Narcose

Bij een narcose krijgt u medicatie die het hele lichaam verdooft.

U bent tijdelijk buiten bewustzijn. Daardoor merkt u niets van de operatie en voelt u geen pijn. Een ander woord voor narcose is algehele anesthesie.

Hoe verloopt narcose?

Eerst naar pre-operatief spreekuur anesthesiologie
Een medewerker van de polikliniek waar u onder behandeling bent verwijst u naar het pre-operatief spreekuur van de anesthesiologie. Voor de operatie maakt u hier kennis met de anesthesioloog. Dit is een arts die alles weet over verdoving en intensieve zorg rondom operaties. Anesthesiologen zijn medisch specialisten die gespecialiseerd zijn in de zorg voor patiënten voor, tijdens en na de operatie. Zij geven u alle zorg die u voor, tijdens en na de operatie nodig hebt. Hiervoor moet de anesthesioloog weten hoe uw gezondheid is, of u medicijnen gebruikt en of u misschien allergisch bent voor bepaalde medicijnen. Ook zal de anesthesioloog u vragen of u al eerder geopereerd bent. En hoe u toen op de verdoving reageerde.

Op de operatiekamer
De anesthesioloog brengt u in slaap door medicijnen via het infuus toe te dienen. Voordat de anesthesioloog dat doet wordt u aangesloten aan de bewakingsapparatuur. Hiermee wordt gedurende de operatie de bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte in het bloed gemeten. Om u in slaap te brengen krijgt u medicatie toegediend via het infuus. U valt binnen 30 seconden in slaap. Als u slaapt wordt er een plastic beademingsbuisje in de keel aangebracht. U merkt hier niets van, u bent dan al onder narcose.

Narcose bij kinderen
Kleine kinderen zijn vaak bang voor een prik. Daarom krijgen zij meestal een kapje op hun neus en mond. Door dit kapje ademen ze narcosegas in. De arts kan ook de huid verdoven met een zalf. Daardoor voelt het kind de prik nauwelijks. Een narcose is niet bij iedere operatie nodig. Bij veel ingrepen is een plaatselijke verdoving genoeg (bijvoorbeeld een ruggenprik of een plexus-anesthesie van een arm of been).

Waar vindt de narcose plaats?

Dat gebeurt op de operatiekamer.

Meer over narcose

Meer informatie over een operatie met narcose bij CWZ.

Praktische informatie

Maatregelen corona

Houd u aan de corona-maatregelen van CWZ om besmetting te voorkomen.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs voor identificatie, CWZ-registratiekaart, actueel medicijnoverzicht (AMO), zorgpas.

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.