Samen word je beter

‘Na drie jaar ervaring met CWZ, kan ik wel zeggen: ik heb steeds het beste advies gekregen. Ze zijn deskundig en geven persoonlijke aandacht.’ Mevrouw Timmermans vat mooi samen waar wij voor staan: voor persoonlijke topzorg. Zorg die we aanbieden dicht bij huis. Waarbij de patiënten een belangrijke stem hebben en we nauw samenwerken met onze partners in zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. In deze jaarimpressie een aantal voorbeelden uit het voorbije jaar. Scrolt u mee?

Welke zorg past het beste bij je? Mensen willen hierin een belangrijke stem hebben en samen met de arts keuzes maken. Dat kan alleen wanneer je als patiënt de juiste informatie hebt en je vragen zijn beantwoord. Welke onderzoeken en behandelingen zijn mogelijk? Wat zijn de voor- en nadelen en de risico’s? Dit vraagt tijd, om thuis alles door te nemen en het daarna rustig met de arts te bespreken. In 2016 deden we er samen met patiënten ervaring mee op, bijvoorbeeld bij prostaatkanker, borstkanker en hartrevalidatie. Wat blijkt? Samen beslissen leidt tot efficiëntere gesprekken én tot betere keuzes. Reden om er in 2017 werk van te maken in heel CWZ.

Aldus mevrouw Wouters tijdens een klantreis. Het is van deze tijd om mensen goed te betrekken bij de ziekenhuiszorg. Hen de regie te geven waar ze dat kunnen en willen. Het betekent dat we goed moeten kijken wat iemand nodig heeft. Ons verplaatsen in de ander. In gesprek gaan en goed luisteren. Samen keuzes maken. Maar ook feedback benutten om zorg en service te verbeteren. Voorop staat dat mensen hun bezoek aan CWZ als ‘prettig’ beleven. In 2016 gaven poliklinische patiënten de CWZ-zorg een 8,3 en klinische patiënten een 8,1.

28.573 meter kunststof gips verbruikt in de gipskamer
2.473.135 pagina’s bekeken op onze website www.cwz.nl
392.940 broodjes gezond gegeten in restaurant de Binnenhof
Meer kerngegevens www.cwz.nl

Aldus de heer Giesen tijdens een klantreis. 52,5% van de mensen uit de regio Nijmegen kiest voor ons ziekenhuis. Voor het complete aanbod van zorg. Veilige zorg die voldoet aan alle kwaliteitseisen. We werken er hard aan om de zorg zo te organiseren dat mensen kort in het ziekenhuis hoeven zijn. Of soms zelfs helemaal niet in CWZ hoeven komen. Ook gaan we beter kijken welke zorg het meest zinvol is. Zinnige en zuinige zorg dus.

Aldus neuroloog en opleider Wim Verhagen. CWZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Dat betekent dat we veel diagnostiek en vele behandelingen in eigen huis aanbieden. Doordat het merendeel van de mensen in de regio kiest voor CWZ, hebben we grote ervaring met ingrepen. Het zorgt voor veel kennis en kunde. In regionale zorgnetwerken spelen we een centrale rol. Topklinisch houdt ook in dat we expert zijn op een aantal gebieden. Dat we wetenschappelijk onderzoek doen en vernieuwen. En dat we medische professionals opleiden die ons scherp houden.

CWZ maakt zich sterk voor de juiste zorg op de juiste plek. Zorg kan geleverd worden binnen de ziekenhuismuren, maar ook daarbuiten. Dankzij moderne technieken en de goede samenwerking met partners in de regio verhuist er steeds meer ziekenhuiszorg richting de mensen thuis. Gemakkelijk voor de patiënt en goed voor CWZ. De patiënt hoeft de deur niet meer uit en wij kunnen ons focussen op zorg die echt in ziekenhuis moet gebeuren.

Aldus wijkverpleegkundig Corinne Klabbers, die van CWZ leerde hoe zij hartfalenzorg aan huis kan geven. Het is een van de voorbeelden van hoe we in 2016 de ziekenhuiszorg naar de regio brachten. Naar de patiënt thuis, de huisarts, de thuiszorg, het verpleeghuis. Steeds meer chronisch zieke mensen monitoren thuis zelf hun gezondheid. Uiteraard kan dit alleen met een goede back-up van het ziekenhuis. En in goede samenwerking met onze partners in de regio.

Bedankt voor uw vertrouwen in CWZ. Ook komend jaar zetten we ons weer met hart en ziel in voor een professionele en persoonlijke zorg. Graag bedanken we al onze patiënten en hun familie voor hun keuze voor ons ziekenhuis. Onze medewerkers en vrijwilligers voor hun grote inzet. Onze zorgpartners en andere relaties voor de goede samenwerking. En onze vrienden voor hun steun.

Ontvang CWZine in uw mailbox!

U blijft eenvoudig op de hoogte via onze website, het online magazine CWZine, social media, het nieuwsbulletin verwijzers en nieuwsbrieven.

Wat wenst de klant?

Sinds januari 2017 brengen 16 vrijwilligers gratis koffie en thee rond voor wachtende patiënten op de meeste CWZ-poliklinieken in het hoofdgebouw. Een ‘wachtverzachter’, die de patiënten bijzonder op prijs stellen. Deze service is een resultaat van de klantreizen die CWZ maakte op verschillende afdelingen.

Ervaring

De klantreis laat zien hoe mensen het bezoek aan de afdeling beleven. Om die ervaring boven water te krijgen, lopen medewerkers als een schaduw mee met patiënten, van binnenkomst tot vertrek. Anderen kijken met hen terug tijdens een interview. Een van de afdelingen die in 2016 een klantreis maakte, was de spoedeisende hulp. Afdelingshoofd Maurice Peters: ‘We merkten dat mensen dingen vaak heel anders ervaren dan gedacht. Neem de wachttijden: voor ons is het normaal dat iemand een half uur moet wachten. Dat is omdat we het systeem kennen. Maar als je zelf wacht zonder te weten waar je aan toe bent, kunnen 10 minuten al lang duren. Een belangrijk inzicht.’

Ogen geopend

De klantreis bracht voor de spoedeisende hulp een aantal verbeterpunten aan het licht. Juist op het gebied van service en voorzieningen. Er kwam een oplaadstation voor mobiele telefoons en meer gerichte informatie op de wachtkamer-tv. Een andere verbetering is het fast track-systeem. Dit houdt in dat de afdeling een traject voor snel behandelen toepast op drukke momenten. Een gespecialiseerd verpleegkundige helpt dan mensen met een minder urgente zorgvraag, zoals kleine verwondingen, kneuzingen of botbreuken. Zo ontstaan er geen files in de doorstroom. Maurice: ‘De klantreis heeft ons meer leren denken vanuit onze patiënten. Dat lijkt heel logisch, maar wie al jaren werkt, wordt een beetje bedrijfsblind. Dat je ogen weer opengaan, is de grootste verdienste van de klantreis. Zo maken we samen onze zorg en voorzieningen beter.’

In 2016/2017 waren er klantreizen bij kindergeneeskunde/KNO (amandelen), oncologie, geriatrie, esthetiek en onder vaatpatiënten, mensen met MS en mensen met blaaskanker.

Sluit venster

Een eigentijds gebouw

In 2016 nam de OK een mooie, grote verkoeverkamer in gebruik, net als een ruime centrale sterilisatieafdeling. Van de roze bloemen in de vernieuwde gang naar de operatiekamers gaat rust uit.

Nieuwste technieken

Mooie dingen gebeuren er ook bij radiologie. Aan het einde van 2017 zit de grondige verbouwing van radiologie en nucleaire geneeskunde erop. Annemiek van Herwijnen, coördinator bouw en kwaliteitsfacilitator: ‘We gaan er enorm op vooruit. In twee nieuwe CT-onderzoekskamers werken we binnenkort met de nieuwste technieken. Bij nucleaire geneeskunde maakt de aanschaf van een nieuwe scanner (de Spect-CT) een grote verbouwing noodzakelijk. En er zijn nu drie nieuwe buckykamers op één plek met een gezamenlijke backoffice. Daardoor kunnen we mensen sneller helpen.’

Centrale meldpunten

CWZ gaat stap voor stap over op centraal aanmelden bij meldpunten, waardoor het aanmelden en wachten bij de poliklinieken verandert. Afgelopen tijd verschenen nieuwe meldpunten bij de trappenhuizen. De balies, vloerstroken, plafonds en wanden kleurden blauw, oranje, groen en paars. Alles om mensen te helpen bij het herkennen van de route. Met de komst van het elektronisch patiëntendossier (EPD) wordt het nóg beter. In de toekomst moeten mensen thuis achter de computer een afspraak kunnen maken.

OK-complex

Voor dit jaar staan de oplevering van twee nieuwe operatiekamers gepland en de renovatie van de bestaande OK’s. Ook gaat deze zomer de nieuwe functieafdeling klinische neurofysiologie (KNF) open. Het gebouw aan de achterzijde van CWZ aan de Burgemeester Daleslaan wordt grondig verbouwd tot de nieuwe CWZ polikliniek Jonkerbosch. Hier vestigen zich in juni de poliklinieken dermatologie en plastische chirurgie. De buitenpoli CWZ Waalsprong ten slotte krijgt dit jaar eindelijk haar langverwachte nieuwbouw.

Vrienden van CWZ

Aan een prettige huisvesting dragen ook de Vrienden van CWZ hun steentje bij. Deze stichting droomt ervan dat mensen niet langer ‘liggen’, maar verblijven in CWZ. In een gastvrije omgeving met aandacht voor de totale mens. Die afleiding of juist rust geeft, zodat patiënten zich kunnen ontspannen samen met hun naasten die ze graag in de buurt hebben, net als thuis. De vriendenstichting haalde in 2016 3.400 euro op voor de verbouwing van een familiekamer en 1.450 euro voor een beweegtuin voor kinderen.

Sluit venster

Meer regie met het patiëntportaal

De inrichting van het elektronisch patiëntendossier (EPD) is een enorme operatie, die begin 2017 in een stroomversnelling is gekomen. Veiligheid, privacy en nauwkeurigheid staan voorop. Een van de nieuwe voorzieningen van het EPD is een persoonlijk patiëntportaal. CWZ-patiënten kunnen er straks veilig, snel en eenvoudig hun eigen medische gegevens inzien.

Inzicht & regie

Online afspraken bekijken, vragenlijsten invullen, medicatieoverzichten controleren of brieven teruglezen; het kan allemaal in dit portaal. Ook uitslagen zijn er voortaan online te vinden. De patiënt heeft zelf de keuze om uitslagen direct of later in te zien. De een wil immers snel de uitslag weten en goed voorbereid op het gesprek met de arts komen. De ander wil liever dat de arts de uitslag tijdens de afspraak vertelt en uitlegt wat dit betekent.

Meerwaarde

Het online patiëntportaal zorgt voor de nodige tijdwinst: patiënten hoeven maar één keer hun verhaal te doen. Bovendien kunnen zij straks op elke plek en op elk tijdstip hun medische gegevens inzien. Eigen regie voor de patiënt, daar gaat het om.

Sluit venster

Spannend, maar niet eng

Als kinderen naar het ziekenhuis moeten, is dat een ervaring die ze zich altijd zullen herinneren. We doen er alles aan om te zorgen dat zij het ziekenhuis ervaren als een plek met lieve mensen die je helpen en goed voorbereiden op een onderzoek of behandeling. Een plek waar je vóór de opname op de afdeling kunt rondkijken en een BeterBoek met informatie krijgt. Waar mama of papa steeds bij je mag blijven, ook 's nachts. En waar je zelfs met andere kinderen kunt spelen. Kortom: een ongewone en wat spannende plek, maar niets om bang voor te zijn. In 2016 maakten we een korte film met deze boodschap voor ouders.

Sluit venster

Korter in het ziekenhuis

Waarom langer in het ziekenhuis blijven dan nodig? De afdeling Orthopedie regelde begin 2017 dat een groot aantal schouderoperaties in dagopname kan gebeuren. Vóór de operatie al krijgt de schouderpatiënt instructies van de fysiotherapeut om te oefenen. Na de operatie gaat er pijnmedicatie mee die geschikt is om thuis te gebruiken. Is er nazorg nodig? Dan vraagt CWZ deze al voor de operatie aan, zodat alles is geregeld bij thuiskomst. Een speciale behandel-app geeft stap voor stap instructie. Zo heeft de patiënt steeds de juiste informatie op het juiste moment.

Thuis slapen

Steeds meer specialismen nemen hun zorgprocessen onder de loep. Borstbesparende operaties bij borstkanker bijvoorbeeld gebeuren tegenwoordig ook in dagbehandeling. Een langer verblijf in het ziekenhuis kan namelijk meer complicaties geven, zoals een ontsteking of embolie. De dag na de operatie belt de mammaverpleegkundige op om te horen hoe het gaat. Op deze manier houdt het ziekenhuis vinger aan de pols en voelt de patiënt zich niet aan haar lot overgelaten.

Uitgerust

Sinds april 2017 worden vrouwen die een grote gynaecologische operatie krijgen, op de operatiedag opgenomen in plaats van de dag ervoor. Oncologieverpleegkundige Rosalie Hamer: ‘Bij heelkunde doen we dat al langer en dat blijkt een groot succes. Mensen vinden het erg fijn om de avond voor de operatie thuis te kunnen slapen. Ze komen meer uitgerust in het ziekenhuis.’

Sluit venster

Goedgekeurd, dus veilig!

CWZ heeft in mei 2017 de NIAZ accreditatie behaald. CWZ bleek het eerste ziekenhuis dat in één keer 100% goed scoort op alle 18 Vereiste Instellingsrichtlijnen. Hieraan móeten ziekenhuizen voldoen om de accreditatie te behalen. Van de meer dan 2.000 andere getoetste criteria kreeg maar liefst 97% een groene vink. Gosse van der Veen, lid raad van bestuur: ‘We hebben laten zien hoe goed we het doen en de uitdagingen pakken we natuurlijk op!’

Lof

Complimenten waren er onder meer voor het systeem dat de deskundigheid van medewerkers goed in beeld heeft, maar ook voor het onderhoud van de medische apparatuur. Een pluim kregen verder het infectiepreventie- en het antibioticabeleid en de uitvoering van interne audits. Lof was er ook voor de time out-procedure van de OK, een check of de juiste ingreep bij de juiste patiënt wordt uitgevoerd. De open cultuur van samenwerken en verbeteren op deze afdeling viel op. De lijst uitdagingen was duidelijk korter. Zo kan een klein deel van de personeelsdossiers beter opgeborgen worden. Verder was de medicatieverificatie tijdens de audit 100% in orde, maar geven de eigen cijfers van CWZ een iets ander beeld.

Keurmerken

Niet alleen de accreditatie door NIAZ Qmentum vertelt iets over de veiligheid en kwaliteit van CWZ. Ook tal van andere keurmerken laten zien dat het ziekenhuis voldoet aan de normen. Neem de ISO-accreditatie van het klinisch chemisch lab, de Freyapluim en het Groene vinkje voor stomazorg.

Sluit venster

Spoedeisende hulp voor de regio

Afspraak in de regio is dat spoedgevallen naar CWZ gaan, tenzij de patiënt anders wil of er sprake is van ernstige traumatologie. In 2016 kwamen er ruim 32.000 mensen met een acute zorgvraag naar ons. Net als in de rest van Nederland was dat een stijging van 7%, die vooral te maken heeft met de toename van kwetsbare ouderen. Van de 26.000 mensen die de spoedeisende hulp (SEH) bezochten, moest 36% worden opgenomen. Een jaar eerder was dat nog 30%. Ook bij de eerste harthulp kloppen steeds meer mensen aan. Tweederde van de mensen met acute hartklachten uit regio Nijmegen komt naar CWZ. Gemiddeld zijn dat er 500 per maand.

Druk

De druk op de acute zorg heeft verschillende oorzaken. Doordat ouderen langer thuis wonen, wordt lichamelijke achteruitgang minder snel opgemerkt en is de kans op ongelukken groter. Een tweede probleem is dat de doorstroming naar verpleeghuizen stagneert. Dit betekent dat er soms geen plaats is om spoedpatiënten op te nemen. Dan is er ook nog het tekort aan verpleegkundigen op de spoedeisende hulpen in ziekenhuizen. Bestuursvoorzitter Bart Bemelmans: ‘De problemen zijn van de hele regio. We zullen ze samen met onze zorgpartners moeten oplossen. Daar zijn we steeds over in gesprek.’

Ambulance

Hoewel de spoedeisende hulp soms ‘vol loopt‘, is het ziekenhuis voor echte spoedzorg altijd open. ‘Als hier een ambulance komt aanrijden met loeiende sirenes, dan is de patiënt altijd welkom’, zegt afdelingshoofd spoedeisende hulp Maurice Peters. ‘Maar als door drukte een medisch onverantwoorde situatie dreigt te ontstaan, geven we een signaal aan de meldkamer van de ambulancedienst. Dat noemen we een tijdelijke stop. We willen niet dat mensen op de gang liggen en niet gezien worden.’

5 jaar vakgroep

In het voorjaar van 2016 vierde de vakgroep van SEH-artsen zijn eerste lustrum. Landelijk gezien loopt de vakgroep al jaren mee in de voorhoede. De 24 uurs-bezetting, de opleiding en het medisch management zijn daarvan het bewijs. SEH-arts Roeland Heessen: 'Het is mooi om te zien hoe we als team zijn gegroeid. Er is zoveel meer mogelijk. Denk aan spoedechografie, non-invasieve beademing, opvang van ‘out of hospital’ reanimaties en procedurele sedatie. We behandelen de ziekste mensen onder vaak hoge werkdruk, we komen de meest interessante casuïstiek tegen en we horen de mooiste verhalen en de leukste grappen: dat maakt onze SEH zo bijzonder.'

Sluit venster

Acute opname voorkomen

Ze zijn angstig, hebben vaak een ongezonde leefstijl en gebruiken medicijnen niet altijd goed. Thuis is er nogal eens een overbelaste mantelzorger. Het gevolg is dat deze groep COPD-patiënten geregeld met spoed wordt opgenomen, terwijl dat niet zou hoeven. Verpleegkundig consulent longziekten Kirsten de Haas: ‘De nieuwe aanpak moet ervoor zorgen dat mensen hun ziekte beter onder controle krijgen. Als ze goed overweg kunnen met acute klachten hoeven ze niet naar het ziekenhuis, tenzij het écht nodig is. Dat is een grote verbetering voor hen.’

Snel de huisarts bellen

De longafdeling is extra alert op COPD-patiënten met complexe problemen. Bij zo iemand schakelt de afdeling direct de verpleegkundig consulent longziekten in. Kirsten: ‘Mijn collega of ik worden het aanspreekpunt voor de patiënt, de familie en alle betrokken zorgverleners binnen en buiten CWZ. We bellen snel de huisarts en de thuiszorg voor overleg. Ook leggen we meteen contact met een maatschappelijk werker van CWZ voor hulp bij sociaal-emotionele problemen. Denk aan het omgaan met angst en het veranderen van leefstijl.’

3 dagen huisbezoek

Nieuw is ook dat de patiënt een eigen dagboek krijgt. ‘Daarin schrijven alle zorgverleners adviezen. De diëtiste noteert wat eiwitrijke voeding is, de fysiotherapeut hoe lang er gewandeld kan worden. Zo helpen we mensen om dingen te onthouden’, aldus Kirsten. Een ander hulpmiddel is een kalender. Op die kalender geven mensen een score aan hun benauwdheid en noteren ze het aantal pufjes dat ze nemen. Aan de scores is een kleur gekoppeld met een bijbehorende actie, zoals neem een extra pufje of bel de huisarts. Ook de overdracht naar de zorgverleners in de wijk bij het ontslag uit het ziekenhuis is verbeterd. Voor extra nazorg bezoekt een longverpleegkundige van de ZZG Zorggroep de patiënt de eerste drie dagen aan huis. Kirsten: ‘Die voelt zich door deze intensieve begeleiding niet aan zijn lot overgelaten. Zo maken we de overgang naar huis kleiner.’

Sluit venster

Acute zorg

CWZ heeft meerdere afdelingen die acute zorg bieden. Een grote rol heeft de spoedeisende hulp waar bijna iedereen met acute klachten het ziekenhuis binnenkomt. Maar ook de eerste harthulp, operatieafdeling en intensive care krijgen veel te maken met spoed. De dynamiek maakt het werk hier bijzonder interessant. Verpleegkundigen kunnen kiezen voor de acute zorgpool. Zij worden dan speciaal opgeleid voor het werk op verschillende spoedafdelingen en kunnen bijspringen waar dat nodig is. Een mooi voorbeeld van optimale samenwerking. Dit filmpje brengt het werken in de acute zorg in beeld.

Sluit venster

Kom in beweging!

Méér fietsen, ook als je wat verder weg woont. Méér met het openbaar vervoer of carpoolen. Of méér combinatieritjes, bijvoorbeeld met de bus én de fiets. CWZ denkt dat het alternatief voor de auto de normaalste zaak van de wereld kan worden. In ieder geval voor veel meer CWZ’ers dan nu het geval is. Met allerlei gunstige regelingen stimuleert het ziekenhuis de medewerkers in de pedalen te klimmen. CWZ-medewerker en coördinator bedrijfshulpverlening Claudia Lemmens geeft het goede voorbeeld.

Vrolijker

Claudia: ‘Ik woon in Beuningen en moet iedere dag 9 kilometer heen en datzelfde aantal terug. Voorheen kwam ik altijd met de auto naar het werk. Het fietsplan van CWZ bood mij een goede opstapmogelijkheid. Nu fietst ik op mijn nieuwe e-bike. Ik vind het fijn om buiten te zijn. Met de auto rijd je vaak op de automatische piloot, op de fiets maak je wat mee. Je hebt meer tijd om rond te kijken. Op de één of andere manier word ik daar vrolijker van. Bovendien is fietsen sneller, voordeliger en vooral ook gezonder.’

Sluit venster

Opleiding én werken tegelijk

Iedere vrijdagochtend rijdt verpleegkundige Oksana Efremova vanuit haar woonplaats Cuijk naar de Kapittelweg in Nijmegen. Want naast haar baan als verpleegkundige op de dialyseafdeling volgt ze daar de bachelor-opleiding HBO-V aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Samen met CWZ-collega’s Tatiana Geutjes en Carola Helwegen. 'Een best pittige combinatie', volgens Oksana.

Zelfstudie

'Ik wil verder en ik leer graag; dat zit in me. In CWZ werk ik nu gemiddeld 28 uur. Volgend jaar worden dat 32 uur. Aan zelfstudie thuis ben ik gemiddeld al 20 uur bezig. Elke avond probeer ik iets te doen voor de opleiding. Als er een verslag af moet, zit ik thuis urenlang achter elkaar te werken. Ik schuif dan alles aan de kant. Maar het huishouden, de zorg voor mijn 18-jarige zoon en de hond gaan ook gewoon door. Voor mij is een wandeling met hond Lex tegenwoordig een feestje. Heerlijk om buiten te zijn en even mijn zinnen te verzetten. En wat de belasting van de studie betreft... Ik zou geen andere keuze willen maken.'

Naar de fotoreportage over Oksana

Sluit venster

Medewerkersonderzoek

‘Tweederde van de medewerkers: dat is een hoge respons, zeker in vergelijking met andere STZ-ziekenhuizen’, zegt manager P&O, Erich-Jan Wiechert. ‘Het duidt op een grote betrokkenheid. CWZ krijgt hetzelfde cijfer als de vorige keer, een 7,2.’ P&O-adviseur Paul Jacobs: ‘Ik zie aan de ene kant een sterke organisatie met veel sociale samenhang. Aan de andere kant lijkt het erop dat we meer voor onze kiezen krijgen.’

Werk wordt zwaarder

De eisen aan taken en functies worden hoger; er wordt veel gevraagd van de medewerkers, blijkt uit het onderzoek. Het werktempo, de werkhoeveelheid en de organisatie van het werk scoren ongunstiger dan de vorige meting in 2014. Ook zijn er minder goede scores op herstel na het werk, energie en bevlogenheid.

Sociale steun

De relatie met collega’s en leidinggevenden beoordelen CWZ-medewerkers als erg goed. Paul: ‘Dit zegt iets over de sociale steun die we ervaren, ondanks de drukte. Tegelijkertijd lijkt het gevoel dat de organisatie goed voor ons zorgt (welzijnsgerichtheid) te zijn afgenomen. Dat kan de nieuwe zakelijkheid zijn. De veranderingen in de zorg vragen om andere competenties en vaardigheden en kunnen leiden tot meer werkdruk. Het is goed dat dit nu wordt herkend en erkend.’

Sluit venster

Volg vlogger Anouk

Op de site Werken bij CWZ waren in 2016 de vlogs te zien van stagiaire verpleegkunde Anouk. Ze rapporteert in deze filmpjes over haar eerste stagedag en geeft een inkijkje op de afdeling, verschillende overleggen en haar beoordelingen. O ja, ze gunt je ook nog een blik op de OK.

Naar de vlogs van Anouk

Sluit venster

Als je functie vervalt

Richard Keijbek kreeg de status ‘bovenformatief’ toen zijn functie verviel. Hij kon aan de slag als planner bij de paramedische dienst. ‘Via uitstekende hulp van P&O ben ik in deze functie terecht gekomen. Met een open instelling ben ik gestart. Er is veel te leren en ik krijg goede begeleiding. Het werk wordt steeds leuker! Ik ben in een warm nest terecht gekomen en voel me volledig geaccepteerd.’

Samen doen

Dianne Fransen, hoofd ergotherapie, logopedie en fysiotherapie en de nieuwe leidinggevende van Richard: ‘De afdeling, de collega’s en de herplaatser zelf: iedereen steekt veel tijd en energie in de kennismaking, het inwerken en het hele leerproces. Samen doen we er alles aan om te zorgen dat het slaagt. We bieden herplaatsers graag een kans op een fijne nieuwe werkplek en denken in mogelijkheden’, vertelt Dianne. ‘Kenmerkend voor onze afdeling is de duidelijkheid die we de kandidaat geven. We zijn open en eerlijk over wat kan. Daarbij leggen we afspraken goed vast. Wat is realistisch om te verwachten? En welke stappen kan de medewerker zetten om dat te bereiken?’

Sluit venster

Expertisecentrum schimmels

In 2016 is het expertisecentrum Mycologie van Radboudumc/CWZ opgericht. Dit centrum voor schimmels is erkend door het Ministerie van VWS, de Nederlandse Federatie van Universiteiten (NFU) en de stichting Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Meis: ‘Veel collega-ziekenhuizen in binnen- en buitenland vragen ons advies. We krijgen professionals uit Hongkong, India en Amerika over de vloer. Als er in een ziekenhuis in Londen een uitbraak is van candida auris, komen ze hier kijken hoe wij het doen.’

Resistentie

Gezonde mensen hebben er meestal geen last van, maar bij mensen met een verlaagde weerstand kunnen schimmels infecties veroorzaken met grote gevolgen. Zaak is om snel de juiste diagnose te stellen en de goede behandeling te geven. Meis: ‘Het probleem waar we de laatste jaren mee kampen, is de resistentie van schimmels voor medicijnen. Daardoor worden ziektes bij de mens lastig aan te pakken. Dit probleem wordt steeds ernstiger. Meis: ‘We moeten nieuwe middelen blijven ontwikkelen om ziektes te kunnen blijven behandelen. Maar voordat een middel op de markt is, is de schimmel al bijna resistent.’

Onderschat

Meis vindt dat het probleem wordt onderschat: ‘De gezondheidszorg en overheidsinstanties zijn vooral gericht op bacteriën als ziekteverwekkers. Terwijl in Nederland mogelijk meer mensen aan resistente schimmelinfecties overlijden dan aan resistente bacteriële infecties.’  Meis verzorgt samen met professor Verweij uit het Radboudumc elk jaar een cursus aan alle artsen in opleiding bij medische microbiologie. ‘Ik merk dat steeds meer specialisten oog krijgen voor schimmels. Zo zijn de longartsen en oogartsen alert op schimmelinfecties, maar ook op ernstige allergische reacties. Ook zijn goede hygiëne- en isolatiemaatregelen nodig om verspreiding tegen te gaan. In CWZ doen we dat goed.’

Andere expertise

CWZ biedt onderdak aan meer expertisecentra. Onderzoek naar maligne hyperthermie bijvoorbeeld, een levensbedreigende complicatie van algehele narcose, gebeurt in Nederland alleen in CWZ. Eind maart 2017 erkende van het ministerie van Volksgezondheid dit expertisecentrum officieel als ‘nationaal expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen’. Ook huisvest CWZ het expertisecentrum voor prostaatkanker en cryoablatie.

Sluit venster

Hooggespecialiseerde neurochirurgische zorg

Hans Delye en Menno Germans zijn twee neurochirurgen van het Neurochirurgisch Centrum Nijmegen (NCCN) die veel in CWZ werken. Al vanaf 1969 vormen alle collega’s van CWZ en Radboudumc één groep. Sinds de jaren ’90 werken ze onder de vlag van het NCCN.

Subspecialisatie

In beide Nijmeegse ziekenhuizen mogen de neurochirurgen bijna de hele neurochirurgie doen. Voor hoog complexe neurochirurgische zorg moet iemand naar Radboudumc. Denk aan het behandelen van schedelhersenletsel, vaatafwijkingen of uitgebreide afwijkingen aan de schedelbasis. Verder zijn de neurochirurgen ook actief in het Nijmeegse Dekkerswald en in Arnhem: bij de Radiotherapiegroep en Rijnstate. ‘Zo bedienen we maar liefst 1,7 miljoen Nederlanders’, aldus neurochirurg Ronald Bartels.

Eén loket

De aanmeldingen komen binnen bij één centraal loket. Ronald: ‘Daar bekijken we welke aandoening iemand heeft en welke neurochirurg de juiste dokter is. Ons vak is zo breed dat we allemaal een eigen subspecialisatie hebben. Ook kijken we in welk ziekenhuis de ingreep het beste kan plaatsvinden. Hierbij houden we rekening met de wensen van de patiënt en de huisarts.’

Meer bijzondere functies

Naast neurochirurgie heeft CWZ nog meer bijzondere functies, waarmee het zich kan meten met academische ziekenhuizen. Bijvoorbeeld de eerder genoemde expertisecentra. Ook noemenswaardig zijn de zorg bij borstkanker en darmkanker, interventieradiologie, dialyse, interventiecardiologie, traanwegchirurgie, MS centrum en acute zorg.

Sluit venster

Goed opgeleid

Een van de artsen in opleiding in 2016 was Wienke Galama. Neuroloog Wim Verhagen was haar opleider. Hij wil zijn arts-assistenten niet alleen opleiden tot goede artsen. Maar vooral ook tot dokters die na hun jarenlange opleiding kansen hebben op de arbeidsmarkt en veel plezier uit hun werk halen.

Rolmodel

‘Een zelfstandig neuroloog is méér dan een dokter. Door meekijken, ruimte geven, coachen én betrokkenheid probeer ik elke assistent te laten groeien. Voor de neurologen in spé wil ik een goed rolmodel zijn en een veilige leeromgeving creëren. Op mijn beurt sta ik open voor hun nieuwe inzichten. Zo houden ze mij op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op ICT-gebied of immunologie.’

Luisteren en leren

Wim: ‘Verhalen die een arts-assistent meebrengt van werken in een ontwikkelingsland, in een ander ziekenhuis, gesprekken met artsen in andere ziekenhuizen: overal zijn lessen uit te halen. De  assistenten van nu staan anders in de maatschappij dan toen ik in opleiding was. Toen ik 30 jaar geleden neuroloog werd, was er meer hiërarchie. Maar de grootste verandering is de grotere betrokkenheid van deze jonge mensen. Ik zou mijn opleiding best nog eens willen volgen in de huidige tijd in onze kliniek.’

Op 1 december 2016 waren in CWZ 87 arts-assistenten (ANIOS) werkzaam in CWZ. We verzorgden dat jaar bovendien zo’n 700 stages voor co-assistenten.

Sluit venster

Sturen op behandelresultaat

Wat is de overlevingskans? Wat is het risico op complicaties? En wat is de kwaliteit van leven na de ingreep? De artsen uit de Santeon Ziekenhuizen willen precies weten wat de resultaten zijn van de behandeling bij kanker. Door hun uitkomsten te vergelijken kunnen ze de zorg verbeteren.

Beste keus

Bij prostaatkanker zijn in 2016 op deze manier al mooie verbeteringen in gang gezet. De urologen hebben bijvoorbeeld de ‘rekenregel' ontwikkeld. Op basis van leeftijd, andere ziekten en agressiviteit van de tumor beoordelen ze of behandelen wel de beste keus is. En zo ja, welke behandeling dan het meeste effect heeft. Sturen op behandelresultaat heet dat. Het leidt tot zinnige en zuinige zorg. Elke man met prostaatkanker krijgt zo de behandeling die zijn kwaliteit van leven het meest verbetert.

Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek hoort bij de status van een topklinisch ziekenhuis. CWZ stimuleert dit op verschillende vlakken. Met de aanwezigheid van een research support office (RSO) en een commissie wetenschappelijk onderzoek faciliteert het ziekenhuis het wetenschappelijk onderzoek in brede zin. Het RSO ondersteunt bij het opzetten en uitvoeren van medisch en verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek, de commissie bij het uitzetten van wetenschappelijk beleid in CWZ. Het ziekenhuis moedigt units daarbij aan om vooral ook te participeren in netwerken van Santeon en de Stichting Topklinische Opleidings Ziekenhuizen.

Avond van de Wetenschap

Maar er gebeurt meer. Zo draagt CWZ zijn steentje bij aan lokaal onderzoek door bepaalde kosten van de toestemmingsprocedure te betalen. Ook een vergoeding van statistische ondersteuning door Radboudumc en het gebruik van ziekenhuisfaciliteiten voor research is mogelijk. Op de jaarlijkse Avond van de Wetenschap krijgen CWZ-onderzoekers de kans om elkaar te ontmoeten en hun onderzoek te presenteren. Op 6 juli 2016 werden een Wetenschapsprijs, Publieksprijs, Posterprijs en Aanmoedigingsprijs (link naar pagina 9 jaarimpressie) uitgereikt.

CWZ verpleegkundig wetenschapsblad

Op de Dag van De verpleging, 12 mei 2017, presenteerde de verpleegkundige staf het eerste CWZ verpleegkundig wetenschapsblad. Hierin wordt de verpleegkundige wetenschap binnen CWZ vanuit verschillende invalshoeken neergezet. Dit blad verschijnt vanaf nu elk jaar.

Sluit venster

Wij komen naar u toe

Voor verschillende behandelingen en onderzoeken hoeven mensen niet naar CWZ te komen. Een voorbeeld is het bloed prikken aan huis. ‘Wie niet mobiel of te ziek is om naar een prikpost te komen, prikken wij thuis,’ aldus Elly Jonker, medewerker van de INR Trombosedienst.

Voor de operatie

Eind 2016 bezocht ze mevrouw Stuart, die de dag erna geopereerd zou worden en haar dosis medicatie moest aanpassen. ‘Dan wordt het bloed wat ‘dikker’ en kunnen er geen bloedingen ontstaan tijdens de operatie. Om dit te controleren prikken we patiënten één dag voor de operatie thuis of in het ziekenhuis’, aldus Elly.

iPad

Andere voorbeelden van hoe CWZ in 2016 de zorg naar de patiënt bracht: wondzorg via iPad of iPhone, injecties aan huis bij botkanker, en oogfoto’s bij diabetes in de huisartsenpraktijk.

Sluit venster

Handen ineen bij zorg voor kanker

CWZ verstevigde in 2016 de samenwerking met collega-ziekenhuizen rond de oncologische zorg. Chirurg Luc Strobbe: ‘In Nijmegen is er steeds meer besef dat samenwerking niet alleen logisch, maar ook noodzakelijk wordt. De betrokken medisch specialisten weten dit al lang. Zij zoeken elkaar de laatste jaren steeds vaker op. We willen topzorg in de stad en regio garanderen. Dat betekent voor de patiënt goed onderzoek en de beste behandeling, maar ook een snel zorgtraject en nazorg op maat.’

Uitwisseling

Op het gebied van borstkanker krijgen de plannen voor een verregaande samenwerking met het Radboudumc en Maasziekenhuis Pantein vorm. De ziekenhuizen onderzoeken welke diagnostiek en welke behandeling het beste waar kunnen gebeuren. Er wordt al volop personeel uitgewisseld om elkaar te leren kennen. Radboud-chirurg Margrethe Schlooz werkte in 2016 een dag per week in CWZ en CWZ-mammacare-verpleegkundige Bianca Dekker deed datzelfde in het Radboudumc.

Veel ervaring op één locatie

Bij de prostaatkankerzorg sloegen de urologen van CWZ, Radboudumc, Catharina Ziekenhuis Eindhoven en Maasziekenhuis Pantein afgelopen jaar de handen ineen. Patiënten kunnen terecht in hun eigen ziekenhuis, maar gaan voor bepaalde onderzoeken of behandelingen naar een andere locatie. De PSMA-scan gebeurt bijvoorbeeld in het Radboudumc en de robot-geassisteerde prostaatoperaties vinden plaats in CWZ. Uroloog Rik Somford: ‘Het grote voordeel is dat er zo op één locatie veel ervaring ontstaat met een bepaalde techniek. Ook maken we efficiënt gebruik van kostbare middelen zoals scanapparatuur en operatierobots. Precies wat de overheid, patiënten en zorgverzekeraars willen. Een uroloog uit Eindhoven komt al regelmatig naar CWZ om zijn patiënten te opereren met de robot en sinds september ook een uroloog uit het Radboudumc. Zo is en blijft in onze regio de prostaatkankerzorg in de volle breedte beschikbaar voor iedereen.’

Sluit venster

Spreekuur huisarts bij CWZ Waalsprong

Huisarts Tim Olde Hartman van huisartsenpraktijk Oosterhout is een van de huisartsen die elke woensdagmiddag spreekuur heeft op de buitenpoli van CWZ. ‘Het heeft veel voordelen’, zegt hij. ‘Tijdens mijn spreekuur hebben KNO-arts Bas van den Borne en traumatoloog Andries Werre ook poli. Ik kan dan altijd even binnenlopen om te overleggen over een patiënt met een complexe vraag. Of we kijken even samen naar een foto. Zo plan ik een patiënt die last blijft houden van een lelijke enkelfractuur aan het eind van mijn spreekuur, zodat ik samen met Andries even kan kijken.’

Scholing on the job

De werkplek op de buitenpoli heeft meer voordelen. Tim: ‘Ik leer de specialisten beter kennen, wat gemakkelijk is als ik even wil bellen voor advies. Ook steek ik er wat van op. Als de specialist een paar keer mee kijkt en ik weet wat zijn beleid is, dan kan ik dat daarna vaak zelf doen. Scheelt weer een verwijzing. Pas heb ik bijvoorbeeld een aantal audiogrammen samen met Bas bekeken. Ik weet nu beter wanneer een audiogram echt afwijkend is en verder onderzoek nodig is, bijvoorbeeld door Bas. Een soort scholing on the job.’

30 seconden overleg

‘Als Tim ergens over twijfelt, weten we na 30 seconden overleg of iemand een verwijzing naar het ziekenhuis nodig heeft’, zegt Andries Werre. ‘Als patiënten bij de huisarts kunnen blijven, is dat wel zo prettig. Want een consult van vijf minuten in het ziekenhuis kost al gauw een halve ochtend vanwege parkeren, zoeken, wachten, enzovoort. Door deze snelle overlegjes organiseren we samen veilige en effectieve zorg. Ik hoop dat we dit nog veel vaker gaan doen.’

Sluit venster

Onderweg in de regio

Zorgverleners verplaatsen zich nogal eens in de regio. Voor overleg over de patiëntenzorg of huisbezoek van patiënten. Voor vergaderingen met huisartsen, het bijwonen van een congres of het geven van een training. Kennis uitwisselen en samen zorg organiseren, dat vindt het ziekenhuis belangrijk. Bij de 24-uurspost van CWZ staan Nero & Rosso, twee dienstfietsen die medewerkers kunnen gebruiken voor hun ritje in de stad. We volgden in november 2016 drie CWZ'ers die op pad waren: een bestuurder, een KNO-arts en een revalidatiearts.

Sluit venster

Bedankt oud-CWZ’ers!

Horrevorts ging op 19 januari 2017 met pensioen. Hij kijkt na 20 jaar CWZ terug op een rijk verleden: ‘Een van de verdiensten van het lab waar ik trots op ben, is Iprevent. Het project voor infectiepreventie in verpleeghuizen. Met collega Andreas Voss is dit een project geworden met een grote uitstraling in de regio. Vroeger handelde men in verpleeghuizen vaak naar eigen inzicht bij de uitbraak van bijvoorbeeld diarree. Nu zijn er protocollen en hygiëne- en kwaliteitsmedewerkers om de uitbraak van de ziekte te beteugelen. Dat werpt zijn vruchten af.’

Nog 5 specialisten namen afscheid:

  • Gynaecoloog Ton Franssen ging na 25 jaar met pensioen op 1 mei 2016.
  • Neuroloog/klinisch neurofysioloog Jan Meulstee ging na 17 jaar met pensioen op 13 mei 2016.
  • Internist Dick-Johan van Spronsen maakte na 11 jaar CWZ de overstap naar het Radboudumc.
  • Anesthesioloog Eric de Groot vertrok na 16 jaar CWZ naar het Rijnstate ziekenhuis.
  • Internist Sven Janssen ging na 28 jaar met pensioen op 7 april 2017.

Ook aan alle andere collega’s van wie we afscheid namen: hartelijk bedankt voor jullie bijdrage aan ons prachtige ziekenhuis!

Sluit venster

Specialisten geven zich bloot

Het aantal specialisten en verpleegkundig specialisten met een profielfilmpje op onze site groeit. Ook uroloog Jessica Steenbruggen stapte in de spotlights. Zij vertelt voor de camera over haar drijfveren en ervaringen in het werk.

Sluit venster

In de prijzen!

Diëtist Sophie Luderer won de Maria ter Welle prijs en neuroloog Frouke Nijhuis werd uitgeroepen tot Opleider van het jaar 2016. ANIOS spoedeisende hulp Marten Damsma werd Co-opleider van het jaar. De Verpleegkundige Zorgprijs ging naar Tessa Heijmans.

Maria ter Welle prijs

De Nierstichting reikt jaarlijks de Marie ter Welle prijs uit aan mensen die de patiëntenzorg verbeteren. In maart 2017 won diëtist Sophie Luderer deze belangrijke, innovatieve prijs op het gebied van nierziekten. Sophie ontwikkelde samen met Louise Witteman (Robin Health Games) op persoonlijke titel een digitaal spel voor nierpatiënten. Het spel ‘Beter weten, beter eten’ helpt patiënten hun complexe dieet te volgen. Patiënten vinden het een leuke, begrijpelijke en laagdrempelige manier van leren. De spelers gaven aan betere dieetkeuzes te maken, wat bij sommigen ook daadwerkelijk te zien was in de bloeduitslagen.

Opleider van het jaar

In december 2016 benoemden de (co-)assistenten neuroloog Frouke Nijhuis tot Opleider van het jaar. Frouke staat bekend om haar grote betrokkenheid en haar morele en praktische steun op momenten dat het nodig is. Ook op het gebied van opleiden scoort ze hoog: ‘Ze maakt opleiden concreet door bijvoorbeeld leerdoelen aan het begin van de week op te stellen en deze aan het eind van de week te bespreken. Nog maar net neuroloog en nu al heeft ze een eigen handtekening op de afdeling', aldus AIOS Floris de Kleermaeker. De twee andere genomineerden waren KNO-arts Bas van den Borne en uroloog Henk Vergunst.

Co-opleider van het jaar

ANIOS spoedeisende hulp Marten Damsma werd uitgeroepen tot Co-opleider van 2016. De co-assistenten roemen zijn duidelijke uitleg en de benadering van de patiënt. Ook waarderen ze de betrokkenheid van Marten en de tijd die hij voor ze neemt. ‘Hij is zo vriendelijk dat hij zelfs excuses aanbiedt wanneer hij door tijdgebrek niet toekomt aan bijvoorbeeld de nabespreking van een patiënt.' De twee andere genomineerden waren AIOS heelkunde Sanne Vijfhuize, en AIOS interne geneeskunde Stephan Keijmel.

Verpleegkundige Zorgprijs

De Verpleegkundige Zorgprijs ging in 2016 naar verpleegkundige Tessa Heijmans voor haar onderzoek ‘Kauwgom kauwen verbetert herstel na darmoperatie’. Tessa deed dit project op de afdelingen chirurgie en gynaecologie tijdens haar vervolgopleiding verpleegkunde snijdende specialismen. Wat blijkt? Het kauwen van kauwgom stimuleert een aantal darmprocessen. Dit heeft een positieve invloed op het herstel van de patiënt na een darmoperatie. Volgens de jury sprong het onderzoek in het oog door de praktische bruikbaarheid in de dagelijkse praktijk: een quick win.

Wetenschapsprijzen

Op de Avond van de Wetenschap op 6 juli 2016 werden vier prijzen uitgereikt.

  • De Wetenschapsprijs 2016 ging naar anesthesioloog Marc Snoeck voor zijn onderzoek naar verschillende phenotypische spieraandoeningen, veroorzaakt door mutaties in het RYRI-gen.
  • De Publieksprijs 2016 ging naar ANIOS gynaecologie Joyce van den Berg voor haar onderzoek naar een nieuwe medicamenteuze behandelingsoptie voor vroege miskramen. Het gaat om een gecombineerde behandeling met de geneesmiddelen mifepriston en misoprostol.
  • De Posterprijs 2016 ging naar chirurg Luc Strobbe voor zijn poster over onderzoek op de afdeling heelkunde naar de chirurgische techniek oncoplastische chirurgie bij borstkankerpatiënten.
  • De Aanmoedigingsprijs 2016 ging naar AIOS Orthopedie Leonieke Palmen voor haar voordracht over het effect van de methode van een vragenlijst afnemen op het responspercentage bij PROM's vragenlijsten.
Sluit venster

Zij maken ons weerbaar!

CWZ heeft interne trainers die andere CWZ’ers leren om weerbaar te worden. De agressiecoördinatoren Eveline Pacilly en Hans Janssen, werkzaam bij psychiatrie, zijn twee van hen.

Het lontje op tijd doven

'Agressie komt op onze afdeling minder voor dan je zou denken', vertelt seniorverpleegkundige Eveline. 'Wij bieden onze patiënten veel uitlaatkleppen. Ze mogen hier roken en kunnen naar buiten of sporten.' Maar soms wordt het iemand toch te veel. Belangrijk is dan te zorgen dat het lontje op tijd dooft. Verpleegkundige Hans: 'De eerste stap is iemand verbaal benaderen. "Prima dat je boos bent, maar ga niet op de afdeling staan schreeuwen." Vaak helpt dat, maar niet altijd. Kort geleden hebben we een vrouw moeten vasthouden die agressief gedrag vertoonde. Natuurlijk doen we dat op een menselijke manier. Zij had deze manier nodig en dat werkte.'

Bewust

Op de afdeling psychiatrie is iedereen bekend met de stappen om agressie te voorkomen. Eveline: 'Als trainer ben ik me er extra bewust van. Ik zie soms dat we stappen niet juist toepassen waardoor een actie kan mislukken. Dat bespreken we dan in de evaluatie.'

Huisregels

In de huisregels staat vermeld dat CWZ agressie in woord en daad niet toestaat. Deze regels kregen in 2016 een eigentijds jasje.

Lees in CWZine meer over hoe CWZ’ers elkaar helpen bij agressie.

Sluit venster

Sterk in je werk salade

Bij de start van de P&O-campagne Sterk in je Werk in 2016 konden medewerkers meedoen aan de prijsvraag ‘Wat is jouw recept voor een gezonde salade?’ Marleen Janssen, doktersassistente poli anesthesiologie, won de prijs. Haar salade was 3 weken verkrijgbaar in restaurant De Binnenhof.

‘Voor voeding heb ik veel belangstelling. Dit heb ik van huis uit meegekregen en zelf steeds meer ontwikkeld. Zo kreeg ik met voeding mijn migraine onder controle en kreeg ik minder last van vermoeidheid. Ook hielp gezond eten me bij het herstel van een burn-out. Een goed eetpatroon heeft een positief effect op de gezondheid. Darmen zijn het 'hart' van je lichaam. Het bekende dipje in het middaguur? Daar heb ik geen last van. Naar het werk neem ik altijd mijn eigen lunch mee: gesmeerde speltboterhammen. Eiwitten zijn de kracht van de lunch, dus af en toe haal ik een gekookt eitje in het restaurant. Deze ‘Sterk in je Werk salade’ ga ik nu natuurlijk ook af en toe nemen!’

Sluit venster

MRSA-uitbraak onder controle

Op 16 maart 2017 werd bij een klein aantal patiënten de MSRA-bacterie geconstateerd. Hierna nam het outbreak management team direct alle maatregelen die de landelijke standaard voorschrijft. Zo kamen er kweeksetjes op de afdelingen, patiënten en huisartsen kregen informatie en er werd een calamiteitenteam ingesteld voor het beantwoorden van specifieke vragen. Elke ochtend om 8.oo uur kwam het team bij elkaar voor een update. Hoe staan we ervoor? Wat is het beleid? Dankzij de adequate, goed gecoördineerde en intensieve samenwerking van alle medische, verpleegkundige en facilitaire diensten, bleef de bacterie-uitbraak beperkt en de overlast voor patiënten minimaal.

Sluit venster