Navigatie:

U bent hier:Ontslag na ziekenhuisopname

Meestal kunt u na een opname in het CWZ gewoon naar huis zonder medische zorg.
In het algemeen is het wel goed om u tijdig voor te bereiden op uw vertrek uit het ziekenhuis. Zodat u weet wat u ongeveer kunt verwachten. Daarbij kan een checklist ontslag voor patiënt handig zijn. Meer informatie vindt u in de folder 'Weer naar huis'.

Naar boven

Geplande opname

De meeste ziekenhuisopnames zijn vooraf gepland. U krijgt van tevoren ook informatie hoe de opname en behandeling zullen verlopen. Meestal krijgt u deze informatie tijdens een verpleegkundig spreekuur.

Voor alle behandelingen bestaan aparte folders. Hierin staat beschreven hoe de opname voor een behandeling in zijn werk gaat. In de folder staat ook hoelang u in het ziekenhuis zult verblijven. En wat u kunt verwachten als u naar huis gaat. Bijvoorbeeld of u extra hulp of hulpmiddelen nodig heeft.

Heeft u voor uw behandeling en opname nog vragen hierover, stel ze gerust!
Bij het voorbereiden van het ontslag is het vaak handig om dit te doen samen met een vertrouwd persoon; bijvoorbeeld uw partner, vriend of kennis. Kijk bij contactpersonen voor meer informatie hierover.

Naar boven

Spoedopname

Bij een spoedopname is het vaak minder duidelijk hoe de opname zal verlopen en wanneer u weer naar huis kunt. Toch is het ook dan belangrijk om op tijd te beginnen met de voorbereiding op ontslag.
U kunt altijd informeren of er al iets bekend is. Bijvoorbeeld tijdens een visite of in een zorggesprek. Na één of twee dagen is er op hoofdlijnen al een idee hoe de opname zal verlopen.

Naar boven

Extra zorg

Soms heeft u na ontslag uit het ziekenhuis extra zorg nodig. Bijvoorbeeld van de thuiszorg. Als dat zo is, wordt zo snel mogelijk het transferpunt ingeschakeld om één en ander te regelen. Medewerkers van het transferpunt begeleiden u bij het ontslag uit het ziekenhuis als er extra zorg nodig is, zoals thuiszorg of overplaatsing naar een andere instelling.
Dat gebeurt in overleg met u, uw behandelend specialist en uw verpleegkundige. Ook dit kunt u voorbereiden met uw contactpersoon.

Hetzelfde geldt als u na een ziekenhuisopname niet rechtstreeks naar huis kunt, maar bijvoorbeeld eerst naar een verzorgingshuis, herstelhotel of verpleeghuis gaat.

Vanaf 1 januari 2013 komt door een overheidsmaatregel  het tijdelijk verblijf in een verzorgingshuis in bepaalde gevallen  voor eigen rekening. Er zijn logeerarrangementen vanaf 35 euro per dag . Eventuele benodigde zorg wordt wel vergoed uit de AWBZ, hier geldt echter nog wel een inkomens –en vermogensafhankelijke bijdrage. Onze medewerkers van het transferpunt informeren u hier graag over.

Hulpmiddelen
Vanaf 1 januari 2013 moet u voor het huren of aanschaffen van eenvoudige loopmiddelen betalen . Dat zijn bijvoorbeeld: kruk, looprek, een loophulpmiddel met 3  of 4 poten of een rollator. Informeer bij uw zorgverzekeraar met welke leveranciers afspraken zijn gemaakt. Laat u ook informeren of u korting kunt krijgen bij huur of koop van deze loopmiddelen.

Naar boven


De gastvrouw helpt graag
De gastvrouw helpt graag
NVZ Kwaliteitsvenster
NVZ Kwaliteitsvenster
Stuur een e-kaartje
Stuur een e-kaartje
Koop een bloemetje
Koop een bloemetje
Bezoek ons restaurant
Bezoek ons restaurant
Een Santeon ziekenhuis