Pijnkliniek: de behandeling van pijn

Behandeling van pijn kan op verschillende manieren plaatsvinden, afhankelijk van de oorzaak. Naast medicijnen (pijnstillers, medicijnen die de pijnbeleving beïnvloeden) , kunnen wij verschillende behandelingen toepassen.

Pijn is een ingewikkeld verschijnsel, waarbij naast lichamelijke factoren ook psychische/emotionele en sociale factoren een rol kunnen spelen. Pijn is heel persoonlijk. Zeker als pijn lang duurt, heeft dat consequenties voor uzelf maar ook voor uw omgeving. De ene dag zult u meer last hebben dan de andere. Wij streven ernaar om de pijn zo mogelijk tot een acceptabel niveau te verminderen. Soms lukt dat helaas niet. Leren omgaan met de pijn en een verbetering van de kwaliteit van het leven kan dan een ander belangrijk behandeldoel zijn.

De behandeling van pijn

Veelvoorkomende pijnklachten die wij behandelen zijn:

Behandeling van pijn in het algemeen

Behandeling van pijn kan op verschillende manieren plaatsvinden, afhankelijk van de oorzaak. Naast medicijnen (pijnstillers, medicijnen die de pijnbeleving beïnvloeden), kunnen wij verschillende behandelingen  toepassen. U vindt ze hiernaast bij het tabblad 'behandelingen'.

In veel situaties is het zinvol dat een psycholoog bij de diagnostiek en behandeling van pijn wordt betrokken. Omdat vele vormen van chronische pijn gepaard gaan met conditieverlies is een oefenprogramma ook een veelvoorkomend advies. Wij werken nauw samen met oefentherapeuten Mensendieck/ Cesar en Fysiotherapeuten in de regio. Vaak is een combinatie van behandelingen nodig.