellig druk. Jongeren kwamen kijken of werken in een ziekenhuis iets voor hen zou kunnen zijn. Een dochter legde haar vader bij de ambulance uit dat hij toen ‘vanaf hier doorging naar de eerste harthulp’.

Live dotter

Een van de hoogtepunten was de live dotteringreep. Cardioloog Siyrous Hoseyni Guyomi dotterde twee keer een patiënt en deze ingreep was live te volgen in het Auditorium. Daar gaf cardioloog Marc Gomes uitleg bij de beelden en beantwoordde hij vragen. Zoals verwacht trokken de ambulance, de gipskamer en het operatiekamercomplex veel bezoekers. Maar ook bij pathologie kwamen veel geïnteresseerden, net als in het laboratorium waar kinderen een bacteriediploma konden halen dat persoonlijk was ondertekend door de arts-microbioloog. Berendokters onderzochten veel zieke knuffels en de mannen van de technische dienst vertelden trots hoe ze energie opwekken uit afvalwarmte.

Jubileummagazine

Ook opgenomen patiënten werden niet vergeten. Allemaal kregen ze die dag een jubileummagazine dat persoonlijk werd uitgereikt door de raad van bestuur. Dat leverde vele bijzondere en persoonlijke verhalen op, vaak van mensen die het ‘Canisius’ nog kenden van de St. Annastraat en die een levenslange band met het ziekenhuis hebben.

Foto: Bezoeker van Open Huis onderzoekt een patiënt

Sluit venster

Live dotter

Zelfs bij een hoog risico ingreep als een hoofdstamdotter, geven de interventiecardiologen graag uitleg wat ze doen. Speciaal voor huisartsen, ambulancemedewerkers en medewerkers van cardiologie organiseerde het team eind maart 2017 een live dotterbehandeling. De ingreep was succesvol en de zaal genoot. De zorgverleners in het Auditorium konden ter plekke vragen stellen over wat zij zagen. Zo kregen zij meer inzicht in de behandeling, wat die betekent voor de patiënt en de nazorg. De winst is dat zij daardoor beter vragen kunnen beantwoorden van mensen die een dotterbehandeling moeten ondergaan. Die worden dus beter voorbereid op de ingreep.

Moeilijke ingreep

De complexe dotter die live te volgen was, was een hoofdstamdotter. Dit is een behandeling van de hoofdtoevoer naar het hart, die plaatsvindt bij moeilijke letsels. De cardiologen van CWZ voeren deze speciale en moeilijke ingreep ongeveer 50 keer per jaar uit en hebben ruime ervaring en deskundigheid hierin. Alternatief is een bypass, een zware operatie waarbij vaak de borstkas wordt geopend. Voor de patiënt is de hoofdstamdotter veel minder belastend.

Congres

Vrijdag 2 juni 2017 was de hoofdstamdotter opnieuw live te zien. Dit keer zagen 400 interventiecardiologen en thoraxchirurgen CWZ-cardioloog Siyrous Hoseyni Guyomi de dotterbehandeling uitvoeren in CWZ. De ingreep was via een livestream te volgen op een congres in Nijkerk.

Foto: CWZ-cardioloog Siyrous Hoseyni Guyomi met zijn team op de katheterisatiekamer

Sluit venster

De deuren open

Op 9 april 2018 openden twee nieuwe OK’s met de allernieuwste technologie hun deuren. OK-assistent Arjan Eikhout, die de bouw begeleidde: ‘Het eerste dat opvalt, is de grootte van de OK en de aanwezigheid van daglicht. OK 11 beschikt bovendien over een extra ruimte: de ‘robot-garage’. In deze ruimte wordt de Da Vinci robot klaargemaakt voor de operatie, waardoor ons werkproces veel efficiënter verloopt.’ Op de website zijn fotoreportages te zien van het compleet verbouwde OK-complex, waaronder ook de centrale sterilisatieafdeling.

Klinische neurofysiologie

De OK is niet de enige afdeling waar het bouwstof inmiddels is verdwenen. De onderzoeksafdeling klinische neurofysiologie (KNF) verhuisde begin juni naar een nieuw onderkomen op C05. Een groot voordeel is dat die locatie om de hoek ligt van de verpleegafdeling neurologie. Voor de patiënt die onderzoeken krijgt tijdens opname, is dit prettiger.

Dermatologie en plastische chirurgie

In juli werd de polikliniek Jonkerbosch geopend. Hier zitten verschillende afdelingen bij elkaar die nauw samenwerken en patiënten gezamenlijk behandelen. Het gaat om dermatologie, plastische chirurgie, esthetiek en huidtherapie. Deze specialismen zaten voorheen op locaties aan de St. Annastraat en in het Sanadome.

Buitenpolikliniek Waalsprong

De langverwachte nieuwe buitenpolikliniek Waalsprong werd in november feestelijk geopend. Deze polikliniek heeft meer ruimte en spreekkamers in vergelijking met het oude pand. De tijden voor bloedprikken zijn verruimd en er zijn meer mogelijkheden voor diagnostiek. Zo is er behalve röntgenapparatuur nu ook een MRI-scanner en een permanente echokamer.

Radiologie en nucleaire geneeskunde

Bij de afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde ging op 8 maart 2018 de champagnefles open om te vieren dat de gehele afdeling nu een nieuw jasje heeft. Er kwam een CT tegenover de spoedeisende hulp, een ruim buckyblok en nieuwe apparatuur die minder ruis geeft. Verder kreeg de hele afdeling nieuwe kasten, wandfoto’s en meubilair. Dat was hard nodig.

Foto: Een van de nieuwe operatiekamers

Sluit venster

Nieuwe kinderwebsite

Sinds mei 2018 heeft CWZ een kinderwebsite. Kinderen die een afspraak krijgen in het ziekenhuis kunnen op de site alvast een kijkje nemen. Hoe ziet de kinderafdeling eruit en wat kun je er doen? Wat moet je allemaal weten? En met welke dokters krijg je te maken?

Verschillende kamers

De nieuwe website is een huis met 5 kamers. Elke kamer is anders en biedt passende informatie per kamer. De kinderkamer is helemaal ingericht voor jonge kinderen, de grote mensenkamer is voor ouders en verzorgers en de huiskamer voor het hele gezin. Hier kunnen bezoekers een spelletje spelen of een filmpje kijken. De chillzolder is voor kinderen van 12 jaar en ouder. Een vlog, gamen en social media: het kan allemaal op deze zolder. Ben je al in het ziekenhuis geweest? Dan is de keuken de plek om ervaringen uit te wisselen.

Samen met kinderen

De kinderwebsite is bedacht samen met kinderen. Daarom is er gewerkt met veel kleur, weinig teksten en veel video’s. De vorm van het huis is gekozen, omdat een huis voor veel kinderen herkenbaar is. Ze kunnen in het huis zelf bepalen wat ze willen zien. Als hun ouders meer willen weten, dan kunnen ze terecht op ziekenhuiswebsite www.cwz.nl. De kindersite is vooral bedoeld om op een mobiel te bekijken.

Naar de kinderwebsite

Illustratie: Kinderwebsite CWZ

Sluit venster

Klantreis opent onze ogen

Je zit op je fiets naar je werk en ziet een paaltje over het hoofd. Met een pijnlijke schouder beland je in de wachtkamer van de spoedeisende hulp. En tot overmaat van ramp is ook je telefoon nog leeg! Gelukkig is er een veilig oplaadstation en een wachtkamer-tv voor de afleiding. Het zijn voorzieningen die het wachten verzachten. Ze zijn er dankzij de klantreis.

10 lange minuten

Een klantreis helpt helder te krijgen hoe de patiënt het bezoek aan de afdeling beleeft. Enkele medewerkers lopen als een schaduw mee met patiënten, van binnenkomst tot vertrek. Anderen kijken met patiënten terug op hun ervaringen tijdens een interview. Zo krijgen de medewerkers een spiegel voorgehouden.

Bedrijfsblind

Voormalig afdelingshoofd spoedeisende hulp Maurice Peters: ‘We merkten dat de patiënt vaak dingen heel anders ervaart dan gedacht. Het heeft ons meer leren denken vanuit de patiënt. Dat lijkt heel logisch, maar wie jaren op dezelfde plek werkt, wordt een beetje bedrijfsblind. Dat je ogen weer opengaan, is één van de grootste verdiensten van de klantreis.’

De klantreis bracht in 2017 ook op de afdelingen neurologie en urologie verbeteringen aan het licht.

Foto: Moeder en kind in wachtruimte spoedeisende hulp

Sluit venster

Dokter neemt de tijd

Sinds begin 2017 heeft chirurg Andries Werre samen met een gipsverbandmeester een speciale poli voor ouderen die op controle komen na een gebroken heup. Hier ziet hij elke donderdagmiddag gemiddeld vijf mensen. Voor elk van hen is een halfuur tijd gereserveerd, in plaats van de gebruikelijke tien minuten.

Uit de drukte

Andries: ‘Voorheen kwam deze groep op de gewone fracturenpoli, een heel hectisch spreekuur met veel spoedpatiënten en lange wachttijden. We wilden hen uit die drukte halen. Bij deze senioren gaat alles wat rustiger. Zich verplaatsen, uitkleden, het onderzoek: het vraagt allemaal meer tijd. We hebben nu de gelegenheid om rustig te bespreken hoe het herstel gaat. Wat kunnen ze verwachten? Welke afspraken maken we? De extra tijd wordt erg gewaardeerd.’ Ook ziet hij het aantal herhalingsbezoeken duidelijk afnemen. De noodzaak om nog eens langs te komen is kleiner geworden. ‘Dat scheelt de patiënt weer een vermoeiende reis naar het ziekenhuis en de mantelzorger een halve dag.’

Aandacht

De 74-jarige mevrouw Van den Bosch uit Beuningen is positief: ‘De dokter neemt de tijd, legt alles goed uit en heeft aandacht voor me. Dit is de tweede keer dat ik op controle kom. Het is prettig dat ik nu weer dezelfde arts heb. Op dit moment heb ik nog last van pijn. Maar volgens de dokter zal dat na een paar maanden overgaan. Met extra pijnstilling en rustig afwachten moet het de goede kant op gaan.’

Goed geregeld

In veel zorgtrajecten houdt heelkunde rekening met ouderen die meer tijd nodig hebben. ‘Bij minder acute zorg is dat gemakkelijk te plannen, terwijl een gebroken heup altijd onverwacht is. Ik ben blij dat de nazorg voor deze mensen nu ook goed geregeld is’, aldus Andries.

Foto: Chirurg Andries Werre met familie Van den Bosch

Sluit venster

Duidelijke meldpunten

Mevrouw Hilgers komt al 45 jaar in CWZ. In 2017 bezocht ze elk kwartaal de polikliniek interne geneeskunde. Soms samen met haar man, maar ook wel alleen - met de auto. Want ondanks haar ziekte en hoge leeftijd wil ze graag nog alles zelf doen.

Diabetes

‘Ik was 34 jaar toen ik klachten kreeg. In de barakken van de oudbouw aan de St. Annastraat zijn mijn bijnieren verwijderd. Later is ook mijn hypofyse weggehaald. Daarom moet ik altijd medicijnen slikken. Als je zoveel Cortison slikt, word je vanzelf diabetespatiënt. Eens in de vier maanden krijg ik een check bij de internist. Tussendoor zie ik de diabetesverpleegkundige, de fysiotherapeut en de diëtist.’

Dosis verdubbelen

‘Daarnaast heb ik ook problemen met mijn hart en ik had glaucoom in het oog. Ik heb dus heel wat specialismen gezien. Ik vind de sfeer in CWZ goed en de mensen aardig. Ze lopen zich uit de naad voor je. Ze begrijpen me altijd. In al die tijd kan ik één minpuntje melden. Met twee ontstoken tenen kwam ik op de maag-darm-leverafdeling te liggen vanwege plaatsgebrek. Daar was ik een vreemde eend in de bijt. Maar verder ben ik helemaal tevreden.’

Meldpunten

‘Het ziekenhuis is mooi en praktisch geworden na alle verbouwingen. De nieuwe meldpunten vind ik een pluspunt. Ze geven je een briefje mee waar je naartoe moet en hoe je moet lopen. Allemaal heel duidelijk.’

Eind 2017 zijn vrijwel alle poliklinieken en onderzoeksafdelingen aangesloten op meldpunten, waar patiënten zich melden voor hun afspraak. De meldpunten en omliggende gangen kregen kleuren die patiënten moeten helpen om de weg te vinden.

Foto: Mevrouw Hilgers

Sluit venster

Informatie op maat

De gratis app van orthopedie geeft patiënten informatie over behandelingen en filmpjes met oefeningen. Verpleegkundig specialist Keetie Kremers-van de Hei: ‘Een operatie is vaak spannend. Iemand krijgt in korte tijd een hoop informatie en we weten dat daar niet veel van blijft hangen. Door de app kunnen we de juiste informatie op het juiste moment geven. De dag vóór de operatie krijgt de patiënt bijvoorbeeld om elf uur ’s avonds een herinnering dat hij na middernacht niets meer mag eten. We hoeven nu minder operaties te verzetten omdat mensen vergeten zijn om nuchter naar CWZ te komen.’

Persoonlijker

Na het downloaden van de app kiest de patiënt het type operatie en de datum waarop deze plaatsvindt. Daarna krijgt hij een tijdlijn te zien met informatie wat hem te wachten staat vóór, tijdens en na de operatie. Keetie: ‘In de toekomst willen we de app nog persoonlijker maken. Denk aan afspraakherinneringen. Het zou ook mooi zijn als wij een melding krijgen wanneer de patiënt twee keer een hoge pijnscore aangeeft in de app. Dan kunnen we contact zoeken.’

Voorbereiden

Orthopedie onderzoekt of de app ook in te zetten is om mensen beter voor te bereiden op de eerste afspraak in het ziekenhuis. Keetie: ‘Het consult is te kort om iemand goed te informeren. Idee is om mensen al vijf dagen voor het consult iedere dag een informatief filmpje te sturen. Een voorbereide patiënt kan samen met de behandelaar een betere beslissing nemen over de behandeling. Een app is hét communicatiemiddel van nu.’

Sinds de ingebruikname in januari 2017 is de app 3.786 keer gedownload en 234.850 keer bekeken.

Foto: App van orthopedie

Sluit venster

A-team

Het A-team van CWZ zet zich dagelijks in voor veilig antibioticagebruik. Dit team controleert of iedereen het goede middel krijgt en of dit op de juiste manier wordt toegediend. Dit is heel belangrijk, omdat bij verkeerd of teveel gebruik bacteriën ongevoelig voor de antibiotica worden. Bij resistentie werken antibiotica minder goed of zelfs helemaal niet meer. Door het wakend oog van het A-team blijft het risico op resistentie zo klein mogelijk en krijgen patiënten de beste behandeling. Een kwart tot een derde van de opgenomen patiënten in CWZ krijgt antibiotica.

Top 10 NIAZ-Jaarprijs

Het A-team bestaat uit internist-infectiologen, medisch microbiologen en ziekenhuisapothekers. Samen ontwikkelden zij een effectieve werkwijze, waarmee zij in de top 10 eindigden tijdens de finale van de NIAZ-jaarprijs 2017.

Sluit venster

Prijswinnaars

WCN Research Team Award

Het cardiologie research team van CWZ werd de winnaar op een landelijk congres van de felbegeerde WCN Research Team Award. Deze award is voor het beste researchteam van cardiologieafdelingen en wordt uitgereikt door de Werkgroep Cardiologie Nederland.

CWZ Wetenschapsprijs

De CWZ Wetenschapsprijs 2018 ging naar ziekenhuisapotheker Jacqueline Bos. Zij onderzocht het verminderen van geneesmiddel-gerelateerde problemen door een combinatie van verschillende maatregelen. Dit onderzoek maakte deel uit van een groter onderzoek over medicatieveiligheid bij chirurgische patiënten, waarop zij in april 2018 promoveerde.

CWZ Posterprijs

De CWZ Posterprijs 2018 voor de beste wetenschappelijke poster werd gewonnen door arts-assistent urologie Leonie Exterkate. Leonie gaf haar posterpresentatie over een onderzoek naar drie technieken van MRI-gerichte prostaatbiopsie.

Sluit venster

Afscheidnemers

Nel Wagemakers was één van de CWZ-iconen die in 2017 met pensioen gingen. Bij haar afscheid liet ze een foto zien, waarop ze als kersvers afdelingshoofd van de chirurgische herenafdeling tevreden de camera in kijkt. Een plaatje geschoten midden jaren tachtig. Nel begon in 1970 als verpleegkundige en nam op 1 maart 2017 afscheid als staffunctionaris patiëntenlogistiek. Na 46 dienstjaren blikt ze terug op een rijk verleden: ‘Werken is zo’n groot deel van je leven. Je bent het aan jezelf verplicht dat je het leuk hebt op je werk. Dat motto heb ik eigenlijk al die jaren aangehouden. Ik heb mijn dagen hier nooit afgeteld. Ik voel me rijk met zo veel ervaringen. CWZ is mijn ziekenhuis, ik was een radertje in het geheel. Het was heel plezierig om het samen te doen.'

Bedankt!

Nog veel meer CWZ’ers namen het afgelopen jaar na een lange loopbaan afscheid van CWZ. Van de medisch specialisten noemen we internist Sven Janssen, oogarts Frans Rust, KNO-arts Sjoerd-Jan de Vries, cardioloog Evert Lamfers, arts-microbioloog Alphons Horrevorts en anesthesioloog Eric de Groot. Alle collega’s die we uitzwaaiden: hartelijk bedankt voor jullie bijdrage aan ons prachtige ziekenhuis!

Foto: Staffunctionaris patiëntenlogistiek Nel Wagemans

Sluit venster

HiX-helden

Op vrijdag 8 december stapte CWZ succesvol over op het elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX. Dat ging niet vanzelf. Dankzij de enorme inzet van al onze medewerkers is het gelukt! Onder leiding van de programma-organisatie waren honderden CWZ’ers maandenlang in touw om het EPD in te richten en te testen. Dank aan al die projectmedewerkers. Aan al diegenen die op de werkvloer voor de patiënten zorgden, zodat hun collega’s zich met HiX bezig konden houden. Aan al die leidinggevenden die erin geloofden en hun medewerkers begeleidden bij de spannende overstap. En natuurlijk aan de ICT-collega’s die rond de livegang zelfs ’s nachts in touw waren. Samen wisten we de klus te klaren!

Foto: Een aantal medewerkers tijdens de Go Live

Sluit venster

Celliste

CWZ probeert het verblijf van de patiënten zo aangenaam mogelijk te maken. Karolina Gilbers, stagiair pedagogisch medewerker, droeg hier ook haar steentje aan bij. Ze gaf in december 2017 enkele mooie miniconcertjes met haar cello op de kinderafdeling. In de speelkamer, op de kinderkamers en op de couveuseafdeling klonken kerstliedjes.

Hartverwarmend

Karolina kreeg veel positieve reacties. ‘Een klein meisje ging spontaan dansen. Een jongen van 17 nam zelf de strijkstok in de hand, terwijl de secretaresse meezong. Een dame op de couveuseafdeling raakte ontroerd door het Ave Maria. En een moeder bedankte me, omdat haar kind dat de kerstviering op school moest missen, nu toch een beetje kerstsfeer meekreeg. Echt hartverwarmend!’

Muziek aan Bed

Ook het celloduo Muziek aan Bed verzorgde in 2017 optredens op de kinderafdeling. De stichting Vrienden van CWZ zamelt geld in om deze optredens te kunnen realiseren. Lees meer.

Foto: Karolina Gilbers, stagiair pedagogisch medewerker

Sluit venster

Griep-bestrijders

Ook CWZ werd begin 2018 getroffen door de griepgolf die Nederland in z’n greep hield. Wekenlang zetten onze artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners en medewerkers zich extra in om grip op de griep te krijgen. Verpleegkundigen uit het hele ziekenhuis werkten op de speciaal ingerichte griepafdeling. Met name de teams van C42 en C52 werkten extra veel diensten. CWZ bedankt alle afdelingen en medewerkers voor hun inzet en flexibiliteit. Dankzij hun inspanningen en betrokkenheid kon CWZ zoveel mogelijk mensen opvangen.

Foto: Flex-medewerker Carmen Barradas (2015)

Sluit venster

Samen maken we het verschil

CWZ wilt patiënten betrekken bij hun eigen zorg en gezondheid. Dit gebeurt op een vriendelijke en betrokken manier.. Zorg moet bij de patiënt passen. Samen gaan wij hier naar op zoek wat nou de beste zorg voor een patiënt is, want Samen maken we het verschil.

Sluit venster