Wat doet medisch maatschappelijk werk?

Een ziekte of aandoening kan vragen oproepen over uzelf, uw relatie, gezin, huishouding, werk, studie, hobby’s of over de financiële gevolgen van het ziek zijn. Medisch maatschappelijk werk in CWZ Nijmegen kan u hulp of advies geven bij vragen en problemen waar u mee zit.

Maatschappelijk werker

Alle maatschappelijk werkers hebben hun eigen specialisatie en zijn gekoppeld aan een afdeling zoals bij oncologie, longziekte, nierdialyse, verloskunde, cardiologie en psychiatrie. Maar ook op andere afdelingen komt de maatschappelijk werker als u, uw familie, de arts of de verpleegkundige een vraag heeft of begeleiding noodzakelijk vindt.

Bij een aantal behandelingen of aandoeningen wordt Maatschappelijk werk standaard ingeschakeld, voor een kennismaking:

Als u in het ziekenhuis bent opgenomen of op de polikliniek wordt behandeld, kan dat moeilijkheden met zich meebrengen of vragen oproepen. Er kunnen factoren zijn die uw ziekte of aandoening negatief beïnvloeden of herstel in de weg staan. Denk aan onzekerheden en spanningen. Of soms ook angst en verdriet. Dit kan stress met zich meebrengen. Een ziekte of aandoening kan vragen oproepen over uzelf, uw relatie, gezin, huishouding, werk, studie, hobby’s of over de financiële gevolgen van het ziek zijn. Maatschappelijk werk kan u hulp of advies geven bij vragen en problemen waar u mee zit.

Vragen en problemen

Voorbeelden van vragen of problemen waarmee maatschappelijk werk u kan helpen, kunnen zijn:

 • Hoe verwerk ik mijn ziek zijn? 
 • Hoe ga ik om met: angstgevoelens, afhankelijkheid, onzekerheid, onmacht of eenzaamheid?
 • Ik sta voor een moeilijke beslissing en wil daarover praten. 
 • Hoe ga ik om met het slechte nieuws dat ik van de arts gehoord heb? 
 • Ik ben ernstig ziek. Wat vertel ik aan mijn kinderen en hoe? 
 • Wat zijn de mogelijkheden als ik niet meer naar huis kan? 
 • Ik heb een dierbaar iemand verloren en kan dit niet verwerken. Of ik ga overlijden en mijn kinderen moeten hierna begeleid worden. 
 • Hoe kan ik de draad weer oppakken na ontslag uit het ziekenhuis? 
 • Door mijn ziekte zijn er relatieproblemen ontstaan. Hoe los ik deze op? 
 • Wie kan mij wegwijs maken bij vragen over vergoedingen, financiën, informatie over instellingen, etc? 
 • Hoe redt het thuisfront zich? 
 • Welke gevolgen heeft mijn ziekte voor mijn werk?

Meer over medisch maatschappelijk werk