Kwaliteit klinisch chemisch laboratorium

De kwaliteit van onze onderzoeken heeft voor ons de hoogste prioriteit. We zijn trots op onze accreditaties en erkenningen.

Ondersteuning van zorgpartners

De kwaliteit van onze onderzoeken heeft voor ons de hoogste prioriteit. We zijn trots op onze accreditaties en erkenningen. Ook u zal in toenemende mate aan allerlei kwaliteitscriteria moeten voldoen. Wij kunnen uw praktijk op diverse manieren hierin ondersteunen.

U moet daarbij denken aan het uitbesteden van de sterilisatie van uw instrumentarium maar ook aan de periodieke keuring van uw POCT apparatuur zoals Hb-, glucose- en CRP-meters voor periodieke controles kunt u zich melden onze POC-coördinator Jolanda van Sommeren (tel 024 365 89 86).  

Voor het controleren van patiëntenmeters verwijzen wij u naar de afspraken met OCE. 

Accreditatie Medische microbiologie en infectieziekten

Het laboratorium medische microbiologie en infectieziekten is door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd conform de ISO15189 norm onder testen  M086. Met dit keurmerk bewijst het laboratorium te voldoen aan alle kwaliteitseisen die in deze internationaal erkend enorm worden gesteld.

Accreditatie Klinisch Chemisch Laboratorium

Het leveren van kwaliteit van laboratoriumonderzoek is belangrijk en daarom bezit het KCL een ISO 15189 en ISO22870 accreditatie voor klinische chemische -, hematologische-, geneesmiddelspiegelonderzoeken, verwantschapsonderzoek, point of care en fundusonderzoek. Met deze accreditatie is het KCL bevoegd om verwantschapsonderzoek voor overheidsinstanties zoals de rechtbank uit te voeren. Het KCL is met haar verwantschapsonderzoek ook landelijk bekend door de medewerking aan de TV-programma’s zoals DNA onbekend, Familie gezocht, Wie is mijn vader en Spoorloos.

Erkenning 'weefselinstelling'

De afdeling gynaecologie biedt intra uteriene inseminatie (I.U.I.) aan (echt)paren aan. Het klinisch chemisch laboratorium (KCL) speelt hierbij een rol in de opwerking van het sperma. Daarvoor heeft KCL een erkenning als 'weefselinstelling' van het ministerie van VWS.