Coronavirus

De meeste coronamaatregelen worden afgeschaft vanaf dinsdag 28 maart. De nieuwe basisregel is dan: heeft u luchtwegklachten? Draag een medisch mondkapje. Ze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Naar het ziekenhuis in coronatijd

Ook als u (lichte) klachten heeft, kunt u anderen besmetten. Zelfs als u gevaccineerd bent en de boosterprik heeft gehad tegen corona. Houd u dus aan de basismaatregelen. Zo voorkomt u dat zorgverleners ziek worden en we uw zorg in CWZ moeten uitstellen. Ook helpt u mee om kwetsbare patiënten te beschermen.

Bekijk eerst de veelgestelde vragen hieronder voordat u contact opneemt. Staat uw vraag er niet tussen en is het dringend? Neem dan contact met ons op.

Laatste nieuws over COVID

Corona-maatregelen

 • Kom bij voorkeur met maximaal 1 begeleider.
 • Heeft u luchtwegklachten of corona-gerelateerde klachten, blijf dan thuis.
 • Iedereen checkt vooraf zijn gezondheid: patiënten, bezoekers en begeleiders vullen een vragenlijst in.
 • Meer weten over het coronavirus / COVID-19.

Vragen over vaccineren? Meer informatie over coronavaccinatie op de website van de Rijksoverheid.

1. Naar het ziekenhuis (in coronatijd)

1. Hoe kan ik mij voorbereiden op mijn afspraak?

 • Vul vooraf aan uw bezoek aan het ziekenhuis de vragenlijst in.
 • Heeft u luchtwegklachten of corona-gerelateerde klachten, blijf dan thuis.
 • Heeft u een afspraak voor  een operatie of dagbehandeling C52? Doe een zelftest één dag voor de opname én een zelftest vlak voordat u naar het ziekenhuis komt. Is de zelftest positief, bel 024 365 86 99. De medewerker vertelt u of uw opname door kan gaan. 

2. Wat zijn de maatregelen in CWZ?

 • Kom bij voorkeur met maximaal 1 begeleider.
 • Heeft u luchtwegklachten of corona-gerelateerde klachten, blijf dan thuis.
 • Iedereen checkt vooraf zijn gezondheid: patiënten, bezoekers en begeleiders vullen een vragenlijst in.
 • Hoest en nies in je elleboog. 
 • Wij schudden geen handen.
 • Was uw handen regelmatig. We hebben ook op zoveel mogelijk plaatsen desinfectiepompjes.
 • Volg instructies op van CWZ-medewerkers.

3. Mag ik een begeleider meenemen?

We vragen patiënten met maximaal 1 begeleider te komen.  

 • De begeleider vult thuis de vragenlijst in.
 • Heeft u luchtwegklachten of corona-gerelateerde klachten, blijf dan thuis.
 • Patiënten dagbehandeling C52: geen begeleider tenzij noodzakelijk.

4. Alternatieven voor begeleiders

Wij begrijpen dat het beperken van begeleiders een ingrijpende maatregel is. Zowel voor onze patiënten als voor hun naasten. Samen met u zoeken we waar dat mogelijk is naar alternatieven.

 • U kunt als patiënt een voor u belangrijke naaste ook telefonisch betrekken bij een afspraak. Het is altijd toegestaan om een partner, familielid of een vriend(in) te bellen en op de luidspreker te zetten tijdens uw afspraak. Zo kan uw naaste meeluisteren en ook iets zeggen ofvragen.
 • Als u wilt kunt u het gesprek opnemen met uw mobiele telefoon, zodat u dit later samen kunt terugluisteren.

2. In het ziekenhuis (in coronatijd)

1. Is het restaurant open?

Restaurant de Binnenhof is geopend:

 • maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 16.00 uur
 • in het weekend gesloten.

Het is altijd mogelijk om, op elk moment van de dag, uit de verkoopautomaten (tegenover het winkeltje) consumpties en maaltijden te verkrijgen.

2. Is het dragen van een mondkapje in CWZ verplicht?

 • Heeft u luchtwegklachten of corona-gerelateerde klachten? En is het medisch noodzakelijk dat u toch naar het ziekenhuis komt? Vraag bij de receptie om een medisch mondkapje.
 • In de patiëntkamers is het verplicht om en medisch mondkapje te dragen. Deze liggen bij de ingang van de verpleegafdeling voor u klaar.

3. Welke hygiënemaatregelen neemt CWZ in het ziekenhuis?

 • Bij binnenkomst in het ziekenhuis desinfecteert iedereen de handen.
 •  Bij balies zijn spatschermen geplaatst.
 • In wachtruimtes zijn er schermen tussen de stoelen geplaatst.

4. Is het CWZ Paviljoen (inclusief het winkeltje) open?

Het CWZ Paviljoen (inclusief het winkeltje) is geopend:

 • maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 19.45 uur
 • in het weekend van 11.00 tot 18.45 uur

5. Hoe lang van tevoren mag ik naar binnen?

U mag maximaal 15 minuten voor uw afspraak naar binnen.

3. Bezoektijden (maatregelen en tijdstippen)

1. Mag ik op bezoek bij een patiënt?

 • Maximaal 2 bezoekers tegelijk op bezoek bij een patiënt.
 • Bezoektijden van 11.00 tot 20.00 uur. Dit kan per afdeling verschillen. Bel voor de exacte tijden naar de verpleegafdeling.

Uitzonderingen op onze aangepaste bezoekregeling:

 • Bezoek voor de couveuse/kinderafdeling: ouders/verzorgers van opgenomen kinderen. Vul thuis de vragenlijst in. Heeft 1 van de ouders klachten, dan mag de ouder die geen klachten heeft komen. Hebben beide ouders klachten, overleg met de afdeling wat de mogelijkheden zijn.
 • Partner van kraamvrouw tijdens bevalling en in kraamperiode.
 • Bezoek voor intensive care (IC).
 • Bezoek voor psychiatrie.
 • Bezoek voor terminale en palliatieve patiënt.
 • Bezoek voor langdurige opname (langer dan 2 weken).
 • Bezoek voor ernstig zieke patiënten op 1-persoonskamer.
 • Graag overleggen met de afdeling over het bezoek aan een patiënt.

2. Wat zijn de maatregelen om het bezoek veilig te laten verlopen?

 • In de patiëntkamers is het verplicht om  een medisch mondkapje te dragen. Deze liggen bij de ingang van de verpleegafdeling voor u klaar.
 • Blijf tijdens het bezoek op de kamer.

3. Hoe kan ik me voorbereiden op mijn bezoek aan een patiënt?

Als u een bezoek wilt brengen aan een patiënt of een patiënt begeleidt tijdens zijn afspraak, vul dan thuis de vragenlijst in. Heeft u luchtwegklachten of corona-gerelateerde klachten, blijf dan thuis. Als het toch nodig is dat u naar het ziekenhuis komt, vraag bij de receptie om een medisch mondkapje.

Klik hier voor de vragenlijst.

4. Wat zijn de bezoektijden?

Dit verschilt per afdeling en gaat in overleg, maar is altijd tussen 11.00 en 20.00 uur. Bel voor de exacte tijden naar de afdeling.

4. Vaccinatie tegen COVID-19

1. Informatie over de 3e vaccinatie en boostervaccinatie voor patiënten met afweerstoornis

Een specifieke groep patiënten met afweerstoornis is in oktober uitgenodigd voor een 3e coronavaccinatie (RIVM.nl). Nu ontvangt deze groep van de GGD een uitnodiging voor de boosterprik. Dat is niet hetzelfde als de 3e prik zoals hierboven genoemd, maar een nieuwe prik in het kader van de tweede vaccinatiecyclus. Voor deze boostervaccinatie kunnen ze terecht bij de GGD en niet in CWZ. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

2. Informatie over de boostervaccinatie

Informatie over de boostervaccinatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

3. Informatie voor MS-patiënten over COVID-vaccinatie

Extra informatie staat op de pagina van de MS-poli (bij folders / documenten).

4. Vaccinatie en ziekenhuisopname of operatie

 • Je kunt gevaccineerd worden vanaf vier weken nadat je ziek bent geworden.
 • Je kunt tot minimaal 2 dagen voor een operatie gevaccineerd worden. Zo voorkom je dat je last hebt van bijwerkingen en daardoor niet geopereerd kunt worden. Na een operatie, ook met narcose, kun je gewoon gevaccineerd worden, het is niet nodig om na een operatie een aantal dagen te wachten voordat de vaccinatie gegeven mag worden.

Meer informatie over vaccinaties vindt u op de website van het RIVM.