Navigatie:

U bent hier:Operatie met anesthesie

Van de arts op de polikliniek heeft u gehoord dat u een operatie met anesthesie moet ondergaan. Na dit polibezoek moet u in het ziekenhuis op een aantal verschillende afdelingen iets regelen. U kunt dit meteen na het polibezoek doen, zodat u in één keer klaar bent. U moet dan wel relatief gezond zijn en niet onder behandeling staan van de cardioloog, internist of longarts. Als u alles meteen wilt regelen, houd er dan rekening mee dat dit 2 tot 3 uur kan duren. Komt dat niet uit, dan kunt u afspraken maken op een andere dag.

Welke afdelingen bezoekt u vóór de operatie?

Afdeling opname en patiëntenplanning (B02-09)

Patiënten van heelkunde, oogheelkunde, gynaecologie en plastische chirurgie regelen hier op welke datum de operatie zal plaatsvinden. U krijgt ook te horen op welke afdeling u wordt opgenomen. Verder krijgt u een routebriefje mee. Daarop staat langs welke afdelingen u moet voor de voorbereiding. Over het tijdstip van de operatie wordt u later thuis gebeld.

Patiënten van andere specialismen gaan niet langs de afdeling opname en patiëntenplanning, maar horen van het specialisme wanneer de operatie zal gebeuren.

Pre-operatief spreekuur anesthesiologie (B02-08)

Hier bezoekt u de anesthesioloog ter voorbereiding van de anesthesie. Zie webpagina over het pre-operatief spreekuur.

Intakeverpleegkundige

Vaak gaat u ook langs de intakeverpleegkundige. Die geeft u informatie over de gang van zaken rond de opname. U krijgt ook informatie over de voor- en nazorg.

Naar boven

Waar gebeurt de operatie?

Als u een operatie moet ondergaan, hangt het helemaal van de ingreep af waar dit gebeurt.

Op de polikliniek

Kleine ingrepen, bijvoorbeeld het dichtbranden van een bloedneus, gebeuren soms op de polikliniek. U kunt daarna meteen weer naar huis.

Op de poliklinische operatieafdeling C54

Het kan ook zijn dat de chirurg u behandelt op de poliklinische operatieafdeling. Bij kleine operaties, zoals het weghalen van een bultje, krijgt u een plaatselijke verdoving. Daar komt geen anesthesioloog aan te pas. Ook dan kunt u meestal na afloop meteen naar huis. Bij grotere ingrepen heeft u meer verdoving nodig en zal de anesthesioloog met u bekijken welke vorm van anesthesie geschikt is. Meestal wordt u opgenomen op de afdeling dagbehandeling of afdeling kort verblijf.

Op de klinische operatieafdeling C50

Grote operaties gebeuren op de klinische operatieafdeling (C50). Hiervoor heeft u anesthesie nodig. De anesthesioloog zal met u bespreken welke vorm van anesthesie geschikt is. Bij deze operaties wordt u opgenomen. Dat kan zijn op de afdeling dagbehandeling, afdeling kort verblijf of een verpleegafdeling.

Naar boven

Hoe verloopt de operatie bij u?

Uw behandelend arts zal u vertellen hoe de operatie bij u gaat verlopen. Meer informatie vindt u ook in de patiëntenfolder over de betreffende behandeling. Op deze pagina leest u verder algemene informatie over de gang van zaken bij operaties met anesthesie.

Naar boven

Spoedoperaties

Als het om een spoedoperatie gaat, wordt de anesthesie als het mogelijk is ook met u besproken op de polikliniek anesthesiologie. Lukt het de anesthesioloog niet om u nog te bezoeken op de verpleegafdeling, dan zullen de gegevens die van belang zijn voor de operatie en de anesthesie door de operateur met de anesthesioloog besproken worden. Voor de operatie kunt u altijd nog vragen aan de anesthesioloog stellen in de voorbereidingsruimte van de operatiekamer.

Naar boven

Operaties bij kinderen

Het hangt van het type operatie af of kinderen in dagopname worden geopereerd of meerdere dagen in het CWZ verblijven. In het eerste geval gaan ze naar de kinderdagunit, in het tweede geval naar de kinderafdeling. Meer informatie vindt u in de folders van kindergeneeskunde. U kunt met uw kind ook fotoreportages bekijken over wat er allemaal gebeurt wanneer je geopereerd wordt.

Naar boven

Verhindering operatie

Het kan zijn dat uw geplande operatie wordt uitgesteld. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij ziekte van de medisch specialist of OK-personeel, als de intensive care vol is en andere onvoorziene omstandigheden. Het kan ook zijn dat u zelf moet afzeggen bijvoorbeeld vanwege ziekte. Doet u dit dan snel mogelijk bij de afdeling die uw operatie heeft gepland. U wordt vervolgens bovenaan de lijst geplaatst en dan zo snel mogelijk behandeld. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor de financiële gevolgen van dit uitstel.

Wat moet u thuis regelen vóór de operatie?

Lees wat u thuis moet regelen voordat u op de operatiedag naar het ziekenhuis komt.

Naar boven