Wat kan familiezorg voor u doen?

De familiezorgverpleegkundige kan u begeleiden bij problemen die samenhangen met een ernstige ziekte, plotselinge verslechtering of (naderend) overlijden van een familielid of relatie. Familiezorg is inzetbaar op iedere verpleegafdeling, de intensive care, de hartbewaking of de spoedeisende hulp.

De familiezorgverpleegkundige kan u begeleiden bij problemen die samenhangen met een ernstige ziekte, plotselinge verslechtering of (naderend) overlijden van een familielid of relatie. Familiezorg is inzetbaar op iedere verpleegafdeling, de intensive care, de hartbewaking of de spoedeisende hulp.

Vragen en problemen

  • Voorbeelden van vragen of problemen waar familiezorg u kan helpen, kunnen zijn: 
  • het waarschuwen van familieleden of relaties en hen opvangen bij aankomst in het ziekenhuis
  • aandacht en ruimte voor het uiten van emoties zoals ongerustheid, angst of boosheid 
  • het helpen bij het verkrijgen van duidelijkheid over de situatie van de ziekte 
  • advies geven bij de bespreking van een situatie van het zieke familielid/relatie als bijvoorbeeld verschillende meningen en emoties aanleiding tot conflicten (kunnen) geven 
  • patiënt en zijn of haar familie/relaties ondersteunen tijdens of na een gesprek met arts/verpleegkundigen waarin ‘slecht nieuws‘ gegeven wordt/is 
  • het aanbieden van nazorg zoals een gesprek na een crisissituatie of overlijden van een familielid/relatie 
  • beschikbaar zijn voor patiënten en familie die over geen of weinig directe naasten beschikken (klein sociaal netwerk)

Hoe komt u in contact met familiezorg?

De verpleegkundige op de afdeling waar de patiënt verblijft, regelt meestal het contact in overleg met u. Zodra het mogelijk is, zal hij of zij dan contact met u opnemen.