Pathologie: gang van zaken

Hier vindt u alles wat u moet weten over de gang van zaken bij pathologie.

Een patholoog is net als een internist of chirurg een medisch specialist. Hij onderzoekt weefsel en cellen van patiënten. Dit weefsel- en celmateriaal ontvangt de patholoog van andere medische specialisten zoals chirurgen, longartsen, huidartsen, huisartsen of maag-darm-leverartsen. Veel voorkomende onderzoeken die wij uitvoeren zijn:

Redenen pathologisch onderzoek

  • Een aanvrager wil weten welke ziekte/afwijking een patiënt heeft.
  • Een behandelend arts wil na een operatie van een oncologisch patiënt weten of een tumor geheel verwijderd is, of er uitzaaiingen zijn, om wat voor een soort tumor het gaat en welke kenmerken deze eventueel heeft. Al deze gegevens zijn nodig om te beslissen of en welke vervolgbehandelingen nodig zijn.
  • In het kader van bevolkingsonderzoeken wordt geprobeerd om in een zo vroeg mogelijk stadium een ziekte op te sporen, bijvoorbeeld bij borstkanker.
  • Na het overlijden van een patiënt wil de behandelaar weten wat het effect van zijn behandelingen is geweest en/of wat de directe doodsoorzaak is. Bij de obductie onderzoekt de patholoog alle organen van de patiënt. De nabestaanden moeten hier altijd eerst toestemming voor geven aan de behandelend arts.

De uitslag

In de meeste gevallen kan de patholoog binnen 3 tot 5 dagen een diagnose stellen, maar soms gaat het sneller. Een voorbeeld hiervan is mammapoli, waar de diagnose binnen een dag vastgesteld kan worden. Deze tijd is nodig om het materiaal te bewerken, om het weefsel te onderzoeken en een verslag te maken. Soms zijn er extra technische bewerkingen nodig om tot een diagnose te komen. In die gevallen laat de uitslag van een onderzoek langer op zich wachten.
De patholoog maakt van de bevindingen een verslag met hierin een diagnose en een conclusie. Het verslag wordt naar de behandelend arts gestuurd. Deze vertelt de uitslag van het onderzoek aan de patiënt.

Betrokkenheid van een patholoog

De patholoog voert de diagnostische onderzoeken uit voor patiënten:

  • die in het ziekenhuis zijn opgenomen
  • die op de poliklinieken en behandelafdelingen onderzoeken ondergaan
  • bij wie de huisarts een huidafwijking heeft verwijderd of een uitstrijkje heeft laten maken.

De patholoog is betrokken bij patiëntenbesprekingen met andere specialisten. De patholoog geeft daarbij advies over de te geven behandeling op basis van zijn/haar bevindingen. Daarnaast werken pathologen mee aan onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek.