Navigatie:

U bent hier:1. Het is uw zorg, doe mee!

  • Bereid u voor op polikliniekbezoek, behandeling en/of opname.
  • Vraag om een actueel medicijnoverzicht, en neem dat mee telkens als u naar een dokter gaat.
  • Goede en veilige zorg: patiënten willen erover meepraten en meebeslissen. Om u daarbij te ondersteunen heeft het CWZ een animatiefilm en een veiligheidskaart ontwikkeld.

Toelichting:
De zorg kan vaak niet waarmaken wat wij als zorggebruikers verwachten. Zeker als het gaat om complexe zorg. Wij zullen als zorggebruikers een groter aandeel moeten nemen in onze eigen zorg.

Veel medicijnen

Als u verschillende medicijnen gebruikt, kunt u last krijgen van klachten. Dan is het nuttig om uw medicijnen met uw huisarts en apotheker onder de loep te nemen. In deze Zorgzine leest u alles over  het beoordelen van uw medicijnen.

Praten met je dokter

Praten met je dokter

Praten met je dokter: een e-zine vol praktische tips om te gebruiken in de spreekkamer van uw dokter. 

Naar boven

2. Probeer zelf overzicht te houden wat u kunt verwachten

  • Ga na of er informatie op papier is, bijvoorbeeld een folder of een Patiënten informatie dossier (PID).
  • Vraag om een overzicht op hoofdlijnen en/of een "zorgplan" waardoor u redelijk overzicht heeft over wat er gaat gebeuren.

Toelichting:
Bij complexe zorgtrajecten, werkt het vaak veel beter als de patiënt ook zelf de regie bewaakt (het liefst samen met een naaste).

Naar boven

3. Zorg voor een maatje!

  • Bijvoorbeeld om mee te gaan naar een polikliniek, om u te ondersteunen bij onderzoek en/of behandeling. Twee horen meer dan een!

Toelichting:
Vaak werkt het veel beter als u een maatje of contactpersoon heeft die u ondersteunt, met wie u kunt delen. Meestal is het ook leuker om niet alleen te hoeven gaan.

Naar boven

4. Pijn is slecht voor het herstel, als u pijn heeft trek aan de bel

  • Als u pijn heeft, is de kans op complicaties groter. Dus trek aan de bel als u nog pijn heeft.

Toelichting:
Pijn is niet alleen vervelend. Het is ook slecht voor uw genezing.

Naar boven

5. Goede nazorg begint vóór opname

  • Sta voor de opname stil bij de vraag welke nazorg nodig is na de opname (zie ook checklist ontslag).

Toelichting:
Het regelen van goede nazorg begint voor de opname. Om goede nazorg te kunnen realiseren, is het noodzakelijk vroeg te communiceren over de voorlopige ontslagdatum. En zeker met de patiënt en zijn/haar omgeving.

Naar boven

6. Durf te vragen

  • Als het anders gaat dan u verwacht of als u denkt dat iets niet goed gaat, durf te vragen!

Naar boven


De gastvrouw helpt graag
De gastvrouw helpt graag
NVZ Kwaliteitsvenster
NVZ Kwaliteitsvenster
Stuur een e-kaartje
Stuur een e-kaartje
Koop een bloemetje
Koop een bloemetje
Bezoek ons restaurant
Bezoek ons restaurant
Een Santeon ziekenhuis