Bloedtransfusie

Wat is een bloedtransfusie?

Bij een bloedtransfusie krijgt u bloed via een infuus. Het bloed loopt via een slangetje in uw ader. Tijdens de bloedtransfusie houdt een verpleegkundige in de gaten of alles goed gaat. De verpleegkundige meet regelmatig uw bloeddruk, uw temperatuur en uw polsslag. Krijgt u last van erge bijwerkingen, dan wordt de transfusie meteen stopgezet.

Waar gebeurt een bloedtransfusie?

U kunt bloed krijgen op een verpleegafdeling of op de afdeling dagbehandeling.

Meer over bloedtransfusie

Soorten bloedtransfusies

Er zijn verschillende soorten bloedtransfusies:

  • Een bloedtransfusie met uw eigen bloed. Dat is bijvoorbeeld mogelijk bij bepaalde operaties. Enige tijd vóór de operatie kunt u uw eigen bloed geven. Hebt u na de operatie bloed nodig, dan krijgt u uw eigen bloed weer terug.
  • Een bloedtransfusie met donorbloed. In noodsituaties krijgt u donorbloed. Dit bloed is in Nederland heel veilig. Het komt van medisch gekeurde donoren en is onderzocht op bepaalde ziekten als hepatitis, syfilis en hiv/aids. Het donorbloed moet wel goed bij uw eigen bloed passen. Daarom moet de arts weten welke bloedgroep u hebt. In het laboratorium laat zij testen of het donorbloed bij uw bloed past.
  • Een bloedtransfusie met compleet bloed. Zo'n bloedtransfusie is nodig als u snel nieuw bloed nodig hebt, bijvoorbeeld na een ongeluk.
  • Een bloedtransfusie met bepaalde onderdelen uit het bloed. Mensen met ernstige bloedarmoede krijgen bijvoorbeeld rode bloedcellen. Mensen met te weinig bloedplaatjes krijgen alleen bloedplaatjes. Mensen met hemofilie krijgen bijvoorbeeld stollingsfactoren of bloedplasma.
  • Een wisseltransfusie. Bij deze bloedtransfusie neemt de arts een deel van uw eigen bloed af. Zij vervangt het door donorbloed.
  • Plasmaferese. De arts neemt bloed bij u af. Het bloed wordt gescheiden in bloedcellen en bloedplasma. Daarna mengt de arts uw bloedcellen met bloedplasma van een donor. Dit 'nieuwe bloed' krijgt u toegediend.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze verpleegafdelingen. Dit hangt af van uw situatie.