Chirurgie-heelkunde verpleegafdeling B14

Op B14 liggen patiënten die een operatie krijgen bij kanker of aan het spijsverteringskanaal.

Er liggen ook patiënten van gynaecologie.

Verpleegafdeling chirurgie-heelkunde verhuist

Verpleegafdeling chirurgie-heelkunde B14 verhuist naar C40. Vanaf 14 juni 2023 ontvangen wij u graag op onze nieuwe locatie (C40).

Verblijf en voorzieningen

De afdeling kan maximaal 36 patiënten verplegen. Mannen en vrouwen worden gemengd verpleegd. Lees alles over het verblijf op de verpleegafdeling.

Dagindeling

7.00 uur Medicijnronde
7.30 uur Start mogelijkheid om te ontbijten (roomservice)
Hierna kunt u zich verzorgen. Zo nodig helpen wij u daarbij. Heeft u een revalidatieschema, dan kunt u daarop lezen welke activiteiten u op welk moment mag verrichten. Tussen 8.00 uur en 9.00 uur wordt zonodig bloed geprikt voor onderzoek of een hartfilmpje gemaakt. Graag op de kamer blijven.
8.15 uur Start artsenvisite. Uw verpleegkundige kent het programma.
10.00 uur Warme en koude dranken
12.00 uur Medicijnronde
13.00 uur Tweede ronde bloedprikken indien nodig. De verpleegkundige geeft informatie over de onderzoeken van de volgende dag, indien van toepassing.
13.30 uur Vanaf dit tijdstip kunt u de warme maaltijd gebruiken. Dat kan ook ’s avonds. Na de maaltijd is er gelegenheid om te rusten.
15.00 uur Medicijnronde. Warme en koude dranken.
17.00 uur Medicijnronde
18.30 uur Vanaf dit tijdstip kunt u een broodmaaltijd gebruiken. U kunt ook warm eten als u wilt.
19.00 uur Warme en koude dranken
20.00 uur De verpleegkundige meet uw temperatuur, bloeddruk, pols en vraagt u naar een pijnscore.
22.00 uur Medicijnronde. Laatste ronde met warme en koude dranken voor de nacht.
22.30 uur Na dit tijdstip proberen wij te zorgen voor rust op de patiëntenkamers, zodat u kunt slapen.
's Nachts Een verpleegkundige maakt regelmatig een rondgang over de afdeling om te kijken of alles in orde is. Mocht u niet kunnen slapen of heeft u behoefte aan een praatje, bel dan gerust.

Sneller herstellen na een darmoperatie

Bij operaties aan de dikke darm of endeldarm passen we het ERAS programma toe (Enhanced Recovery After surgery). Dit betekent: versneld herstel na operatie. 

Stomazorg

Alle verpleegkundigen geven zorg aan patiënten met een stoma. Op de afdeling werken ook gespecialiseerde stomaverpleegkundigen van de stomapoli darm. De stomaverpleegkundigen begeleiden u bij het leren omgaan met de stoma. 

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs voor identificatie, CWZ-registratiekaart, actueel medicijnoverzicht (AMO), zorgpas.

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

Opname en verblijf op de verpleegafdeling

Lees alles over het verblijf op de verpleegafdeling.

Bezoek op de verpleegafdeling

Lees op welke tijden u bezoek kunt krijgen en hoeveel bezoekers welkom zijn.