De heer Duyckinck over palliatieve zorg

‘Hij past goed op me’. Dat zegt de heer Duyckinck over zijn huisarts Carel Veldhoven. ‘We kennen elkaar al zo’n 25 jaar en hebben elkaar zo af en toe gezien’, zegt Veldhoven. Hieronder een tweegesprek.

Wereldkankerdag 2022 | CWZ Nijmegen

Spiegel en klankbord

'Het laatste half jaar hebben we weer intensiever contact. Als huisarts probeer ik mijn rol te blijven spelen ook als de patiënt bij de specialist onder behandeling is. Ik ken zijn achtergrond en denk mee zonder te zeggen dat hij dit of dat moet doen. De heer Duyckinck gebruikt mij als spiegel en klankbord en maakt op basis daarvan zijn eigen keuzes,’ aldus Veldhoven.

Hoe gaat het met u?

De heer Duyckinck: ‘Ik ben altijd erg zelfredzaam geweest en gesteld op mijn autonomie. Ik vind het belangrijk zelf te beslissen over mijn leven en welke behandelingen ik wel of niet wil. Met de heer Veldhoven kan ik daarover praten maar uiteindelijk beslis ik zelf. Die ruimte en aandacht voor mij vind ik fijn. In het ziekenhuis ging ik van de ene specialist naar de andere en uiteindelijk kwam ik bij een longarts, die begon met de vraag ‘hoe gaat het met u?’  Die ene vraag raakte me ontzettend. Zij was de eerste en enige specialist die dat vroeg. Die persoonlijke aandacht ervaar ik juist bij de heer Veldhoven, niet alleen voor mij maar ook voor mijn vrouw.‘

‘Ik ben altijd erg zelfredzaam geweest en gesteld op mijn autonomie. Ik vind het belangrijk zelf te beslissen over mijn leven en welke behandelingen ik wel of niet wil. Met dhr.  Veldhoven kan ik daarover praten maar uiteindelijk beslis ik zelf. Die ruimte en aandacht voor mij vind ik fijn.' - de heer Duyckinck

Meer dan medische zorg alleen

Carel Veldhoven: ‘Het niet (meer) behandelen van de ziekte is ook een keuze. Toch bestaat ‘Ik kan niets meer voor u doen’ voor mij niet. Je kunt altijd iets aan klachten of ongemakken doen en een huisarts biedt meer dan medische zorg alleen. Het gaat ook om hoe de persoon en zijn omgeving met de ziekte omgaan. De heer Duyckinck: ‘Ik vind het voor mijn vrouw zo erg. Ze voelde zich schuldig als ze iets leuks voor zichzelf deed nadat ik ziek werd. Een paar maanden geleden wilde ze eigenlijk een paar dagen weg maar dat deed ze niet voor mij. Na gesprekken met ons drieën onderneemt ze nu wel weer leuke dingen voor zichzelf. En ik verheug me erop als ik hoor dat ze het fijn heeft gehad, dat vind ik heerlijk.’

Voorbereiden op de toekomst

‘Dat geeft haar ook meer rust en zo kan ze de mantelzorg die ze straks moet leveren beter aan’, vult Carel Veldhoven aan. ‘Ik zie mezelf meer als gids of coach die mensen begeleidt zodat ze zo goed mogelijk voorbereid zijn op wat er komen gaat. Zo is het voor zelfstandige mensen zoals de heer Duyckinck belangrijk al in een vroeg stadium te wennen aan het idee dat ze in een latere fase verzorging nodig hebben. Mantelzorg maar ook thuiszorg. Daarom heb ik hem en zijn vrouw nu al in contact gebracht met de mensen van de thuiszorg om elkaar te leren kennen. Dan valt het straks minder zwaar als hij wel verzorging nodig heeft.’

'‘Het niet ziektegericht behandelen is ook iets doen. Ik kan niets meer voor u doen, bestaat voor mij niet. Een huisarts biedt meer dan medische zorg alleen, het gaat ook om hoe de persoon en zijn omgeving met de ziekte omgaan.' - huisarts Carel Veldhoven

Patiënt centraal

‘Zorg moet een goede samenwerking zijn tussen specialist, huisarts en patiënt waarbij de patiënt centraal staat, is Carel Veldhoven van mening. ‘Sluit de behandeling aan bij hoe deze patiënt in het leven staat? Ook al maakt hij daarin andere keuzes dan ik zelf zou doen. Ik vind het mooi om te zien hoe de heer Duyckinck dit doet. Het is mijn taak als huisarts ervoor te zorgen dat het persoonlijk belang van de patiënt en zijn omgeving voorop staat. In die zin pas ik inderdaad een beetje op de heer Duyckinck.'