IC- en SEH-verpleegkundige Erik: 'Alle hens aan dek!'

'Afgelopen maand zag ik met eigen ogen de ‘COVID-19 patiëntenstroom’ op gang komen op de spoedeisende hulp (SEH). Dit variërende van laag-verdacht, hoog-verdacht en tot bewezen COVID-19 patiënten. Deze nieuwe stroom brengt veelal zieke mensen en laat familie verslagen achter.

Minder mensen met andere klachten

Daarnaast lijkt de ‘reguliere’ patiëntenstroom minder groot te worden. We zien bijvoorbeeld minder mensen met trauma's door sportongevallen. Ik denk dat een groot aantal mensen met andere klachten dan corona nu niet tijdig een beroep doet op de gezondheidszorg. Dit mogelijk uit angst, ‘behulpzaamheid’, onwetendheid of om een andere reden. Ik hoop dat deze mensen de juiste afwegingen maken in het belang van hun gezondheid. Waarbij ze natuurlijk de geldende voorschriften vanuit de overheid en het RIVM in acht nemen.

Naar de IC

De ontwikkelingen binnen de COVID-19 patiëntenstroom bepalen op dit moment waar ik inzetbaar ben, IC of SEH. Begin deze week ben ik gevraagd om de komende weken te werken op de IC. Mijn diensten op de SEH worden overgenomen door collega’s die extra werken. Ik ben dankbaar dat zij zich hiervoor inzetten, zodat ik kan werken op de IC waar nu de piek ligt. Ik merk dat ik op meerdere fronten mijn bijdrage kan leveren in de patiëntenzorg, veelal op hoog-complex niveau. Ik doe dit met veel plezier, dankbaarheid en humor!

Trots op de samenwerking!

Vergeet in deze tijd de mens niet achter de patiënt, achter de isolatiemaatregelen, zeg ik tegen mezelf. En heb ook oog voor de familie en naasten van de patiënt en voor je collega’s. Ik ben trots op de samenwerking op alle fronten binnen het ziekenhuis. Ik ga niet iedere functie benoemen, maar als je dit leest en je voelt je aangesproken, dan gaat het over jou!'

2 april 2020

> Naar alle verhalen 'Samen tegen corona'