Spoedeisende zorg in CWZ Nijmegen

Spoedplein

Op het CWZ Spoedplein bevinden zich de Huisartsenpost, de Tandartsenpost, de dienstapotheek en de Spoedeisende hulp.

Gemak voor spoedeisende patiënt

 CWZ Spoedeisende hulp (SEH) biedt topklinische spoedeisende zorg voor patiënten met acute medische problemen. De SEH-artsen staan 24 uur per dag, 7 dagen klaar: voor patiënten die met de ambulance worden binnengebracht, worden doorverwezen door hun huisarts of voor patiënten die zichzelf melden bij de SEH. Ook door de goede samenwerking met de zorgverleners op het Spoedplein, is de patiënt snel op de juiste plek voor de juiste zorg. Lees meer over 'wat is spoed?’.

Samenwerking tussen SEH en HAP

De SEH-artsen en de huisartsen op de Huisartsenpost (HAP) werken iedere dag nauw samen: ‘Huisartsen benaderen de patiënt als gezond tenzij … De spoedeisende artsen gaan juist uit van erger, tenzij … Wij (huisartsen) zijn generalisten, spoedartsen juist heel gespecialiseerd. Maar deze cultuurverschillen hebben we overbrugd’. Lees hier het gehele interview in ons online magazine 'Samen meer mogelijk'.