Veiligheid voorop

CWZ is veilig om binnen te gaan. Om de kans op besmetting op corona voor u zo klein mogelijk te houden, hebben we een aantal maatregelen genomen.

Uitgangspunten

 • Als er weinig mensen in CWZ zijn, kan iedereen voldoende afstand (1,5 meter) houden.
 • We willen zo zeker mogelijk weten dat mensen die in CWZ komen, niet besmet zijn.
 • Heeft iemand toch klachten en moet deze patiënt om medische redenen toch in CWZ zijn? Dan mag hij/zij het ziekenhuis alleen in met een mondneusmasker op.
 • We willen niet dat onze medewerkers risico lopen om besmet te worden of anderen besmetten. Daarom controleren ze zich goed.

De maatregelen op een rij

Patiënten met afspraak voor polikliniek of behandeling

 • We richten de zorg zo in dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden.
 • Dat betekent dat we het aantal patiënten mensen in CWZ beperkt houden en dat patiënten in principe geen begeleider mee kunnen nemen.
 • We plannen meer afspraken op de buitenpoli's CWZ Waalsprong en CWZ Druten.
 • Poliklinische afspraken gebeuren zoveel mogelijk op afstand, dus telefonisch of via beeldbellen. 
 • Patiënten die in CWZ moeten zijn, vragen we om vooraf  gedurende 3 dagen een vragenlijst in te vullen over hun gezondheid en deze mee te nemen. Bij een controlepost en in het ziekenhuis gebeurt ook een check. Vormt iemand een risico, dan krijgt hij of zij een mondkapje op.
 • Lees meer over de gang van zaken voor patiënten.

Bezoekers en begeleiders

 • Bezoekers en begeleiders van patiënten vragen we vooraf om hun temperatuur te meten en de digitale te doen. Bij een controlepost en in het ziekenhuis gebeurt ook een check. Vormt iemand een risico, dan krijgt hij of zij een mondkapje op.
 • We vragen patiënten zoveel mogelijk alleen naar CWZ te komen, tenzij er dringende redenen zijn om toch een begeleider mee te nemen.
 • De bezoekregeling is aangepast.
 • Lees meer over de gang van zaken voor bezoekers en begeleiders.

Hygiënemaatregelen en afstand houden

 • Bij binnenkomst in het ziekenhuis desinfecteert iedereen de handen.
 • We vragen iedereen om 1,5 meter afstand te houden.
 • Bij balies zijn spatschermen geplaatst.
 • In wachtruimtes staat duidelijk aangegeven welke stoelen gebruikt mogen worden om afstand te kunnen bewaren. Ook zijn er schermen tussen de stoelen geplaatst.

Maatregelen restaurant De Binnenhof

 • Patiënten en bezoekers zijn welkom in het restaurant als zij een groene kaart hebben gekregen bij de controlepost.
 • Bij de kassa vragen we naar contactgegegevens van patiënten en bezoekers/begleiders.

Gescheiden stromen bij spoedeisende hulp

 • Bij de spoedeisende hulp zijn gescheiden patiëntenstromen.
 • De eerste check of mensen mogelijk corona hebben, gebeurt buiten op het voorterrein. Iemand die verdacht is, gaat door een andere deur naar binnen als een patiënt zonder corona-klachten.
 • Ook binnen komen beide groepen patiënten niet met elkaar in contact tijdens wachten, onderzoek of behandeling.

Coronapatiënten in isolatie

 • Opgenomen patiënten met bewezen corona of met een verdenking liggen in isolatie.
 • Zorgverleners werken volgens strikte protocollen en beschermen zichzelf goed. Ook bezoekers moeten zich beschermen.
 • Tot dusver is er in CWZ geen tekort een beschermingsmiddelen.

Medewerkers

 • Alle medewerkers van CWZ doen dagelijks een zelfcheck. Ze meten dagelijks hun lichaamstemperatuur en doen bij klachten een digitale check of ze mogen werken. Ze mogen alleen werken als ze geen klachten hebben of negatief getest zijn op corona.
 • Bij klachten worden medewerkers meteen getest, ook als de klachten heel mild zijn.
 • Ook medewerkers moeten zich aan strikte regels houden, zoals 1,5 meter afstand houden en vaak handen wassen.
 • Medewerkers gebruiken een andere ingang dan patiënten.
 • Medewerkers met een kantoorbaan werken veel thuis.

Wat kunt u doen om verspreiding te voorkomen?

 • Moet u niezen of hoesten? Doe dat in uw elleboog.
 • Gebruik altijd een tissue of een papieren zakdoekje en was/desinfecteer daarna uw handen.
 • Was regelmatig uw handen (RIVM). Was/desinfecteer uw handen altijd voordat u contact heeft met uw slijmvliezen (ogen, neus, mond).
 • Vermijd reizen naar locaties waarvan bekend is dat er veel patiënten besmet zijn (Engelstalige website).
 • Bent u ziek (koorts en hoesten of kortademigheid) en was u recent op reis in het buitenland? Neem dan contact op met uw huisarts. Blijf thuis, houd afstand tot uw naasten en maak gebruik van goede hoest- en nieshygiëne.
 • Een mond-neus-masker voor mensen in het openbaar wordt niet geadviseerd. Als het masker niet goed wordt gebruikt (te lang gedragen, hergebruik, aanraken van de buitenkant met de handen) geeft dit juist een groter risico op besmetting
 • Vermijd - als dat kan - slecht geventileerde kleine ruimtes met veel mensen.
 • Probeer tenminste 1,5 meter afstand te houden tot anderen.

Lees hier verder over het coronavirus.

Video: hoe draag je een mondkapje?